Christiansø FeltstationObservationer efterår 2000

Rød = sjælden fugl, set 0-10 gange før på Chrø                                 r = rast
Lilla = usædvanlig obs, oftest af fugle set 11-50 gange før                  t = træk
Blå = stor forekomst
Lime= tidsmæssig usædvanlig obs
Grøn = første obs denne sæson

Tilbage
Onsdag d. 1 November 2000 Vejr: SW 8-10 m/s, 5/8, 25 km.

Obs: Spurvehøg 2 r, Fjeldvåge 1 r, Gul Vipstjert 1 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 20 r + 35 t, Rødhals 25 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 25 r, Fuglekonge 20 r, Bjergirisk 5 r, Gråsisken 5 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 3 r.

Den Gule Vipstjert - der iøvrigt er seneste obs på Chrø - havde usædvanligt kraftige, hvidlige vingebånd og to typer kald: et der var hårdere og mere stemt end normalt og et mere rullende og groft citronvipstjerte-agtigt. Fuglen tilhørte antageligt en af de østlige racer (beema?). Den sås på Teltpladsen og blev et kort øjeblik antaget for at være en citronvipstjert, men havde blandt andet gul undergump. Derefter blev stationen lukket for vinteren.

Efteråret 2000: Sammenfattende kan det om fugleefteråret 2000 på Christiansø siges at det - imodsætning til foråret - var fuglerigt men hitfattigt. Den megen vind fra retninger mellem sydøst og sydvest resulterede i et pænt tiltræk af bla Blisgås, Skovsneppe, Rødhals, Sangdrossel, Solsort, Misteldrossel, Gærdesanger, Gransanger, Løvsanger, Fuglekonge, Bogfinke, Kvækerfinke og Grønsisken. De største tiltræksdage blev 13/8 med bla. 4000 Løvsangere, 150 Brogede Fluesnappere og 60 Skovsangere, 26/9 med 800 Rødhalse og 2000 Fuglekonger, 7-9/10 med bl.a. 2000-3000 Rødhalse/dag, 600 Gransangere og 2500 Fuglekonger 7/10, 3500 rastende og 1000 trk. Sangdrosler, 4500 trk. Bogfinker og 1200 trk. Grønsiskner 8/10 samt 1000-1500 Fuglekonger og mange drosler 28-29/10. Manglen på nordlige vindretninger betød at trækket over havet var ringe, med 27/10 som undtagelsen. Samtidig fandt der ingen egentlige invasionsbevægelser sted, og indslaget af østlige arter var yderst beskedent (fx kun 14 Små Fluesnapper og 4 Fuglekongesangere). Af småsjældenheder kan nævnes 1 Isfugl (14/8), 2 Lundsangere (4 og 17/8), de 4 Fuglekongesangere (9, 12, 13, 23/10) og en Pungmejse 11/10. Den eneste egentlige sjældenhed var en Stor Kobbersneppe 10/8 som var første efterårsobs på Chrø (og en Hætte/Brunhovedet Værling 1k 12/9). Her kan ses en liste over antallet af bogførte fugle i efteråret 2000 og der kan sammenlignes med det gennemsnitlige antal efterårs-fugledage fra 1983-97. Bemærk de mange Gransangere og den totale mangel på Dompapper!

En tak til alle der støttede og bar, og til alle der bidrog med observationer.

Tirsdag d. 31 oktober 2000 Vejr: SW 10-12 m/s, 6-8/8, 25 km.

Obs: Spurvehøg 2 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 20 r + 50 t, Rødhals 20 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 3 r, Vindrossel 5 r, Fuglekonge 30 r, Skovspurv 2 r, Bjergirisk 5 r, Gråsisken 4 r (1 cabaret), Gulspurv 4 r, Rørspurv 3 r.

Mandag d. 30 oktober 2000 Vejr: SSW 15-20 m/s, 8/8, 25 km.

Obs: Udover nogle få forhutlede Fuglekonger, Rødhalse, finker og de 30 Råger samt et dusin forkølede Pibeænder er øen nærmest blæst for fugle. Om morgenen svirrede omkring 150 Lomvier rundt om Græsholmen, men ingen gik på land. De to tiloversblevne Spurvehøge brugte dagen på at æde skæve finker og jage rundt med Rågerne. Så gik tiden med det.

Søndag d. 29 oktober 2000 Vejr: I nat 8/8, let regn, svag SW-S, morgen: S 7, 8/8, let regn, 5-10 km, middag-aften: SW 10-6, 2-7/8, 25 km.

Obs: Sangsvane 15 t, Sædgås 9 t + 1 r (rossicus), Spurvehøg 4 r, Skovsneppe 2 r, Skovhornugle 2 r, Hedelærke 1 r, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 30 r + 50 t, Rødhals 200 r, Ringdrossel 10 r, Solsort 125 r + 100 t, Sjagger 25 r + 120 t, Sangdrossel 80 r, Vindrossel 70 r + 400 t, Misteldrossel 20 r + 45 t, Gransanger 20 r, Fuglekonge 1000 r, Bjergirisk 10 r, Gråsisken 15 r, Rørspurv 15 r.

Lørdag d. 28 oktober 2000 Vejr: I nat 0/8, næsten stillle, morgen: S 8, 8/8, regn, 5-10 km, middag-aften: W 3, 4-7/8, 20km.

Obs: Sortstrubet Lom 1 t, Sangsvane 18 t, Sædgås 10 t, Canadagås 8 t, Pibeand 550 t, Gråand 125 t, Havlit 15 t, Spurvehøg 6 r, Hættemåge 30 t, Stormmåge 75 t, Sortehavsmåge 1 1k r + 1 1k t, Sildemåge 2 1k t, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 35 r, Jernspurv 50 r + 100 t, Rødhals 450 r, Ringdrossel 6 r, Solsort 250 r, Sjagger 20 r + 75 t, Misteldrossel 5 r + 5 t, Sangdrossel 150 r, Vindrossel 80 r + 200 t, Gransanger 15 r, Fuglekonge 1500 r, Lille Fluesnapper 1 r, Bjergirisk 15 r, Gråsisken 10 r + 10 t, Laplandsværling 1 t, Rørspurv 20 r + 30 t.

Fredag d. 27 oktober 2000 Vejr: W 10-15 m/s, 7-8/8, 15 km, byger - fra eftermiddag drejende N og til aften aftagende.

Obs: Sortstrubet Lom 1 t, Smålom sp 2 t, Storlom sp 1 t, Fiskehejre 14 t, Sangsvane 5 t, Sædgås 1 t, Grågås 1 t, Canadagås 24 t, Bramgås 210 t, Knortegås 340 t, Branta sp 290 t, Pibeand 1270 t, Knarand 1 t, Gråand 475 t, Ederfugl 3370 t, Havlit 45 t, Sortand 120 t, Hvinand 60 t, Spurvehøg 5 r, Trane 450 t, Dværgmåge 28 t, Hættemåge 75 t, Stormmåge 120 t, Sortehavsmåge 1 1k r, Ride 1 1k t, Landsvale 1 t, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 15 r + 50 t, Rødhals 30 r, Sangdrossel 5 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 20 r, Bjergirisk 20 r + 120 t, Gråsisken 5 r + 20 t, Stor Korsnæb 1 r, Rørspurv 15 r + 25 t.

Trækket over havet startede først for alvor da vinden drejede mod nord og langt de fleste af fuglene blev set mellem 14.30 og 16.30. Brightening up a dull day - the natural way...

Torsdag d. 26 oktober 2000 Vejr: W 10-15 m/s, 7-8/8, regn meget af dagen, 15 km

Obs: Lomvie 10 t, Spurvehøg 3 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 35 r , Rødhals 25 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 15 r, Fuglekonge 50 r, Grønirisk 2 r, Grønsisken 5 r, Bjergirisk 10 r, Gråsisken 2 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 5 r.

Onsdag d. 25 oktober 2000 Vejr: WSW-SW 10-15 m/s, 7-8/8, regn fra kl 13, 10-15 km

Obs: Spurvehøg 8 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 100 r + 300 t, Rødhals 30 r, Solsort 30 r, Sangdrossel 15 r, Vindrossel 50 r + 50 t, Gransanger 1 r, Fuglekonge 75 r, Allike 10 r (heraf 1 Halsbåndsallike), Råge 60 r, Grønirisk 5 r, Grønsisken 10 r, Bjergirisk 20 r, Gråsisken 5 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 5 r.

Tirsdag d. 24 oktober 2000 Vejr: SSW - W 10-20 m/s, 6/8, 10-20 km

Obs: Spurvehøg 8 r, Musvåge 1 r, Fjeldvåge 6 r, Vibe 4 t, Tejst 1 r, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 15 r, Rødhals 30 r, Rødstjert 1 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 10 r, Sangdrossel 15 r, Vindrossel 25 r, Misteldrossel 1 r, Gransanger 3 r, Fuglekonge 40 r, Allike 10 r, Råge 65 r, Grønirisk 10 r, Grønsisken 40 r, Gråsisken 1 r, Kernebider 1 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 5 r.

Mandag d. 23 oktober 2000 Vejr: S 4-6 m/s, 2-5/8, 5-10 km

Obs: Blå Kærhøg 1 r, Duehøg 1 t, Spurvehøg 8 r, Musvåge 2 r, Fjeldvåge 7 r + 2 t, Sildemåge 1 ad r, Sortehavsmåge 1 1k r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 50 r, Rødhals 250 r, Solsort 15 r, Sangdrossel 60 r, Vindrossel 25 r, Misteldrossel 2 r, Fuglekongesanger 1 r, Gransanger 20 r, Fuglekonge 400 r, Stor Tornskade 1 r, Allike 8 r + 5 t, Råge 40 r + 35 t, Grønirisk 10 r, Stillits 1 r, Grønsisken 20 r + 125 t, Gråsisken 3 r, Laplandsværling 1 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 10 r.

Søndag d. 22 oktober 2000 Vejr: SSW - WSW 5-8 m/s, 4-7/8, 5-10 km

Obs: Spurvehøg 10 r, Musvåge 1 r, Fjeldvåge 4 r, Dværgfalk 1 r, Skovsneppe 1 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 10 r, Rødhals 35 r, Solsort 15 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 20 r, Misteldrossel 1 r, Fuglekonge 20 r, Grønirisk 10 r, Stillits 2 r, Grønsisken 15 r, Bjergirisk 30 r, Gråsisken 5 r, Laplandsværling 1 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 5 r.

Lørdag d. 21 oktober 2000 Vejr: SSE 8-12 m/s, 5/8, 5-10 km

Obs: Spurvehøg 5 r, Mosehornugle 1 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 10 r, Rødhals 25 r, Solsort 15 r, Sangdrossel 20 r, Vindrossel 40 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 40 r, Skovspurv 2 r, Grønirisk 30 r, Stillits 2 r, Grønsisken 25 r, Bjergirisk 2 r, Gråsisken 1 r, Rørspurv 5 r.

Fredag d. 20 oktober 2000 Vejr: SSE 4-8 m/s, 8/8, 5 km.

Obs: Blisgås 45 t, Spurvehøg 3 r, Skovsneppe 1 r, Hvid Vipstjert 2 t, Gærdesmutte 15 r, Rødhals 25 r, Solsort 20 r, Sangdrossel 15 r, Vindrossel 150 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 50 r, Allike 5 r, Råge 35 r, Grønsisken 10 r, Gråsisken 1 r, Laplandsværling 1 r, Rørspurv 5 r.

Torsdag d. 19 oktober 2000 Vejr: SE 4-5 m/s, 8/8, 10 km.

Obs: Spurvehøg 6 r + 1 t, Sortehavsmåge 2 1k r, Sildemåge 2 ad, Hvid Vipstjert 1 t, Gærdesmutte 25 r, Rødhals 75 r, Solsort 25 r, Sangdrossel 25 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 60 r, Allike 12 r, Råge 30 r, Skovspurv 3 r, Grønsisken 40 r, Gråsisken 5 r, Stor Korsnæb 1 r, Rørspurv 8 r.

Onsdag d. 18 oktober 2000 Vejr: NW 1 m/s, 6/8, 5 km - W 1-2, 3/8, 10 km.

Obs: Spurvehøg 4 r + 14 t, Sortehavsmåge 1 1k + 1 2k r, Sildemåge 1 ad, Hedelærke 1 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 45 r, Rødhals 100 r, Husrødstjert 2 r, Solsort 60 r, Sangdrossel 20 r, Munk 2 r, Gransanger 50 r, Fuglekonge 250 r, Skægmejse 5 r, Grønsisken 50 r + 170 t, Gråsisken r 15 + 10 t, Stor Korsnæb 3 t, Kernebider 1 r, Rørspurv 15 r.

Tirsdag d. 17 oktober 2000 Vejr: SE - NW 1-3 m/s, 3-7/8, 5-15 km.

Obs: Spurvehøg 6 r + 18 t, Sildemåge 2 ad, Skovhornugle 2 r, Mosehornugle 1 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 50 r, Rødhals 100 r, Ringdrossel 1 t, Solsort 80 r, Sangdrossel 60 r, Munk 1 r, Gransanger 25 r, Fuglekonge 150 r, Skægmejse 1 t, Halemejse 5 r, Stor Tornskade 1 r, Råge 110 t, Rørspurv 15 r.

Mandag d. 16 oktober 2000 Vejr: SE 13-10 m/s, 2-0/8, 10 km.

Obs: Spurvehøg 5 r, Sortehavsmåge 1 1k r, Sildemåge 2 ad, Mosehornugle 1 r, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 35 r, Rødhals 125 r, Solsort 60 r, Sangdrossel 80 r, Munk 1 r, Gransanger 3 r, Fuglekonge 75 r, Træløber 1 r, Allike 10 t, Råge 35 t, Rørspurv 10 r.

Søndag d. 15 oktober 2000 Vejr: SE 1 m/s, tåge - E opfriskende til 12-14 m/s, 2/8, 20 km.

Obs: Fjeldvåge 5 t, Spurvehøg 6 r + 4 t, Sortehavsmåge 5 1k r, Middelhavsmåge 1 1k r, Sildemåge 1 ad + 1 1k r, Skovhornugle 1 r, Mosehornugle 1 r, Hvid Vipstjert 7 r, Gærdesmutte 80 r, Rødhals 250 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 2 r, Solsort 30 r, Sangdrossel 70 r, Munk 5 r, Gransanger 50 r, Fuglekonge 100 r, Træløber 1 r, Allike 3 r, Laplandsværling 1 r, Rørspurv 15 r.

Lørdag d. 14 oktober 2000 Vejr: Stille, 6/8, 10 km - W 2-3, 2/8, 10 km.

Obs: Spurvehøg 5 r, Sortehavsmåge 3 1k r, Skovhornugle 5 r, Mosehornugle 2 r, Landsvale 10 t, Hedelærke 1 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 200 r, Rødhals 600 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 3 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 50 r, Sangdrossel 75 r + 50 t, Misteldrossel 1 r + 3 t, Munk 15 r, Gransanger 250 r, Fuglekonge 1000 r, Grå Fluesnapper 2 r, Træløber 3 r, Stor Tornskade 1 t, Gråsisken 8 r (1 cabaret), Kernebider 2 t + 1 r, Rørspurv 30 r.

Fredag d. 13 oktober 2000 Vejr: E 1, 4/8, 15 km - til eftermiddag NE 2, 8/8, 2 km.

Obs: Blisgås 680 t, Sædgås 30 t, Spurvehøg 7 r, Sildemåge 1 r, Skovhornugle 4 r, Mosehornugle 1 r, Hedelærke 8 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 50 r, Rødhals 400 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 3 r, Stenpikker 1 r, Solsort 35 r, Sangdrossel 175 r, Misteldrossel 5 r + 10 t, Græshoppesanger 1 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 2 r, Munk 15 r, Fuglekongesanger 1 r (ny), Gransanger 75 r, Løvsanger 2 r, Fuglekonge 1000 r, Grå Fluesnapper 2 r, Skægmejse 8 t, Træløber 4 r, Stor Tornskade 1 r, Grønsisken 80 r + 100 t, Gråsisken 40 r, Stor Korsnæb 4 r.

Torsdag d. 12 oktober 2000 Vejr: NE 1-2, 8/8, regn, 5-10 km; fra middag W 3 drejende S, 4/8, 15 km.

Obs: Blisgås 130 t, Sædgås 9 t, Spurvehøg 5 r, Skovsneppe 10 r, Sortklire 1 t, Sildemåge 13 r, Sortehavsmåge 2 1k r, Skovhornugle 5 r, Mosehornugle 1 r, Hedelærke 2 r, Landsvale 2 r, Skovpiber 1 t + 1 r, Hvid Vipstjert 5 r, Bjergvipstjert 1 r, Gærdesmutte 60 r, Jernspurv 50 r + 15 t, Rødhals 200 r, Husrødstjert 1 r, Solsort 80 r + 50 t, Sangdrossel 200, Misteldrossel 1 r, Sivsanger 1 r, Munk 40 r, Fuglekongesanger 1 r, Gransanger 20 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 150 r, Træløber 20 r, Skovspurv 6 r, Grønsisken 100 r + 150 t, Tornirisk 125 r, Bjergirisk 10 r, Gråsisken 60 r, Laplandsværling 1 t, Rørspurv 45 r.

Onsdag d. 11 oktober 2000 Vejr: SE - ESE 8-17 m/s, 2-8/8, 15-2 km.

Obs: Blisgås 107 t, Bjergand 42 t, Spurvehøg 7 r, Fjeldvåge 1 r, Skovsneppe 5 r, Sildemåge 7 r, Sortehavsmåge 2 1k r, Dværgmåge 1 t, Alk 5 r + 5 t, Tejst 1 t, Mosehornugle 1 r, Hedelærke 3 r, Landsvale 6 r, Hvid Vipstjert 5 r, Bjergvipstjert 1 r, Gærdesmutte 15 r, Rødhals 200 r, Solsort 50 r, Sangdrossel 125, Misteldrossel 1 r, Munk 25 r, Gransanger 25 r, Fuglekonge 100 r, Pungmejse 1 r, Sortmejse 1 r.

Tirsdag d. 10 oktober 2000 Vejr: SE - SSE 8-15 m/s, 8/8, regn til morgen og aften, 15-2 km.

Obs: Blisgås 78 t, Bjergand 9 t, Spurvehøg 5 r, Fjeldvåge 2 r, Musvåge 1 r, Dværgfalk 1 r, Skovsneppe 10 r, Sildemåge 3 r, Sortehavsmåge 2 1k r, Skovhornugle 3 r, Mosehornugle 1 r, Hedelærke 1 r, Landsvale 3 r, Skovpiber 1 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 25 r, Rødhals 600 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 1 r, Solsort 150 r, Sangdrossel 1500 r + 600 t, Misteldrossel 10 r, Munk 40 r, Gransanger 40 r, Fuglekonge 400 r, Stor Tornskade 1 r, Råge 7 r.

Mandag d. 9 oktober 2000 Vejr: SW 1 m/s, 8/8, regn til kl 10 og støvregn eftermiddag, 2 km. Aften SSE 5.

Obs: Nordisk Lappedykker 9 r (højeste dagstotal nogensinde), Havlit 6 t, Spurvehøg 5 r, Fjeldvåge 2 r, Musvåge 1 r, Dværgfalk 1 r + 2 t, Skovhornugle 6 r, Mosehornugle 2 r, Hedelærke 4 r, Sanglærke 75 r, Landsvale 2 r, Skovpiber 4 t, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 45 r, Rødhals 2500 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 2 r, Solsort 100 r, Sangdrossel 300 r + 100 t, Misteldrossel 8 r + 12 t, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 1 r, Fuglekongesanger 1 r, Gransanger 200 r, Løvsanger 3 r, Fuglekonge 800 r, Grå Fluesnapper 1 r, Stor Tornskade 1 r, Grønsisken 250 r + 250 t, Rørspurv 50 r.

Søndag d. 8 oktober 2000 Vejr: E 1 m/s, 8/8, l km. - SE 2, 8/8, 2 km. Aften: W 4, regnbyger, 8/8, 10 km.

Obs: Skarv 120 r, Fiskehejre 13 r, Stor Skallesluger 1 r, Taffeland 4 t, Spurvehøg 6 r , Fjeldvåge 1 r, Musvåge 1 r, Dværgfalk 1 r, Skovsneppe 50 r, Ringdue 500 r, Huldue 20 r, Skovhornugle 7 r, Mosehornugle 2 r, Hedelærke 6 r, Sanglærke 70 r + 50 t, Landsvale 5 r, Gul Vipstjert 1 r, Bjergvipstjert 1 r + 1 t, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 100 r, Rødhals 2000 r, Rødstjert 1 r, Stenpikker 1 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 70 r + 50 t, Sangdrossel 3500 r + 1000 t, Vindrossel 100 r + 400 t, Misteldrossel 15 r + 20 t, Munk 30 r, Gransanger 175 r, Fuglekonge 1500 r, Lille Fluesnapper 1 1k r, Stor Tornskade 2 r, Stær 100 r, Bogfinke 200 r + 4500 t, Kvækerfinke 75 r + 1200 t, Grønsisken 100 r + 1200 t, Tornirisk 80 r, Gråsisken 15 r, Rørspurv 45 r.


Lørdag d. 7 oktober 2000 Vejr: NNE 1-4 m/s, 8/8, 10-1-5 km.

Obs: Blisgås 34 t, Skeand 40 t, Hvepsevåge 1 1k t, Spurvehøg 5 r + 3 t, Fjeldvåge 1 t + 1 r, Musvåge 1 r, Enkeltbekkasin 2 r, Ringdue 100 r, Skovhornugle 3 r, Mosehornugle 1 r, Natravn 1 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 100 r, Landsvale 6 r, Skovpiber 1 t, Bjergvipstjert 2 r, Hvid Vipstjert 20 r, Gærdesmutte 150 r, Rødhals 3000 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 10 r, Stenpikker 2 r, Sangdrossel 500 r + 400 t, Misteldrossel 10 t + 3 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 1 r, Munk 15 r, Gransanger 600 r, Løvsanger 3 r, Fuglekonge 2500 r, Lille Fluesnapper 1 1k r, Halemejse 6 r, Stor Tornskade 1 r, Stær 125 r, Bogfinke 250 r + 40 t, Kvækerfinke 125 r, Grønsisken 350 r, Gråsisken 15 r, Gulspurv 1 r.

Hvepsevågen er den seneste obs på Chrø, med gårsdagens som næstseneste. Dagens Gransangere og Skeænder er højeste dagstotal for øerne.

Fredag d. 6 oktober 2000 Vejr: S 1, tåge, 50-100 m - W 2, 8/8, 2 km.

Obs: Knarand 1 r, Spurvehøg 5 r, Fjeldvåge 1 r, Musvåge 1 r, Hvepsevåge 1 t, Skovhornugle 1 r, Sanglærke 150 r, Landsvale 25 r, Skovpiber 1 t, Bjergvipstjert 1 r, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 40 r, Rødhals 125 r, Rødstjert 1 r, Ringdrossel 2 r, Sangdrossel 400 r, Gærdesanger 5 r, Gransanger 35 r, Fuglekonge 100 r, Broget Fluesnapper 1 r, Grønsisken 100 r, Laplandsværling 2 r.


Torsdag d. 5 oktober 2000 Vejr: Sydlig 1-2, 8/8, regn(byger), tåge, 200-500 m.

Obs: Spurvehøg 4 r, Fjeldvåge 1 r, Musvåge 1 r, Sanglærke 100 r + 30 t, Landsvale 25 r, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 45 r, Rødhals 150 r, Rødstjert 2 r, Ringdrossel 2 r, Sangdrossel 50 r, Gærdesanger 1 r, Gransanger 10 r, Fuglekonge 200 r, Skovspurv 2 r, Grønsisken 100 r, Laplandsværling 1 t.


Onsdag d. 4 oktober 2000 Vejr: SE 0-2-0, 0-8/8, 5-10 km.

Obs: Sædgås 1 r (rossicus), Spurvehøg 17 t + 5 r, Fjeldvåge 8 t + 1 r, Musvåge 2 r, Sortehavsmåge 1 1k, Hedelærke 1 t, Landsvale 20 r, Skovpiber 5 t + 1 r, Hvid Vipstjert 5 t + 15 r, Gærdesmutte 25 r, Rødhals 200 r, Rødstjert 2 r, Ringdrossel 2 r, Sangdrossel 50 r, Gærdesanger 5 r, Gransanger 80 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 400 r, Gråsisken 1 r, Stor Korsnæb 1 t.


Tirsdag d. 3 oktober 2000 Vejr: WSW 2-4 m/s, 1/8, 10-15 km.

Obs: Rød Glente 1 1k r, Spurvehøg 6 t + 4 r, Musvåge 1 r, Lomvie 1 t, Sortehavsmåge 1 1k, Landsvale 100 t + 40 r, Bjergvipstjert 1 t, Hvid Vipstjert 20 r + 15 t, Gærdesmutte 25 r, Rødhals 300 r, Rødstjert 5 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 25 r, Gærdesanger 10 r, Havesanger 1 r, Gransanger 30 r, Løvsanger 5 r, Fuglekonge 250 r, Laplandsværling 1 r.


Mandag d. 2 oktober 2000 Vejr: SE 6 m/s, 8/8, 10 km, i løbet af eftermiddagen drejende S og SW.

Obs: Rørhøg 2 r, Blå Kærhøg 1 ad. han r, Sortehavsmåge 1 1k, Skovpiber 1 r, Hvid Vipstjert 10 r + 25 t, Gærdesmutte 25 r, Rødhals 200 r, Jernspurv 15 r, Rødstjert 5 r, Sangdrossel 70 r, Gærdesanger 5 r, Havesanger 1 r, Gransanger 15 r, Løvsanger 10 r, Fuglekonge 100 r, Træløber 2 r, Stor Tornskade 1 r.


Søndag d. 1 oktober 2000 Vejr: SE 12 - 6 m/s, 5-7/8, 10 km.

Obs: Sortehavsmåge 1 1k + 2 2k r, Skovpiber 1 r, Hvid Vipstjert 40 t, Rødhals 250 r, Jernspurv 10 r, Rødstjert 10 r, Husrødstjert 1 r, Sangdrossel 75 r, Gærdesanger 10 r, Gransanger 10 r, Løvsanger 15 r, Fuglekonge 200 r, Lille Fluesnapper 1 1k r, Træløber 3 r.


Lørdag d. 30 september 2000 Vejr: SE 10-13 m/s, 0/8, 15 km, diset.

Obs: Blisgås 60 t + 3 r, Sædgås 11 t , Sortehavsmåge 2 1k r, Skovpiber 2 r, Hvid Vipstjert 15 r, Rødhals 150 r, Jernspurv 10 r, Rødstjert 10 r, Sangdrossel 50 r, Gærdesanger 20 r, Gransanger 20 r, Løvsanger 15 r, Fuglekonge 50 r, Grå Fluesnapper 1 r, Lille Fluesnapper 1 ad. han r, Træløber 3 r.


Fredag d. 29 september 2000 Vejr: S 6 m/s, 6-4/8, 2 km - til aften ESE 4, 2/8, diset, 5 km.

Obs: Blisgås 1940 t + 10 r, Sædgås 10 t + 4 (2 ad, 2 1k; ad rossicus) r, Bramgås 4 r, Sortehavsmåge 2 1k + 1 2k r, Middelhavsmåge 1 4k r (rød farvering), Landsvale 85 t + 20 r, Engpiber 85 t + 40 r, Skovpiber r 2, Rødstrubet Piber 2 t, Hvid Vipstjert 60 t + 20 r, Rødhals 400 r, Jernspurv 15 r, Rødstjert 10 r, Sangdrossel 70 r, Gærdesanger 30 r, Gransanger 15 r, Løvsanger 10 r, Fuglekonge 75 r, Grå Fluesnapper 2 r, Træløber 4 r, Bogfinke 550 t + 125 r, Kvækerfinke 30 t + 50 r, Grønsisken 250 t + 20 r.

Blisgæssene passerede om morgenen inden kl 11. Fjerdestørste dag på Chrø - største dag er 9000 t 25/9 1993.

Torsdag d. 28 september 2000 Vejr: S 3-6 m/s, tåge, 100-300 m - til aften SSE 1, 7/8, 2 km.

Obs: Blisgås 145 t, Skovsneppe 1 r, Sortehavsmåge 1 r, Rødhals 450 r, Jernspurv 20 r, Rødstjert 15 r, Sangdrossel 50 r, Gærdesanger 50 r, Gransanger 20 r, Løvsanger 15 r, Fuglekonge 150 r, Grå Fluesnapper 2 r, Træløber 5 r.


Onsdag d. 27 september 2000 Vejr: SSE-SE 3-6 m/s, 7-8/8, 2-5 km.

Obs: Sædgås 1 r, Bramgås 4 r, Krikand 20 r, Knarand 1 r, Sortehavsmåge 1 1k r, Sildemåge 1 r, Landsvale 15 t, Engpiber 50 r + 50 t, Rødhals 750 r, Rødstjert 20 r, Sangdrossel 100 r, Havesanger 3 r, Gærdesanger 80 r, Gransanger 40 r, Løvsanger 100 r, Fuglekonge 400 r, Grå Fluesnapper 5 r, Træløber 5 r, Bogfinke 300 r + 250 t, Laplandsværling 1 r.


Tirsdag d. 26 september 2000 Vejr: SE 6-3 m/s, 7-8/8, 15-5 km.

Obs: Sortehavsmåge 1 1k r, Landsvale 10 t, Rødhals 800 r, Rødstjert 10 r, Sangdrossel 100 r, Vindrossel 2 r, Gærdesanger 60 r, Gransanger 10 r, Løvsanger 20 r, Fuglekonge 2000 r, Grå Fluesnapper 1 r, Bogfinke 100 r.


Mandag d. 25 september 2000 Vejr: E 6-7 m/s, 1-3/8, 20 km.

Obs: Spurvehøg 4 r, Dværgfalk 1 r, Mosehornugle 1 r, Rødhals 450 r, Sangdrossel 50 r, Vindrossel 1r, Gransanger 20 r, Løvsanger 10 r, Fuglekonge 400 r, Grå Fluesnapper 1.


Søndag d. 24 september 2000 Vejr: ESE 7 m/s, 0-2/8, 20 km.

Obs: Vandrefalk 1 ad. han r, Spurvehøg 4 r, Dværgfalk 1 r, Tårnfalk 1 t, Hvid Vipstjert 40 t + 50 r, Vindrossel 1 r, Rødhals 750 r, Rødstjert 20 r, Gærdesanger 75 r, Fuglekonge 500 r, Grå Fluesnapper 2.


Lørdag d. 23 september 2000 Vejr: ESE 8 m/s, 1/8, 20 km.

Obs: Spurvehøg 5 r, Blå Kærhøg 1 t, Skærpiber 2 r, Rødhals 1200 r, Gærdesanger 25 r, Gransanger 20 r, Fuglekonge 500 r, Grå Fluesnapper 1, Træløber 5 r.


Fredag d. 22 september 2000   Vejr: ESE 8 m/s, 3/8, 25 km.

Obs: Rødhals 1000 r, Rødstjert 50 r, Fuglekonge 250 r. Grå Fluesnapper 3. Ankomst ved middagstide.

Ingen bemanding 8-21 september - dog så Kasper Thorup en 1k Hætte/Brunhovedet Værling 12/9.

Torsdag d. 7. september 2000    

Obs: Knarand 1 r, Lille Fluesnapper 1 r.

Onsdag d. 6. september 2000    

Obs: Dværgfalk 1 r, Lærkefalk 1 r, Rødhals 100 r, Blåhals 2 r, Rødstjert 80 r, Gærdesanger 75, Løvsanger 100 r, Lille Fluesnapper 3 r, Hortulan 1 r.

Tirsdag d. 5. september 2000    

Obs: Rødstrubet Piber 1 t, Blåhals r 2, Rødstjert 75 r, Gærdesanger 120 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 200 r, Fuglekonge 30 r, Lille Fluesnapper 1 r, Karmindompap 1 r, Hortulan 1 r.

Mandag d. 4. september 2000    

Obs: Fiskeørn 1 t, Trane 15 t, Sortehavsmåge 4 r, Blåhals 1 r, Gærdesanger 60 r, Rødrygget Tornskade 15 r, Karmindompap 1 r, Laplandsværling 2 r.

Søndag d. 3. september 2000    

Obs: Nordisk Lappedykker 2 r, Hvepsevåge 1 t, Duehøg 1 t, Spurvehøg 10 r + 5 t, Lærkefalk 1 t, Sortehavsmåge 3 1k r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 90 r, Høgesanger 2 1k r, Gærdesanger 150 r, Løvsanger 200 r, Grå Fluesnapper 100 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 35 r, Rødrygget Tornskade 40 r, Karmindompap1 r, Hortulan 3 r.

Lørdag d. 2. september 2000

Obs: Lærkefalk 2 r, Skovpiber 30 r, Rødstjert 125 r, Gærdesanger 200 r, Havesanger 50 r, Løvsanger 1000 r, Grå Fluesnapper 150 r, Broget Fluesnapper 200 r, Rødrygget Tornskade 30 r, Hortulan 8 r.

Fredag d. 1.  september 2000   

Obs: Nordisk Lappedykker 1 r, Knarand 1 r, Fiskeørn 4 t, Lærkefalk 1 r, Sandløber 1 r, Jernspurv 1 r, Blåhals 1 r, Rødstjert 40 r, Bynkefugl 15 r, Gærdesanger 100 r, Løvsanger 250 r, Lille Fluesnapper 1 r, Grå Fluesnapper 40 r, Broget Fluesnapper 25 r, Rødrygget Tornskade 15 r, Karmindompap 2 r, Hortulan 4 r.

Torsdag d. 31. august 2000    

Obs: Rødhals 35 r, Gærdesanger 35 r, Løvsanger 50 r, Lille Fluesnapper 1 ad han r.

Onsdag d. 30. august 2000    

Obs: Skovpiber 50 t + 15 r, Gærdesanger 75 r, Havesanger 30 r, Munk 10 r, Skovsanger 15 r, Løvsanger 250 r, Grå Fluesnapper 75 r, Broget Fluesnapper 75 r, Rødrygget Tornskade 5 r.

Tirsdag d. 29. august 2000    

Obs: Lærkefalk 1 t, Rødhals 50 r, Rødstjert 50 r, Bynkefugl 40 r, Græshoppesanger 2 r, Havesanger 40 r, Løvsanger 100 r, Grå Fluesnapper 75 r, Broget Fluesnapper 200 r, Karmindompap 2 r.

Mandag d. 28. august 2000    

Obs: Pibeand 50 t, Dværgmåge 1 1k t, Vendehals 1 r, Rødhals 75 r, Rødstjert 50 r, Sangdrossel 1 r, Broget Fluesnapper 40 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Karmindompap 1 r, Hortulan 1 r.

Søndag d. 27. august 2000    

Obs: Vendehals 1 r, Stor Flagspætte 1 r, Rødhals 15 r, Rødstjert 60 r, Løvsanger 200 r, Fuglekonge 10 r, Broget Fluesnapper 50 r, Rødrygget Tornskade 15 r, Karmindompap 1 r, Hortulan 1 r.

Lørdag d. 26. august 2000   

Obs: Spurvehøg 3 r, Fiskeørn 1 t, Natravn 1 hun r, Vendehals 1 r, Rødhals 10 r (første tiltræk), Rødstjert 60 r, Bynkefugl 30 r, Stenpikker 20 r, Løvsanger 1200 r, Grå Fluesnapper 50 r, Lille Fluesnapper 1 1k r, Broget Fluesnapper 30 r, Rødrygget Tornskade 20 r, Karmindompap 2 r, Hortulan 1 r.

Fredag d. 25. august 2000

Obs: Rødstjert 15 r, Gærdesanger 40 r, Løvsanger 50 r.

Torsdag d. 24. august 2000    

Obs: Alm Kjove 2 t + 1 r.

Onsdag d. 23. august 2000    

Obs: Løvsanger 75 r, Rødrygget Tornskade 10 r.

Tirsdag d. 22. august 2000    

Obs: Dværgfalk 1 r, Gærdesanger 75 r, Løvsanger 400 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 20 r, Broget Fluesnapper 10 r, Rødrygget Tornskade 20 r.

Mandag d. 21. august 2000    

Obs: Sortehavsmåge 1 1k r, Gærdesanger 150 r, Tornsanger 30 r, Høgesanger 1 1k r, Løvsanger 400 r, Grå Fluesnapper 40 r, Broget Fluesnapper 15 r, Rødrygget Tornskade 20 r.

Søndag d. 20. august 2000    

Obs: Fiskeørn 1 t, Gærdesanger 75 r, Løvsanger 250 r, Rødrygget Tornskade 15 r, Karmindompap 3 r, Hortulan 1 r.

Lørdag d. 19. august 2000    

Obs: Knarand 1 r, Mursejler 300 t, Landsvale 200 t, Gul Vipstjert 150 t, Løvsanger 400 r, Rødrygget Tornskade 25 r, Karmindompap 2 r.

Fredag d. 18. august 2000    

Obs: Fiskeørn 1 t, Løvsanger 150 r, Grå Fluesnapper 15 r, Broget Fluesnapper 15 r, Rødrygget Tornskade 15 r, Karmindompap 3 r var første efterårstiltræk; 1 par ynglede på øen.

Torsdag d. 17. august 2000    

Obs: Skovpiber 25 r, Løvsanger 120 r, Lundsanger 1 r, Rødrygget Tornskade 20 r.

Onsdag d. 16. august 2000    

Obs: Temmincks Ryle 1 r, Løvsanger 50 r, Rødrygget Tornskade 15 r.

Tirsdag d. 15. august 2000    

Obs: Knarand 1 r, Stenpikker 12 r, Gærdesanger 60 r, Løvsanger 75 r, Hortulan 1 r.

Mandag d. 14. august 2000     Vejr: SE 1, 2/8, 20 km

Obs: Fiskeørn 1 t, Isfugl 1 r, Bynkefugl 30 r, Græshoppesanger 5 r, Løvsanger 1500 r, Grå Fluesnapper 30 r, Broget Fluesnapper 75 r, Rødrygget Tornskade 30 r, Hortulan 1 r.

Søndag d. 13. august 2000     Vejr: SE 1, 3/8, 15 km

Obs: Sandløber 1 r (et sub-hit på Chrø), Bynkefugl 50 r, Stenpikker 10 r, Høgesanger 1 1k r, Gærdesanger 50 r, Skovsanger 60 r, Løvsanger 4000 r, Grå Fluesnapper 40 r, Broget Fluesnapper 150 r, Rødrygget Tornskade 40 r, Hortulan 1 r - en fin augustdag.

Torsdag d. 10. August 2000 Vejr: WSW 3, 3/8, 20 km, drejende S 3, 8/8 formiddag

Obs: Fiskeørn 1 t, Stor Kobbersneppe 1 t - 10ende obs på Chrø og første efterårsobs, Løvsanger 200 r, Broget Fluesnapper 25 r.

Søndag d. 6. august 2000   Vejr: W 10, 3/8 20 km

Obs: Gøg 1 1k r - fuglen blev til t.o.m 9/8 og brugte det meste af sin tid med at æde småbitte tudser i den østlige Brille.

Fredag d. 4. august 2000  Vejr: W 2, 4/8, 20 km

Obs: Spurvehøg 1 r, Løvsanger 100 r, Skovsanger 30 r, Lundsanger 1 r.

Tirsdag d. 1. august 2000  Vejr SSW 4, 7/8, 20 km, regn om eftermiddagen

Obs: Grå Fluesnapper 1

Fredag d. 28. juli 2000

Obs : Skovsanger 25 r.

Tirsdag d. 25. juli 2000    

Obs : Skovsanger 25 r.

Mandag d. 24. juli 2000   

Obs: Skovsanger 25 r, Broget Fluesnapper 2.

Søndag d. 23. juli 2000   

Obs: Skovsanger 50 r - et usædvanligt stort tiltræk så tidligt.

Lørdag d. 22. juli 2000   

Obs: Rødrygget Tornskade 1 hun r