Christiansø FeltstationObservationer efterår 2006

Rød = sjælden fugl, set 0-10 gange før på Chrø                                 r = rast
Lilla = usædvanlig obs, oftest af fugle set 11-50 gange før                  t = træk
Blå = stor forekomst
Lime = tidsmæssig usædvanlig obs
Grøn = første obs denne sæson

Siden giver et uddrag af fugleobservationer begået af observatørerne på Christiansø Feltstation og gæstende/lokale fuglekikkere. Opdatering sker såvidt muligt dagligt i træktiden. Obs fra tidligere sæsoner ses her.
Fredag d. 3 november 2006. Vejr: N 10, 0-3/8, 35 km.

Obs: Skarv 15 r, Knopsvane 6 t, Ederfugl 7 t, Havlit 1 t, Hvinand 1 t, Spurvehøg 2 r, Skovsneppe 1 r, Stormmåge 5 t, Lomvie 5 t, Ringdue 1 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 10 r, Sjagger 8 r, Vindrossel 3 r, Fuglekonge 2 r, Bogfinke 40 r, Grønirisk 10 r, Grønsisken 10 r, Bjergirisk 5 r, Dompap 3 r, Gulspurv 7 r.

Feltstationen er lukket for vinteren, efter et trækfuglemæssigt noget tyndt år. Af sjældnere fugle i 2006 kan nævnes Kærløber (1 25-26/7), Stor Kobbersneppe (1 1/8), Sortterne (6 16/5), Isfugl (1 13/9), Hærfugl (1 17/5), Fuglekongesanger (2; 1 7/10 + 1 død 19/10), Hvidbrynet Løvsanger (10; 18/9-14/10), Brun Løvsanger (2; 1 4/10 + 1 11/10), og Hvidhalset Fluesnapper (3; 8/5, 13/5 og 14/5).

Der var ingen invasionsagtige trækbevægelser i 2006, og pga. vindforholdene kun få trækkende gæs og traner.

Her kan ses en liste over antallet af bogførte fugle i efteråret 2006 sammenlignet med det gennemsnitlige antal efterårs-fugledage fra 1983-97. En tak til alle der støttede og bar, og til alle der bidrog med observationer i 2006.
Torsdag d. 2 november 2006. Vejr: N 14-10, 0-3/8, 35 km.

Obs: Smålom 1 t, Skarv 15 r, Sangsvane 11 t, Gråand 10 r, Gråand 5 t, Troldand 4 t, Spurvehøg 3 r, Stormmåge 15 t, Lomvie 20 t, Huldue 1 r, Ringdue 1 r, Engpiber 1 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 15 r, Solsort 5 r, Sjagger 2 r, Vindrossel 8 r, Fuglekonge 5 r, Musvit 5 r, Stær 2 r, Bogfinke 25 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 15 r, Grønsisken 20 r, Bjergirisk 2 r, Dompap 5 r, Snespurv 2 r, Gulspurv 6 r.
Onsdag d. 1 november 2006. Vejr: W 10-4, ved ti-tiden omslag til NE 13, drejende N 20-25, 8/8,
20-2 km, regn, sne og slud det meste af dagen.

Obs: Skarv 10 r, Grågås 4 r, Gråand 5 r, Havlit 1 t, Spurvehøg 3 r, Lomvie 25 t, Sanglærke 3 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 1 t, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 12 r, Solsort 5 r, Sjagger 8 r, Vindrossel 10 r, Fuglekonge 10 r, Bogfinke 25 r, Kvækerfinke 125 r, Grønirisk 15 r, Grønsisken 800 r, Tornirisk 2 r, Bjergirisk 35 r, Dompap 15 r, Snespurv 3 t, Gulspurv 5 r.

Til aften nærmest snestorm, meget højvande og et galt hav.
Tirsdag d. 31 oktober 2006. Vejr: SW 10-13, 7-8/8, 10-15 km, byger og regn fra middag.

Obs: Skarv 15 r, Pibeand 2 t, Spidsand 3 t, Troldand 1 r, Havlit 3 r, Spurvehøg 1 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 1 r, Engpiber 2 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 10 r, Vindrossel 2 r, Fuglekonge 8 r, Stær 2 r, Bogfinke 30 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Grønsisken 2 r, Gulspurv 1 r.
Mandag d. 30 oktober 2006. Vejr: SW 4-8, 6-8/8, 20-25 km, enkelte byger.

Obs: Skarv 18 r, Gråand 5 r, Havlit 2 r, Stormmåge 5 t, Lomvie 2 r, Huldue 2 r, Ringdue 3 r, Sanglærke 1 r, Engpiber 4 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 15 r, Solsort 2 r, Sjagger 5 r, Vindrossel 10 r, Fuglekonge 25 r, Råge 2 r, Stær 25 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 40 r, Kvækerfinke 3 r, Grønirisk 8 r, Grønsisken 15 r, Bjergirisk 2 r, Gråsisken 3 r, Dompap 15 r, Kernebider 2 r, Gulspurv 2 r.
Søndag d. 29 oktober 2006. Vejr: NE 10-17-10, 8-3/8, 25 km, byger og småregn morgen og formiddag.

Obs: Sortstrubet Lom 1 t, Smålom 8 t, Skarv 12 r, Fiskehejre 1 r, Pibesvane 26 t, Sangsvane 11 t, Knortegås 95 t, Pibeand 5 t, Krikand 2 t, Gråand 125 t, Troldand 150 t, Bjergand 2 t, Ederfugl 350 t, Havlit 75 t, Sortand 5 t, Fløjlsand 7 t, Hvinand 45 t, Toppet Skallesluger 35 t, Spurvehøg 1 r, Skovsneppe 1 r, Dværgmåge 6 t, Hættemåge 1 t, Stormmåge 15 t, Sildemåge 1 r, Lomvie 80 t, Huldue 1 r, Ringdue 2 r, Sanglærke 2 r, Engpiber 5 r, Silkehale 1 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 20 r, Solsort 5 r, Sjagger 15 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 20 r, Fuglekonge 15 r, Musvit 5 r, Stor Tornskade 1 r, Allike 6 r, Råge 4 r, Stær 4 r, Bogfinke 35 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 15 r, Grønsisken 60 r, Bjergirisk 2 r, Gråsisken 3 r, Dompap 5 r, Snespurv 1 t, Gulspurv 5 r, Rørspurv 2 r.
Lørdag d. 28 oktober 2006. Vejr: W 7 - SW 4, 2-8/8, 25-15 km, enkelte dryp.

Obs: Skarv 25 r + 110 t, Knortegås 2 r, Spurvehøg 1 r, Stormmåge 5 t, Lomvie 8 r, Ringdue 2 r, Sanglærke 1 r, Engpiber 4 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 10 r, Solsort 2 r, Sjagger 7 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 1 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 5 r, Musvit 5 r, Råge 2 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 30 r, Grønirisk 3 r, Stillits 1 r, Grønsisken 60 r, Tornirisk 2 r, Bjergirisk 7 r + 12 t, Gulspurv 3 r, Rørspurv 1 r.

En enkelt admiral set.Fredag d. 27 oktober 2006. Vejr: SW-W 20-25, 7-2-4/8, 15-25 km, enkelte byger.

Obs: Skarv 10 r, Blisgås 4 r, Spurvehøg 1 r, Sildemåge 1 r, Lomvie 400 r, Ringdue 2 r, Sanglærke 1 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 10 r, Sangdrossel 2 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 5 r, Musvit 5 r, Råge 2 r, Stær 2 r, Bogfinke 20 r, Grønirisk 1 r, Gulspurv 1 r.

Lomvierne svirrede rundt om Græsholmen i morgentimerne, og så ud som om de nød den megen vind. Første tegn på interesse for ynglepladsen.
Torsdag d. 26 oktober 2006. Vejr: SSØ-S 13 - 5, 8-5-7/8, 25 km, enkelte (torden)byger.

Obs: Skarv 12 r, Spurvehøg 2 r, Stormmåge 1 r, Sildemåge 1 r, Ringdue 2 r, Sanglærke 1 r, Engpiber 2 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 20 r, Sjagger 11 r, Sangdrossel 4 r, Vindrossel 15 r, Misteldrossel 1 r, Fuglekonge 10 r, Musvit 5 r, Stær 6 r, Bogfinke 25 r, Kvækerfinke 3 r, Grønirisk 1 r, Grønsisken 2 r, Bjergirisk 6 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 1 r.

Det varme efterår har blandt andet resulteret i at der pt bla. ses blomstrende syren, brombær, kamille og engelsk græs.
Onsdag d. 25 oktober 2006. Vejr: WNW - W 11-8, 8-4/8, 25 km.

Obs: Sortstrubet Lom 1 t, Skarv 28 r + 8 t, Pibeand 5 r, Bjergand 1 r, Ederfugl 30 t, Hvinand 1 t, Stor Skallesluger 3 t, Spurvehøg 3 r + 3 t, Musvåge 1 r, Dværgfalk 1 t, Hættemåge 1 t, Sildemåge 1 1k r, Lomvie 2 t, Ringdue 3 r, Sanglærke 75 t, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 4 t, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 100 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 15 r, Misteldrossel 3 r, Munk 2 r, Gransanger 4 r, Fuglekonge 75 r, Musvit 5 r, Råge 3 r, Bogfinke 70 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 20 r, Grønsisken 50 r + 300 t, Bjergirisk 30 r, Gråsisken 1 r, Snespurv 2 t, Gulspurv 5 r, Rørspurv 10 r.

Tirsdag d. 24 oktober 2006. Vejr: S 10, 8/8, 10 km, regn - SW 11, 3/8, 20 km - SW 5, 6/8, tordenbyger, 20 km.

Obs: Skarv 12 r, Spurvehøg 2 r, Engpiber 1 r, Gærdesmutte 6 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 10 r, Solsort 2 r, Sjagger 7 r, Vindrossel 2 r, Misteldrossel 1 r, Fuglekonge 10 r, Musvit 5 r, Bogfinke 40 r, Tornirisk 1 r, Gulspurv 1 r.

Mandag d. 23 oktober 2006. Vejr: S 8 - SW 11, 8-6-8/8, 10-15 km, byger.

Obs: Skarv 15 r, Spurvehøg 3 r, Engpiber 1 r, Gærdesmutte 8 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 15 r, Sangdrossel 1 r, Fuglekonge 10 r, Musvit 5 r, Stær 2 r, Bogfinke 40 r, Gulspurv 1 r.

Søndag d. 22 oktober 2006. Vejr: SW 3-7-4, 7-3-8/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 18 r, Blisgås 25 t, Spurvehøg 5 r, Dværgfalk 1 r, Sildemåge 1 r, Ringdue 2 r, Sanglærke 2 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 2 t, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 20 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 3 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 20 r, Blåmejse 5 r, Musvit 10 r, Stær 4 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 50 r, Kvækerfinke 1 r, Grønsisken 40 r, Tornirisk 1 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 2 r.

Stadig mindst 20 admiraler og 2 tidselsommerfugle.
Lørdag d. 21 oktober 2006. Vejr: S 3 - SW 7, 7-8/8, 2-8 km, enkelte byger.

Obs: Skarv 20 r, Blisgås 33 t, Pibeand 4 r, Gråand 2 r, Blå Kærhøg 1 r, Spurvehøg 4 r, Ringdue 2 r, Sanglærke 1 r, Engpiber 4 r, Bjergvipstjert 1 t, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 20 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 2 r, Misteldrossel 1 r, Munk 1 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 25 r, Blåmejse 2 r, Musvit 5 r, Råge 32 r, Stær 4 r, Bogfinke 50 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 1 r, Stillits 1 r, Grønsisken 5 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 1 r.

Fredag d. 20 oktober 2006. Vejr: SE 3 - SSW 6, 4-8/8, 10 km, lidt smådryp aften.

Obs: Skarv 25 r, Sædgås 25 t, Blisgås 180 t, Pibeand 4 r, Gråand 2 r, Spurvehøg 6 r, Fjeldvåge 1 r, Dværgfalk 1 r, Stormmåge 1 r, Ringdue 3 r, Mosehornugle 1 r, Sanglærke 1 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 40 r, Solsort 10 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 5 r, Misteldrossel 2 r, Hvidbrynet Løvsanger 1 r (samme), Gransanger 1 r, Fuglekonge 40 r, Blåmejse 5 r, Musvit 15 r, Råge 17 r, Stær 5 r, Bogfinke 50 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Stillits 6 r, Grønsisken 30 r, Tornirisk 2 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 1 r.

Den 'lokale' Hvidbrynede Løvsanger, som har været her siden 14/10, er flyttet fra Kommandantens Have til et dejligt tæt krat nær Slottet. Den ses sjældent, men høres jævnligt.
Torsdag d. 19 oktober 2006. Vejr: S-lig 3-6, 4-6/8, 25 -10 km.

Obs: Skarv 22 r, Blisgås 47 t, Bramgås 1 r, Knortegås 1 r, Pibeand 10 r, Spurvehøg 7 r, Dværgfalk 1 r, Stormmåge 3 t, Ringdue 3 r, Sanglærke 1 r, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 2 t, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 40 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 3 r, Vindrossel 2 r, Misteldrossel 2 r, Hvidbrynet Løvsanger 1 r (samme), Fuglekongesanger 1 fd død, Gransanger 3 r, Fuglekonge 50 r, Blåmejse 5 r, Musvit 15 r, Råge 11 r, Bogfinke 35 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 6 r, Stillits 6 r, Grønsisken 15 r, Tornirisk 15 r, Dompap 1 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 1 r.

Dagens, og dermed efterårets anden, Fuglekongesanger blev fundet død og fladtrådt i Gaden. Den havde været død i adskillige dage, og er nok kommet sammen med den, der ringmærkedes 12/10.
Onsdag d. 18 oktober 2006. Vejr: S-lig 3-6, 4-6/8, 25 -10 km.

Obs: Skarv 25 r, Fiskehejre 1 r, Hvinand 9 r, Spurvehøg 9 r, Fjeldvåge 3 r + 11 t, Ringdue 7 r, Sanglærke 1 r, Engpiber 2 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 50 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 8 r, Vindrossel 3 r, Misteldrossel 7 r, Munk 1 r, Hvidbrynet Løvsanger 1 r (samme), Gransanger 3 r, Fuglekonge 60 r, Musvit 5 r, Træløber 1 r, Råge 12 r, Bogfinke 45 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 5 r, Grønsisken 15 r, Gråsisken 1 r, Lille Korsnæb 1 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 1 r.

Tirsdag d. 17 oktober 2006. Vejr: SW-SSW 3-7, 1/8, 25 km.

Obs: Skarv 25 r + 15 t, Sædgås 12 t, Spurvehøg 6 r, Lærkefalk 1 r, Stormmåge 5 r, Ringdue 3 r, Sanglærke 8 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 50 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 10 r, Misteldrossel 15 r, Munk 1 r, Hvidbrynet Løvsanger 1 r (samme), Gransanger 3 r, Fuglekonge 150 r, Musvit 5 r, Råge 12 r, Stær 3 r, Bogfinke 60 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 13 r, Stillits 2 r, Grønsisken 1 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 2 r.

Admiral 25 +, Tidselsommerfugl 2.
Mandag d. 16 oktober 2006. Vejr: S-NW 2, 6-8/8, 25-20 km.

Obs: Sortstrubet Lom 3 t, Skarv 30 r + 150 t, Sangsvane 2 t, Sædgås 8 t, Blisgås 3 t, Bramgås 20 r, Knortegås 3 t, Pibeand 22 t, Krikand 1 t, Gråand 22 t, Bjergand 7 t, Havlit 6 t, Sortand 12 t, Fløjlsand 13 t, Hvinand 9 t, Toppet Skallesluger 10 t, Stor Skallesluger 3 t, Spurvehøg 8 r + 2 t, Dværgfalk 1 r + 2 t, Lærkefalk 1 1k r, Stormmåge 75 t, Sildemåge 1 r, Lomvie 2 r, Alk 1 r, Huldue 1 r, Ringdue 3 r, Mosehornugle 1 t, Sanglærke 10 r, Engpiber 5 r, Skærpiber 1 r, Hvid Vipstjert 8 r, Gærdesmutte 40 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 250 r, Husrødstjert 6 r, Solsort 20 r, Sjagger 15 r, Sangdrossel 35 r, Vindrossel 45 r, Misteldrossel 50 r, Munk 1 r, Hvidbrynet Løvsanger 2 r (samme), Gransanger 20 r, Fuglekonge 900 r, Musvit 10 r, Træløber 2 r, Råge 35 r, Råge 90 t, Stær 5 r, Bogfinke 125 r, Kvækerfinke 20 r, Grønirisk 50 r, Stillits 2 r, Grønsisken 50 r, Tornirisk 15 r, Gråsisken 1 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 10 r.

En af dagens 3 Gransangere af den østlige slags (tristis-typen), Christiansø 16/10.


Søndag d. 15 oktober 2006. Vejr: NØ 4-1, 1/8, 25 km.

Obs: Sortstrubet Lom 1 t, Skarv 35 r + 45 t, Pibesvane 6 t, Sædgås 17 t, Blisgås 35 t, Bramgås 1070 t, Knortegås 51 t, Gråand 15 r + 2 t, Troldand 1 r, Ederfugl 4 t, Havlit 5 r, Hvinand 2 r, Hvinand 5 t, Spurvehøg 8 r + 15 t, Fjeldvåge 1 r, Fjeldvåge 2 t, Vandrefalk 1 r, Dobbeltbekkasin 2 t, Skovsneppe 2 r, Hættemåge 3 t, Stormmåge 10 r, Lomvie 1 r, Huldue 1 r, Ringdue 8 r, Skovhornugle 1 r, Mosehornugle 1 r, Sanglærke 8 r, Landsvale 1 r, Engpiber 5 r, Gul Vipstjert 1 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 35 r, Jernspurv 25 r, Rødhals 90 r, Solsort 20 r, Sjagger 10 r, Sangdrossel 40 r, Vindrossel 60 r, Misteldrossel 5 r, Gærdesanger 1 r, Hvidbrynet Løvsanger 1 r (samme), Gransanger 5 r, Fuglekonge 350 r, Musvit 15 r, Træløber 1 r, Stær 8 r, Bogfinke 100 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 30 r, Stillits 12 r, Grønsisken 40 r, Tornirisk 5 r, Gråsisken 1 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 10 r.

Stort tillykke til Dansk Ornitologisk Forening på dens 100-årsdag ønskes fra alle fuglefolk pt tilstede på de yderste skær (fangerne på fortet)!
Lørdag d. 14 oktober 2006. Vejr: ØNØ 3 -> skiftende 1, 2-7/8, 20-25 km.

Obs: Skarv 30 r + 30 t, Knopsvane 2 r, Sædgås 2 r, Blisgås 5 r, Bramgås 1 r, Knortegås 2 r, Pibeand 10 r + 75 t, Knarand 1 r, Gråand 15 r, Troldand 6 r, Bjergand 1 r, Ederfugl 125 r, Fløjlsand 5 t, Spurvehøg 7 r + 17 t, Musvåge 1 r, Dværgfalk 1 r, Vandrefalk 1 t, Skovsneppe 1 r, Stormmåge 10 r, Lomvie 1 r, Huldue 1 r, Ringdue 12 r, Skovhornugle 1 r, Sanglærke 25 r, Landsvale 1 t, Engpiber 20 r, Hvid Vipstjert 8 r, Gærdesmutte 60 r, Jernspurv 50 r, Rødhals 700 r, Husrødstjert 1 r, Solsort 80 r, Sjagger 10 r, Sangdrossel 75 r, Vindrossel 80 r, Misteldrossel 8 r, Gærdesanger 4 r, Munk 20 r, Hvidbrynet Løvsanger 3 r, Gransanger 35 r, Fuglekonge 1500 r, Blåmejse 5 r, Musvit 20 r, Stor Tornskade 1 r, Råge 13 r, Stær 20 r, Bogfinke 200 r, Kvækerfinke 40 r, Grønirisk 25 r, Stillits 2 r, Grønsisken 40 r, Tornirisk 5 r, Gråsisken 1 r, Dompap 1 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 20 r.

Efterårets Hvidbrynede Løvsangere nr 8-10 på Chrø
Fredag d. 13 oktober 2006. Vejr: Ø 8-9, 8-3-6/8, 20-25 km.

Obs: Sortstrubet Lom 2 t, Skarv 30 r + 125 t, Sædgås 2 t, Blisgås 165 t, Bramgås 16 t, Pibeand 1 t, Gråand 4 t, Havlit 2 r + 3 t, Sortand 1 t, Blå Kærhøg 1 t, Spurvehøg 10 r + 19 t, Musvåge 2 r, Hættemåge 12 r + 1 t, Stormmåge 30 r + 1 t, Sildemåge 1 r, Kaspisk Måge 3 r, Huldue 1 r, Ringdue 7 r, Skovhornugle 2 r, Sanglærke 15 r, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 45 r, Jernspurv 40 r, Rødhals 350 r, Rødstjert 1 r, Solsort 70 r, Sjagger 10 r, Sangdrossel 100 r, Vindrossel 125 r, Misteldrossel 4 r, Gærdesanger 3 r, Munk 6 r, Gransanger 25 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 700 r, Lille Fluesnapper 1 r, Blåmejse 5 r, Musvit 30 r, Træløber 10 r, Gråkrage 10 t, Stær 20 r, Bogfinke 80 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 20 r, Stillits 10 r, Grønsisken 35 r, Tornirisk 8 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 10 r.

Admiral 15+, Tidselfugl 1, og Det Hvide C 1. Det Hvide C er en sjælden sommerfugl herovre, og så vidt vides er det første observation i mange år - sandsynligvis set allerede 10/10 og efterfølgende dage, men sky og først bestemt idag.
Torsdag d. 12 oktober 2006. Vejr: Ø 8, 6-8/8, 10-15 km.

Obs: Sortstrubet Lom 3 t, Skarv 30 r + 35 t, Sædgås 6 t, Blisgås 300 t, Bramgås 100 t, Pibeand 25 t, Gråand 1 t, Havlit 12 r, Sortand 3 t, Fløjlsand 1 t, Toppet Skallesluger 14 t, Blå Kærhøg 1 r, Spurvehøg 6 r + 3 t, Fjeldvåge 1 r + 1 t, Dværgfalk 1 r, Skovsneppe 1 r, Dværgmåge 1 1k + 2 ad r, Hættemåge 4 r, Stormmåge 30 t, Sildemåge 4 t, Lomvie 1 r, Huldue 3 r, Ringdue 25 r, Skovhornugle 2 r, Hedelærke 5 r, Sanglærke 20 r + 40 t, Landsvale 1 t, Engpiber 20 r, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 30 r, Jernspurv 35 r, Rødhals 450 r, Husrødstjert 1 r, Solsort 40 r, Sjagger 5 r, Sangdrossel 60 r, Vindrossel 50 r, Misteldrossel 6 r, Gærdesanger 2 r, Munk 4 r, Fuglekongesanger 1 r, Hvidbrynet Løvsanger 1 r, Gransanger 8 r, Fuglekonge 1000 r, Blåmejse 1 r, Musvit 50 r, Træløber 2 r, Råge 36 r, Stær 10 r, Bogfinke 120 r, Kvækerfinke 15 r, Grønirisk 10 r, Grønsisken 30 r, Tornirisk 2 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 5 r.

Efterårets syvende Hvidbrynede Løvsanger på Chrø, og:

Efterårets første Tigerdyr (aka Fuglekongesanger), Christiansø 12/10.


Onsdag d. 11 oktober 2006. Vejr: NØ 4 - Ø 8, 7-4-8/8, 15 km.

Obs: Sortstrubet Lom 4 t, Skarv 40 r + 160 t, Knopsvane 3 r, Sæd/Blisgås 300 t, Blisgås 16 t, Grågås 2 t, Bramgås 80 t, Pibeand 9 r + 70 t, Bjergand 12 t, Ederfugl 20 t, Havlit 3 t, Sortand 40 t, Fløjlsand 5 t, Toppet Skallesluger 3 t, Blå Kærhøg 1 t, Spurvehøg 10 r + 30 t, Fjeldvåge 2 r + 1 t, Dværgfalk 2 t, Vandrefalk 1 ad hun r, Trane 300 t, Hættemåge 1 r, Stormmåge 40 r, Sildemåge 1 r, Ringdue 6 r + 18 t, Tyrkerdue 1 r, Hedelærke 2 r, Sanglærke 12 r + 30 t, Landsvale 3 t, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 30 r, Jernspurv 70 r, Rødhals 600 r, Solsort 80 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 150 r, Vindrossel 40 r, Misteldrossel 6 r, Gærdesanger 1 r, Munk 5 r, Brun Løvsanger 1 r, Gransanger 20 r, Fuglekonge 800 r, Stær 30 r, Bogfinke 60 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 10 r, Stillits 1 r, Grønsisken 25 r, Tornirisk 5 r, Gråsisken 3 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 5 r.

Admiraler 20 +, 1 tidselsommerfugl.

Brun Løvsanger, hun, Christiansø 11/10 - nr 24 på øerne;
se flere billeder her.


Tirsdag d. 10 oktober 2006. Vejr: SW 3 - W 2 - NW 0-2, 0-2/8, 20-5-15 km, ca 16 grader.

Obs: Nordisk Lappedykker 1 r, Skarv 30 r + 185 t, Fiskehejre 1 r + 7 t, Blisgås 28 t, Pibeand 27 r + 30 t, Krikand 3 r, Gråand 15 r, Ederfugl 100 r, Spurvehøg 4 r + 17 t, Fjeldvåge 4 r + 12 t, Tårnfalk 1 r + 1 t, Dværgfalk 1 r + 1 t, Vandrefalk 1 t, Trane 27 t, Hjejle 1 r, Vibe 6 t, Alm. Ryle 1 r, Enkeltbekkasin 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Hættemåge 1 r, Stormmåge 12 r, Stormmåge 4 t, Alk 1 r, Huldue 1 r, Ringdue 18 r, Skovhornugle 1 r, Mosehornugle 1 r, Hedelærke 4 r, Sanglærke 2 r + 40 t, Landsvale 100 t, Engpiber 15 r + 15 t, Skærpiber 1 r, Hvid Vipstjert 25 r, Gærdesmutte 100 r, Jernspurv 600 r + 200 t, Rødhals 500 r, Solsort 20 r, Sjagger 4 r, Sangdrossel 300 r, Vindrossel 15 r, Misteldrossel 8 r, Gærdesanger 2 r, Munk 30 r, Løvsanger 1 r, Hvidbrynet Løvsanger 1 r, Gransanger 70 r, Fuglekonge 125 r, Lille Fluesnapper 1 r, Musvit 5 r, Stær 8 r, Bogfinke 125 r + 50 t, Kvækerfinke 5 r + 15 t, Grønirisk 7 r, Stillits 1 r, Grønsisken 30 r, Tornirisk 5 r, Gråsisken 1 r, Laplandsværling 1 t, Gulspurv 1 r, Rørspurv 10 r.

Efterårets sjette Hvidbrynede Løvsanger på Chrø.
Mandag d. 9 oktober 2006. Vejr: W 8 2-8/8, stille, 2/8, - S 2, 15-20 km.

Obs: Sortstrubet Lom 9 t, Smålom 1 t, Skarv 20 + 225 t, Fiskehejre 1 r, Blisgås 34 t, Grågås 2 t, Bramgås 2 r + 130 t, Knortegås 4 t, Pibeand 10 + 60 t, Knarand 2 r, Krikand 3 r + 2 t, Gråand 7 t, Spidsand 1 r + 12 t, Ederfugl 3 t, Havlit 2 t, Sortand 1 r + 22 t, Fløjlsand 5 t, Toppet Skallesluger 13 t, Stor Skallesluger 1 r, Rørhøg 1 t, Blå Kærhøg 1 t, Spurvehøg 5 r + 31 t, Tårnfalk 1 r + 3 t, Dværgfalk 1 r + 1 t, Trane 343 t, Vibe 5 t, Dobbeltbekkasin 1 r, Skovsneppe 1 r, Hættemåge 3 t, Stormmåge 25 t, Sildemåge 1 r, Huldue 16 r, Ringdue 3 r, Hedelærke 10 r, Sanglærke 20 t, Landsvale 150 t, Skovpiber 3 t, Engpiber 30 r + 1000 t, Rødstrubet Piber 1 t, Skærpiber 1 r, Bjergvipstjert 2 t, Hvid Vipstjert 30 r + 40 t, Gærdesmutte 250 r, Jernspurv 200 r, Jernspurv 100 t, Rødhals 600 r, Husrødstjert 1 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 15 r, Sangdrossel 175 r, Vindrossel 10 r, Misteldrossel 15 r + 10 t, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 3 r, Munk 40 r, Gransanger 200 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 100 r, Lille Fluesnapper 1 r, Musvit 5 r, Pungmejse 1 t, Stær 30 r, Skovspurv 1 t, Bogfinke 50 r + 300 t, Kvækerfinke 20 r, Grønirisk 50 r, Stillits 1 r, Grønsisken 100 r + 500 t, Tornirisk 1 r, Gråsisken 3 r, Laplandsværling 1 t, Gulspurv 1 r, Rørspurv 60 r + 50 t.

Søndag d. 8 oktober 2006. Vejr: WSW 15, byger, 6-8/8, 10-20 km.

Obs: Sortstrubet Lom 2 t, Skarv 20 r + 22 t, Blisgås 9 t, Krikand 2 t, Spidsand 1 r, Skeand 1 r, Spurvehøg 2 r, Fiskeørn 1 t, Tårnfalk 2 r, Dværgfalk 1 r, Kaspisk Måge 1 1k r, Pølsevognsgrib 1 r, Ringdue 3 r, Landsvale 4 t, Engpiber 10 r, Bjergvipstjert 1 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 25 r, Rødhals 30 r, Sangdrossel 10 r, Munk 1 r, Gransanger 3 r, Fuglekonge 20 r, Bogfinke 150 r, Bogfinke 20 t, Kvækerfinke 5 r, Grønsisken 20 r, Grønsisken 100 t, Rørspurv 4 r.

Lørdag d. 7 oktober 2006. Vejr: SSW 10, regn, 8/8, 10 km - WSW 13, 2/8, 20 km.

Obs: Skarv 20 r, Fiskehejre 1 t, Pibeand 1 r + 32 t, Krikand 1 r, Spurvehøg 1 r, Tårnfalk 1 r, Vandrefalk 1 1k r, Alm. Kjove 1 t, Kaspisk Måge 1 1k r, Ringdue 1 r, Mosehornugle 2 r, Sanglærke 1 r, Skovpiber 6 r, Engpiber 8 r, Bjergvipstjert 1 t, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 50 r, Jernspurv 30 r, Rødhals 80 r, Sangdrossel 20 r, Vindrossel 2 r, Gærdesanger 3 r, Munk 8 r, Gransanger 15 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 60 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 150 r, Kvækerfinke 1 r, Grønsisken 20 r, Gråsisken 1 r, Kernebider 1 r, Rørspurv 5 r.

Fredag d. 6 oktober 2006. Vejr: S 13 - SW 9, 8/8, byger og småregn meget af dagen, 10 km.

Obs: Skarv 50 r, Blisgås 3 t, Pibeand 55 t, Spurvehøg 2 r, Tårnfalk 3 r, Sildemåge 1 r, Huldue 1 r, Ringdue 5 r, Sanglærke 8 r + 2 t, Landsvale 2 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 20 r, Gærdesmutte 40 r, Jernspurv 40 r, Rødhals 120 r, Rødstjert 1 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 80 r, Vindrossel 2 r, Gærdesanger 2 r, Munk 10 r, Gransanger 15 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 60 r, Lille Fluesnapper 1 r, Bogfinke 100 r, Kvækerfinke 10 r, Grønsisken 40 r, Rørspurv 5 r.

Torsdag d. 5 oktober 2006. Vejr: W 8, 3-5/8, enkelte byger, 20 km.

Obs: Smålom 7 t, Skarv 40 r, Skarv 7 t, Pibeand 8 r + 143 t, Krikand 5 t, Bjergand 1 r, Havlit 1 r, Hvinand 1 t, Toppet Skallesluger 6 t, Spurvehøg 3 r, Tårnfalk 1 r, Vibe 1 t, Alm. Ryle 6 t, Dværgmåge 2 t, Hættemåge 2 t, Kaspisk Måge 1 r, Lomvie 2 t, Ringdue 2 r, Sanglærke 5 r + 2 t, Landsvale 150 t, Skovpiber 1 t, Engpiber 20 r + 10 t, Hvid Vipstjert 30 r, Gærdesmutte 30 r, Jernspurv 20 r + 15 t, Rødhals 100 r, Sangdrossel 50 r, Misteldrossel 2 t, Gærdesanger 5 r, Munk 5 r, Gransanger 15 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 50 r, Lille Fluesnapper 1 r, Stær 1 r, Bogfinke 60 r + 75 t, Kvækerfinke 15 r, Grønirisk 5 r, Stillits 1 r, Grønsisken 40 r + 150 t, Tornirisk 3 r, Kernebider 1 r, Rørspurv 5 r.

Stadig en del admiraler (20+).
Onsdag d. 4 oktober 2006. Vejr: SW-W 2-3 -> 8, 4-8/8, en par byger, 20 km.

Obs: Skarv 40 r + 100 t, Tundrasædgås 1 1k r, Blisgås 125 t, Grågås 1 t, Pibeand 6 t, Toppet Skallesluger 4 t, Spurvehøg 5 r, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 1 r, Alm. Ryle 3 r, Enkeltbekkasin 1 r, Dobbeltbekkasin 1 t, Hættemåge 3 t, Stormmåge 1 r, Sanglærke 8 r, Landsvale 20 t, Skovpiber 2 r, Engpiber 10 + 10 t, Hvid Vipstjert 30 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 100 r, Jernspurv 75 t, Rødhals 700 r, Rødstjert 2 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 30 r, Gærdesanger 5 r, Munk 15 r, Brun Løvsanger 1 r, Gransanger 70 r, Løvsanger 2 r, Fuglekonge 50 r, Lille Fluesnapper 1 r, Stær 4 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 100 r + 500 t, Kvækerfinke 5 r + 10 t, Grønirisk 5 r, Stillits 1 r, Grønsisken 40 r + 60 t, Rørspurv 10 r + 5 t.

Den 23ende Brune Løvsanger på øerne. Stadig en del admiraler (30+).
Tirsdag d. 3 oktober 2006. Vejr: WSW-SW 10-4, 4-8/8, en enkelt byge, 20 km.

Obs: Smålom 1 t, Skarv 45 r, Blisgås 17 t, Knortegås 1 t, Pibeand 9 r + 26 t, Krikand 1 t, Sortand 4 t, Spurvehøg 4 r, Fjeldvåge 1 r, Alm. Ryle 1 r, Splitterne 1 t, Sanglærke 1 r, Landsvale 15 t, Skovpiber 5 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 20 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 100 r, Rødstjert 1 r, Sangdrossel 40 r, Gærdesanger 8 r, Havesanger 1 r, Munk 10 r, Gransanger 20 r, Fuglekonge 60 r, Gråkrage 1 r, Bogfinke 50 r + 25 t, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 1 r, Grønsisken 20 r + 120 t, Rørspurv 3 r.

Mandag d. 2 oktober 2006. Vejr: SW 5-8, 4-8/8, nogle byger (regn 0702-0803), 20 km.

Obs: Skarv 30 r, Sædgås 19 t, Sæd/Blisgås 30 t, Blisgås 400 t, Pibeand 1 r + 2 t, Gråand 25 t, Bjergand 2 r, Fløjlsand 22 t, Toppet Skallesluger 1 t, Spurvehøg 6 r, Musvåge 2 r, Fjeldvåge 2 r, Dværgfalk 1 r, Vibe 1 t, Stormmåge 1 r, Sildemåge 1 r, Ringdue 2 r, Sanglærke 1 r + 5 t, Landsvale 40 t, Skovpiber 11 t, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 15 r + 40 t, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 30 r, Rødhals 400 r, Rødstjert 8 r, Solsort 6 r, Sangdrossel 250 r, Sangdrossel 500 t, Vindrossel 3 r, Misteldrossel 5 t, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 10 r, Munk 50 r, Hvidbrynet Løvsanger 1 r, Gransanger 100 r, Løvsanger 25 r, Fuglekonge 50 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 r, Lille Fluesnapper 3 r, Stor Tornskade 1 t, Stær 3 r, Bogfinke 100 r, Bogfinke 30 t, Kvækerfinke 15 r, Kvækerfinke 90 t, Grønirisk 1 r, Grønsisken 30 r, Rørspurv 5 r.

Efterårets femte Hvidbrynede Løvsanger på Chrø. Mange admiraler (100+), Nældens Takvinge 1.
Søndag d. 1 oktober 2006. Vejr: SW 1 - NNW 1-2 - stille - SSØ 2, 6-7-2-4/8, 20-8 km.

Obs: Sortstrubet Lom 5 t, Skarv 25 r + 134 t, Sædgås 3 t, Blisgås 46 t, Knortegås 1 t, Pibeand 35 r + 19 t, Krikand 3 r, Troldand 15 t, Ederfugl 100 r, Sortand 31 t, Hvepsevåge 1 t, Spurvehøg 5 r + 19 t, Fjeldvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Lærkefalk 1 r, Vandrefalk 1 t, Hjejle 3 t, Strandhjejle 1 t, Alm. Ryle 2 t, Dobbeltbekkasin 3 t, Hvidklire 1 t, Stormmåge 1 r, Kaspisk Måge 1 1K r, Huldue 1 r, Ringdue 2 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 3 r, Landsvale 15 t, Skovpiber 2 r, Skovpiber 4 t, Engpiber 50 r, Engpiber 20 t, Skærpiber 1 r, Hvid Vipstjert 50 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 50 r, Rødhals 600 r, Rødstjert 3 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 250 r, Vindrossel 1 r, Misteldrossel 1 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 10 r, Havesanger 4 r, Munk 35 r, Gransanger 25 r, Løvsanger 10 r, Fuglekonge 125 r, Grå Fluesnapper 1 r, Lille Fluesnapper 2 r, Stær 15 r, Bogfinke 100 r, Kvækerfinke 25 r, Grønirisk 1 r, Grønsisken 50 r, Tornirisk 3 r, Rørspurv 10 r.

Lørdag d. 30 september 2006. Vejr: SSE 1 - S 5 - SSW 1, 7-5-6/8, 5-10 km.

Obs: Skarv 30 r, Fiskehejre 1 t, Pibeand 25 r, Krikand 2 r, Gråand 15 r, Hvepsevåge 2 t, Spurvehøg 5 r, Fiskeørn 1 t, Dværgfalk 1 t, Lærkefalk 1 t, Stormmåge 1 t, Ringdue 2 r, Sanglærke 10 r, Landsvale 3 t, Skovpiber 8 r, Engpiber 80 r, Rødstrubet Piber 1 r, Skærpiber 1 r, Hvid Vipstjert 45 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 40 r, Rødhals 600 r, Rødstjert 15 r, Solsort 1 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 125 r, Misteldrossel 1 r, Gærdesanger 15 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 1 r, Munk 10 r, Gransanger 80 r, Løvsanger 25 r, Fuglekonge 100 r, Lille Fluesnapper 2 r, Stær 15 r, Bogfinke 150 r, Kvækerfinke 20 r, Grønirisk 2 r, Grønsisken 35 r, Rørspurv 4 r.

Fredag d. 29 september 2006. Vejr: SW-SSW 3-1, 5-8/8, 5-10 km.

Obs: Skarv 25 r, Fiskehejre 2 r, Pibeand 3 r, Hvepsevåge 3 t, Rørhøg 1 t, Spurvehøg 6 r, Lærkefalk 1 t, Grønbenet Rørhøne 1 1k, Sildemåge 1 r, Ringdue 2 r, Mosehornugle 1 r, Sanglærke 10 r, Landsvale 20 t, Skovpiber 5 r, Engpiber 100 r, Hvid Vipstjert 40 r, Gærdesmutte 8 r, Jernspurv 100 r + 75 t, Rødhals 150 r, Rødstjert 5 r, Solsort 8 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 50 r, Gærdesanger 25 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 5 r, Munk 10 r, Gransanger 25 r, Løvsanger 5 r, Fuglekonge 50 r, Lille Fluesnapper 2 r, Stær 4 r, Bogfinke 150 r, Kvækerfinke 15 r, Grønirisk 3 r, Grønsisken 25 r, Tornirisk 3 r, Rørspurv 12 r.

Torsdag d. 28 september 2006. Vejr: W-SW 3-4, 6-8/8, enkelte småbyger, 10-15 km.

Obs: Skarv 22 r, Knopsvane 2 t, Pibeand 6 r, Gråand 25 r, Hvepsevåge 1 t, Spurvehøg 6 r, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 1 r, Lærkefalk 1 t, Dobbeltbekkasin 1 t, Stormmåge 1 r, Sildemåge 3 r, Kaspisk Måge 1 r, Ringdue 8 r, Sanglærke 80 r + 50 t, Landsvale 250 t, Skovpiber 10 r, Engpiber 20 r, Hvid Vipstjert 50 r + 75 t, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 50 r + 100 t, Rødhals 600 r, Rødstjert 20 r, Solsort 4 r, Sangdrossel 100 r, Græshoppesanger 1 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 5 r, Munk 35 r, Gransanger 80 r, Løvsanger 30 r, Fuglekonge 125 r, Lille Fluesnapper 3 r, Bogfinke 300 r, Bogfinke 1000 t, Kvækerfinke 30 r, Grønsisken 15 r, Grønsisken 50 t, Rørspurv 15 r.

Onsdag d. 27 september 2006. Vejr: S 2-4, 0/8, 15-20 km -> W 4-5, 7/8, enkelte dryp, 15 km

Obs: Skarv 20 r, Fiskehejre 3 t, Spurvehøg 8 r, Fiskeørn 1 t, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 1 t, Lærkefalk 1 t, Enkeltbekkasin 1 r, Sildemåge 8 r, Ringdue 4 r, Skovhornugle 1 r, Sanglærke 10 r, Landsvale 30 t, Skovpiber 5 r, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 40 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 700 r, Rødstjert 7 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 500 r, Græshoppesanger 1 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 20 r, Havesanger 8 r, Munk 10 r, Gransanger 20 r, Løvsanger 20 r, Fuglekonge 200 r, Stær 1 r, Bogfinke 100 r, Kvækerfinke 20 r, Grønsisken 10 r.


Tirsdag d. 26 september 2006. Vejr: SØ 4-6-2, 0/8, 15-20 km.

Obs: Smålom 1 t, Skarv 25 r + 14 t, Blisgås 17 t, Pibeand 15 t, Spurvehøg 6 r, Musvåge 2 t, Tårnfalk 3 r, Alm. Ryle 1 r, Hættemåge 1 t, Stormmåge 1 t, Sildemåge 10 r, Kaspisk Måge 1 r, Ringdue 10 r, Sanglærke 50 r, Sanglærke 100 t, Landsvale 125 t, Skovpiber 10 r, Engpiber 20 r, Gul Vipstjert 1 r, Hvid Vipstjert 40 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 1500 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 15 r, Stenpikker 1 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 1000 r, Misteldrossel 1 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 20 r, Havesanger 30 r, Munk 20 r, Hvidbrynet Løvsanger 1 r, Gransanger 20 r, Løvsanger 30 r, Fuglekonge 600 r, Grå Fluesnapper 5 r, Lille Fluesnapper 1 r, Bogfinke 500 r, Kvækerfinke 30 r, Grønsisken 3 r, Tornirisk 1 r, Rørspurv 3 r.

Efterårets fjerde Hvidbrynede Løvsanger.

Mandag d. 25 september 2006. Vejr: SØ-Ø 4-7, 0/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 20 r, Spurvehøg 8 r, Tårnfalk 2 r, Lærkefalk 2 r, Sildemåge 23 r, Kaspisk Måge 1 r, Lomvie 1 t, Ringdue 3 r, Natravn 1 r, Sanglærke 10 t, Landsvale 30 t, Bysvale 1 t, Skovpiber 3 r, Engpiber 5 r, Skærpiber 1 r, Hvid Vipstjert 35 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 150 r, Rødstjert 20 r, Sangdrossel 300 r, Misteldrossel 2 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 20 r, Havesanger 10 r, Munk 20 r, Hvidbrynet Løvsanger 1 r, Gransanger 15 r, Løvsanger 30 r, Fuglekonge 150 r, Grå Fluesnapper 8 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 2 r, Bogfinke 50 r, Kvækerfinke 8 r, Grønsisken 4 r, Rørspurv 2 r.

Efterårets tredje Hvidbrynede Løvsanger.

Søndag d. 24 september 2006. Vejr: SSØ 6-8, 0/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 18 r, Spurvehøg 3 r, Hjejle 3 r, Alm. Ryle 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 50 t, Landsvale 20 t, Skovpiber 8 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 25 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 125 r, Rødstjert 4 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 225 r, Gærdesanger 15 r, Munk 8 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 80 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 1 r, Stær 5 t, Bogfinke 60 r, Kvækerfinke 10 r, Stillits 1 r, Grønsisken 1 r, Rørspurv 3 r.


Lørdag d. 23 september 2006. Vejr: SSØ 7-9, 0/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 17 r, Spurvehøg 2 r, Alm. Ryle 1 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 2 r, Landsvale 10 t, Skovpiber 3 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 20 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 150 r, Rødstjert 1 r, Sangdrossel 50 r, Gærdesanger 10 r, Havesanger 1 r, Munk 7 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 8 r, Fuglekonge 40 r, Grå Fluesnapper 1 r, Bogfinke 60 r, Grønsisken 1 r.


Fredag d. 22 september 2006. Vejr: S 2 - SØ 7, 0/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 23 r, Pibeand 35 r, Hvepsevåge 2 r, Spurvehøg 3 r, Dværgfalk 1 t, Sildemåge 1 r, Ringdue 2 r, Sanglærke 7 r, Landsvale 20 t, Skovpiber 4 r, Engpiber 2 r, Rødstrubet Piber 1 r, Skærpiber 2 r, Hvid Vipstjert 35 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 100 r, Rødstjert 2 r, Sangdrossel 10 r, Gærdesanger 15 r, Munk 2 r, Hvidbrynet Løvsanger 1 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 10 r, Fuglekonge 10 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 1 r, Bogfinke 60 r, Kvækerfinke 2 r, Grønsisken 3 r, Laplandsværling 1 t, Rørspurv 1 r.

Efterårets anden Hvidbrynede Løvsanger.

Torsdag d. 21 september 2006. Vejr: S 0-2, 0/8, 20 km.

Obs: Skarv 15 r, Spurvehøg 3 r, Alm. Ryle 2 r, Sildemåge 5 r, Ringdue 3 r, Sanglærke 4 r, Landsvale 10 t, Bysvale 1 r, Skovpiber 8 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 45 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 12 r, Rødhals 150 r, Rødstjert 5 r, Sangdrossel 15 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 25 r, Havesanger 2 r, Munk 3 r, Skovsanger 1 r, Gransanger 15 r, Løvsanger 35 r, Fuglekonge 5 r, Grå Fluesnapper 1 r, Lille Fluesnapper 1 r, Bogfinke 60 r, Kvækerfinke 1 r, Grønsisken 4 r, Laplandsværling 1 r.


Onsdag d. 20 september 2006. Vejr: W 10 -7, 3-5/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 15 r, Spurvehøg 4 r, Tårnfalk 2 r, Vandrefalk 2 t, Sildemåge 4 r, Ringdue 3 r, Landsvale 5 r, Bysvale 2 r, Skovpiber 5 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 40 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 100 r, Rødstjert 2 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 5 r, Gærdesanger 20 r, Munk 2 r, Løvsanger 5 r, Fuglekonge 20 r, Grå Fluesnapper 1 r, Lille Fluesnapper 2 r, Bogfinke 100 r, Kvækerfinke 2 r, Grønsisken 3 r, Laplandsværling 2 t.


Tirsdag d. 19 september 2006. Vejr: omkring SE 1 - W 4, 6-8/8, 5-10 km, morgen stedvis tæt tåge, mindre end 500 m.

Obs: Skarv 15 r, Spurvehøg 4 r, Tårnfalk 2 r, Stormmåge 1 r, Sildemåge 4 r, Sanglærke 5 r, Landsvale 15 t, Bysvale 2 t, Skovpiber 10 r, Hvid Vipstjert 50 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 750 r, Rødstjert 20 r, Stenpikker 5 r, Sangdrossel 10 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 50 r, Tornsanger 2 r, Havesanger 8 r, Munk 50 r, Gransanger 15 r, Løvsanger 60 r, Fuglekonge 75 r, Grå Fluesnapper 5 r, Lille Fluesnapper 3 r, Bogfinke 50 r, Kvækerfinke 10 r, Grønsisken 1 r, Rørspurv 1 r.Mandag d. 18 september 2006. Vejr: omkring E 0-1, 3-6/8, 5 km.

Obs: .Skarv 17 r, Fiskehejre 1 t, Canadagås 1 r, Gravand 1 r, Pibeand 54 r, Krikand 3 r, Gråand 6 r, Spidsand 1 r, Ederfugl 150 r, Spurvehøg 5 r, Tårnfalk 3 r, Dværgfalk 1 r, Lærkefalk 4 r, Stor Præstekrave 1 r, Hjejle 1 r, Alm. Ryle 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Stormmåge 3 r, Sildemåge 8 r, Ringdue 4 r, Sanglærke 15 r, Landsvale 30 t, Bysvale 5 t, Skovpiber 30 r, Engpiber 2 r, Skærpiber 1 r, Gul Vipstjert 1 r, Hvid Vipstjert 200 r, Jernspurv 40 r, Rødhals 1000 r, Rødstjert 25 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 20 r, Sangdrossel 200 r, Sivsanger 1 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 125 r, Tornsanger 2 r, Havesanger 40 r, Munk 100 r, Lundsanger 1 r, Hvidbrynet Løvsanger 1 r, Skovsanger 10 r, Gransanger 8 r, Løvsanger 300 r, Fuglekonge 125 r, Grå Fluesnapper 25 r, Lille Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 10 r, Bogfinke 125 r, Kvækerfinke 10 r, Grønsisken 1 r.


Lundsanger, Christiansø 18/9 - den hidtil seneste på øerne.


Hvidbrynet Løvsanger, Christiansø 18/9
Søndag d. 17 september 2006. Vejr: omkring E 7 -5, 0-3/8, 5-10 km.

Obs: Skarv 18 r, Pibeand 8 t, Hvepsevåge 2 r, Spurvehøg 6 r, Tårnfalk 3 r, Dværgfalk 2 r, Hjejle 1 r, Islandsk Ryle 1 t, Brushane 1 t, Stormmåge 1 r, Sildemåge 10 t, Ringdue 10 r, Sanglærke 15 r, Landsvale 20 t, Bysvale 2 r, Skovpiber 50 r, Engpiber 1 r, Gul Vipstjert 10 r, Hvid Vipstjert 100 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 600 r, Rødstjert 25 r, Stenpikker 5 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 70 r, Rørsanger 5 r, Gærdesanger 100 r, Havesanger 10 r, Munk 10 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 20 r, Fuglekonge 80 r, Grå Fluesnapper 1 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 2 r, Bogfinke 50 r, Rørspurv 2 r, Karmindompap 1 r.Lørdag d. 16 september 2006. Vejr: E 10, 2/8, 10 km.

Obs: Skarv 22 r, Fiskehejre 3 r, Blisgås 100 t, Bramgås 5 r, Spurvehøg 10 r, Tårnfalk 4 r, Lærkefalk 1 r, Sortklire 1 t, Stormmåge 2 t, Sildemåge 3 1k + 100 ad t, Sanglærke 6 r, Landsvale 60 t, Bysvale 20 t, Skovpiber 10 r, Engpiber 5 r, Gul Vipstjert 10 r, Hvid Vipstjert 60 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1000 r, Rødstjert 15 r, Stenpikker 3 r, Sangdrossel 50 r, Sivsanger 1 r, Gærdesanger 40 r, Havesanger 8 r, Munk 5 r, Gransanger 6 r, Løvsanger 50 r, Fuglekonge 50 r, Grå Fluesnapper 1 r, Bogfinke 200 r.


Lidt admiraler, nældens takvinge og kålsommerfugle - og en lille ildfugl...
Fredag d. 15 september 2006. Vejr: ENE 6-7, 0/8, 10-15km - E 14, 2/8, 5-10 km.

Obs: Skarv 18 r, Spurvehøg 4 r, Tårnfalk 1 r, Hættemåge 2 r, Sildemåge 2 r, Kaspisk Måge 1 r, Huldue 1 r, Landsvale 50 t, Skovpiber 8 r, Gul Vipstjert 8 r, Hvid Vipstjert 75 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1500 r, Rødstjert 100 r, Stenpikker 10 r, Sangdrossel 150 r, Sivsanger 2 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 150 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 50 r, Munk 15 r, Løvsanger 10 r, Fuglekonge 20 r, Grå Fluesnapper 10 r, Broget Fluesnapper 1 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Kvækerfinke 1 r.


Torsdag d. 14 september 2006. Vejr: SSØ-Ø 2-6, 0-2/8, 10-15 km.

Obs: Skarv 22 r, Pibeand 8 r, Spurvehøg 8 r, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 1 r, Svaleklire 1 t, Sildemåge 3 r, Ringdue 2 r, Landsvale 100 t, Bysvale 30 t, Skovpiber 40 r, Hvid Vipstjert 50 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 30 r, Rødstjert 20 r, Stenpikker 1 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 20 r, Gærdesanger 50 r, Havesanger 5 r, Munk 15 r, Løvsanger 25 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 15 r, Broget Fluesnapper 10 r.


Onsdag d. 13 september 2006. Vejr: SSØ-Ø 1-4, 0-2/8, 10-15 km.

Obs: Skarv 25 r, Pibeand 10 r, Krikand 5 r, Spurvehøg 2 r, Stor Præstekrave 1 r, Alm. Ryle 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Hættemåge 1 r, Sildemåge 2 r, Isfugl 1 r, Landsvale 35 t, Bysvale 15 t, Skovpiber 10 r, Gul Vipstjert 4 r, Bjergvipstjert 1 r, Hvid Vipstjert 30 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 50 r, Rødstjert 5 r, Stenpikker 15 r, Sangdrossel 10 r, Gærdesanger 25 r, Havesanger 15 r, Munk 5 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 20 r, Grå Fluesnapper 10 r, Broget Fluesnapper 2 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 5 r.

Hidtil seneste Isfugl på øerne, og nr 11 i alt.

Tirsdag d. 12 september 2006. Vejr: SØ-Ø 1-2, 0-2/8, 10-15 km.

Obs: Skarv 18 r, Spurvehøg 2 r, Hjejle 1 t, Sanglærke 1 t, Landsvale 30 t, Bysvale 10 t, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 5 r, Hvid Vipstjert 20 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 100 r, Rødstjert 20 r, Bynkefugl 10 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 1 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 35 r, Munk 40 r, Løvsanger 30 r, Grå Fluesnapper 30 r, Broget Fluesnapper 3 r, Rørspurv 1 r.


Mandag d. 11 september 2006. Vejr: Stille - SSE 2, 0-2/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 20 r + 15 t, Fiskehejre 1 t, Knopsvane 1 r, Pibeand 15 r, Gråand 4 r, Ederfugl 115 r, Toppet Skallesluger 7 r, Rørhøg 1 t, Spurvehøg 4 r, Fiskeørn 1 t, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 1 t, Lærkefalk 1 t, Alm. Ryle 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Hættemåge 2 r, Sildemåge 1 r, Sildemåge 2 r, Landsvale 200 t, Bysvale 50 t, Skovpiber 20 r, Engpiber 1 r, Gul Vipstjert 8 r, Hvid Vipstjert 50 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 300 r, Rødstjert 25 r, Stenpikker 45 r, Sjagger 1 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 40 r, Havesanger 40 r, Munk 80 r, Løvsanger 60 r, Grå Fluesnapper 80 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 8 r, Grønsisken 1 r, Karmindompap 1 r.


Søndag d. 10 september 2006. Vejr: WNW 7 - W 5-6, 0-2/8, 20 km.

Obs: Sortstrubet Lom 1 t, Skarv 25 r, Knopsvane 1 r, Hvepsevåge 1 t, Spurvehøg 3 r, Tårnfalk 1 r, Hjejle 1 t, Storspove 6 t, Rødben 1 t, Hvidklire 1 t, Tinksmed 1 t, Sildemåge 4 r, Sanglærke 3 r, Digesvale 1 t, Landsvale 35 t, Bysvale 15 t, Skovpiber 10 r + 35 t, Gul Vipstjert 5 r, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 150 r, Rødstjert 5 r, Stenpikker 1 r, Gærdesanger 70 r, Havesanger 8 r, Munk 20 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 20 r, Grå Fluesnapper 12 r, Lille Fluesnapper 1 ad hun r, Broget Fluesnapper 5 r.


Lørdag d. 9 september 2006. Vejr: NW 7 - 5, 0-2/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 15 r, Gråand 5 r, Spurvehøg 3 r, Fiskeørn 1 t, Tårnfalk 1 r, Sanglærke 1 t, Landsvale 20 t, Bysvale 5 t, Skovpiber 8 r, Gul Vipstjert 6 r, Hvid Vipstjert 10 r, Rødhals 200 r, Rødstjert 15 r, Stenpikker 2 r, Gærdesanger 35 r, Havesanger 5 r, Munk 3 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 50 r, Grå Fluesnapper 10 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 1 r, Kvækerfinke 1 r.


Fredag d. 8 september 2006. Vejr: NNW 10, 0-4/8, 25 km.

Obs: Skarv 20 r, Canadagås 16 t, Pibeand 5 r, Pibeand 15 t, Ederfugl 2 t, Blå Kærhøg 1 ad han r, Spurvehøg 7 r, Dværgfalk 1 r, Tårnfalk 1 r, Sildemåge 7 r, Landsvale 20 t, Bysvale 10 t, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 3 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 1 r, Rødhals 250 r, Stenpikker 3 r, Rødstjert 45 r, Gærdesanger 30 r, Havesanger 5 r, Munk 4 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 20 r, Grå Fluesnapper 10 r, Broget Fluesnapper 3 r, Rødrygget Tornskade 1 r.


Torsdag d. 7 september 2006. Vejr: WSW 5-3 - WNW 8, 7-8-6/8, 20-5 km, regn fra 12-16.

Obs: Skarv 8 r, Spurvehøg 3 r, Lærkefalk 1 r, Storspove 3 t, Ringdue 2 r, Landsvale 20 t, Bysvale 10 t, Skovpiber 10 r, Gul Vipstjert 2 r, Hvid Vipstjert 10 r, Rødhals 30 r, Rødstjert 30 r, Gærdesanger 45 r, Havesanger 10 r, Munk 10 r, Skovsanger 5 r, Løvsanger 15 r, Fuglekonge 2 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 3 r.


Onsdag d. 6 september 2006. Vejr: W 10 - WNW - SW 4, 2-8/8, 20-5 km, let regn aften.

Obs: Skarv 10 r + 30 t, Pibeand 7 t, Knarand 3 t, Sortand 10 t, Hvepsevåge 1 t, Spurvehøg 3 r, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 1 r, Storspove 3 t, Mudderklire 1 r, Hættemåge 3 t, Landsvale 50 t, Bysvale 20 t, Skovpiber 15 r, Hvid Vipstjert 15 r, Rødhals 70 r, Rødstjert 30 r, Stenpikker 4 r, Rørsanger 6 r, Gærdesanger 40 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 2 r, Munk 10 r, Løvsanger 50 r, Fuglekonge 5 r, Grå Fluesnapper 10 r, Broget Fluesnapper 10 r.


Tirsdag d. 5 september 2006. Vejr: WNW 13-15, 1-4/8, 20 km.

Obs: Skarv 6 r + 30 t, Spurvehøg 3 r, Tårnfalk 2 r, Sildemåge 1 t, Ringdue 2 r, Skovpiber 10 r, Gul Vipstjert 10 r, Hvid Vipstjert 15 r, Rødhals 40 r, Rødstjert 10 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 2 r, Gærdesanger 30 r, Løvsanger 50 r, Fuglekonge 3 r, Grå Fluesnapper 6 r, Broget Fluesnapper 10 r.


Mandag d. 4 september 2006. Vejr: W 15-20, 4-6-8-4/8, 15-20 km, enkelte byger (en voldsom med torden).

Obs: Skarv 5 r, Spurvehøg 4 r, Fiskeørn 1 r, Tårnfalk 3 r, Dværgfalk 1 r, HF Terne 1 t, Skovpiber 5 r, Hvid Vipstjert 15 r, Rødhals 5 r, Rødstjert 1 r, Gærdesanger 20 r, Havesanger 1 r, Løvsanger 45 r, Grå Fluesnapper 8 r, Broget Fluesnapper 2 r.


Søndag d. 3 september 2006. Vejr: SW - W - SW 10-13, 8-5-8/8, 15 km, regn morgen og aften.

Obs: Skarv 9 r, Spurvehøg 3 r, Tårnfalk 1 r, Hjejle 1 t, Stormmåge 1 r, Ringdue 1 r, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 10 r, Hvid Vipstjert 15 r, Rødhals 50 r, Rødstjert 6 r, Gærdesanger 50 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 5 r, Munk 1 r, Løvsanger 75 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 5 r.


Lørdag d. 2 september 2006. Vejr: SW 6, 4/8, 10 km - SSE 2-4, 3-8/8, 15 km.

Obs: Skarv 15 r, Spurvehøg 3 r, Dværgfalk 1 r, Sortklire 1 r, Mursejler 1 t, Skovpiber 20 r, Gul Vipstjert 15 r, Hvid Vipstjert 20 r, Rødhals 30 r, Rødstjert 40 r, Bynkefugl 1 r, Rørsanger 2 r, Gærdesanger 70 r, Tornsanger 2 r, Havesanger 30 r, Munk 40 r, Skovsanger 5 r, Løvsanger 150 r, Grå Fluesnapper 20 r, Broget Fluesnapper 25 r, Rødrygget Tornskade 2 r, Hortulan 1 r.


De fleste sommerfugle er nu væk, men der ses dog dagligt 5-10 Lille Kålsommerfugl og 1-5 Tidselfugle (hvilket er mange herovre). For første gang i flere år har de Grønne Frøer haft en god ynglesæson og der ses ungfrøer i flere af vandhullerne. For den nu beskedne bestand tyder det godt. De sidste par dage har de rastende Løvsangere haft kronede dage i Pumpen og nydt et orgie af bladlus på åkandernes blade. En lille fotoberetning fra festlighederne findes her.
Fredag d. 1 september 2006. Vejr: W 10-13-6, 8-4-8/8, 15 km, småregn til aften.

Obs: Skarv 7 r, Fiskeørn 1 t, Spurvehøg 2 r, Tårnfalk 1 r, Brushane 1 t, Dobbeltbekkasin 1 t, Ringdue 2 r, Mursejler 1 t, Skovpiber 25 r, Gul Vipstjert 10 r + 10 t, Hvid Vipstjert 4 r, Rødhals 50 r, Rødstjert 60 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 1 r, Græshoppesanger 1 r, Rørsanger 10 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 100 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 100 r, Munk 80 r, Skovsanger 15 r, Løvsanger 1500 r, Fuglekonge 8 r, Grå Fluesnapper 60 r, Broget Fluesnapper 60 r, Rødrygget Tornskade 10 r, Hortulan 3 r.


Torsdag d. 31 august 2006. Vejr: NNW - W- WNW 10-13, 2-8-3-7/8, 20 km.

Obs: Skarv 5 r + 40 t, Hvepsevåge 1 r, Spurvehøg 6 r, Vibe 1 t, Dobbeltbekkasin 1 t, Splitterne 3 t, Mursejler 1 t, Skovpiber 15 r, Gul Vipstjert 10 t, Hvid Vipstjert 5 r, Rødstjert 15 r, Gærdesanger 50 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 2 r, Løvsanger 900 r, Skovsanger 2 r, Grå Fluesnapper 10 r, Broget Fluesnapper 15 r, Rødrygget Tornskade 8 r, Hortulan 7 r.


I alt 214 mm regn er der faldet på øerne i den i øvrigt lune august - den vådeste august i mands minde, og på landsplan den 3. vådeste siden 1891...
Onsdag d. 30 august 2006. Vejr: SØ 2, 3/8, 20 km - fra eftermiddag N 8-10, 8/8, 10-15 km, byger og regn
(20 mm ftom kl 2200), 15-18 grader.

Obs: Skarv 8 r, Spurvehøg 2 r, Svaleklire 2 t, Tinksmed 1 t, Mursejler 2 t, Skovpiber 10 r, Gul Vipstjert 8 t, Hvid Vipstjert 5 r, Rødhals 20 r, Rødstjert 30 r, Bynkefugl 2 r, Sjagger 1 r, Rørsanger 10 r, Gærdesanger 100 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 70 r, Skovsanger 10 r, Løvsanger 250 r, Grå Fluesnapper 10 r, Broget Fluesnapper 60 r, Rødrygget Tornskade 20 r.


Tirsdag d. 29 august 2006. Vejr: stille - SE 7 - SE 2, 3-8/8, flere byger, 10-20 km

Obs: Skarv 10 r, Gråand 10 r, Fløjlsand 1 t, Spurvehøg 5 r, Storspove 1 t, Svaleklire 1 r, Mursejler 10 r, Skovpiber 50 r, Gul Vipstjert 100 t, Hvid Vipstjert 20 r, Rødhals 20 r, Rødstjert 10 r, Rørsanger 5 r, Gærdesanger 200 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 20 r, Munk 20 r, Skovsanger 50 r, Løvsanger 600 r, Grå Fluesnapper 10 r, Broget Fluesnapper 30 r, Rødrygget Tornskade 40 r, Tornirisk 1 r.


Mandag d. 28 august 2006. Vejr:

Obs: Vestlig kuling og 43 mm regn - ingen obs - udover 1 Fiskeørn t.


Søndag d. 27 august 2006. Vejr: NW 1-2, 8/8, byger

Obs: Bla: Spurvehøg 5 r, Gærdesanger 200 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 20 r, Skovsanger 20 r, Løvsanger 500 r, Grå Fluesnapper 10 r, Broget Fluesnapper 15 r, Rødrygget Tornskade 10 r.


Lørdag d. 26 august 2006. Vejr:

Obs: Bla: Fiskehejre 1 r, Spurvehøg 5 r, Tårnfalk 3 r, Lærkefalk 1 r, Hvidklire 1 r, Svaleklire 1 r, Nattergal 1 r, Rødstjert 10 r, Rørsanger 5 r, Gærdesanger 500 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 1000 r, Munk 10 r, Skovsanger 50 r, Løvsanger 600 r, Grå Fluesnapper 30 r, Broget Fluesnapper 30 r, Rødrygget Tornskade 60 r, Grønirisk 1 r.


Fredag d. 25 august 2006. Vejr:

Obs: Bla: Svaleklire 2 r, Tinksmed 1 r, Skovpiber 10 r, Rødhals 40 r, Rødstjert 20 r, Rørsanger 10 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 150 r, Munk 10 r, Skovsanger 50 r, Løvsanger 500 r, Grå Fluesnapper 20 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 50 r, Rødrygget Tornskade 60 r.


Torsdag d. 24 august 2006. Vejr: NW 6-8, 4/8, 20 km.

Obs: Bla: Rødstjert 5 r, Gærdesanger 300 r, Løvsanger 500 r, Grå Fluesnapper 50 r, Broget Fluesnapper 10 r, Rødrygget Tornskade 50 r.


Onsdag d. 23 august 2006. Vejr: WNW 6-7, 8/8, byger.

Obs: Bla: Hvidklire 1 r, Gøg 1 r, Skovpiber 20 r, Nattergal 1 r, Rødstjert 2 r, Stenpikker 10 r, Græshoppesanger 4 r, Rørsanger 10 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 300 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 20 r, Skovsanger 100 r, Løvsanger 1000 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 10 r, Broget Fluesnapper 100 r, Rødrygget Tornskade 100 r.


Tirsdag d. 22 august 2006. Vejr: W 2, 8/8, 10-20 km, diset, byger.

Obs: Bla: Spurvehøg 1 r, Hjejle 1 t, Hvidklire 1 t, Svaleklire 1 t, Gøg 1 r, Vendehals 1 r, Rødstjert 10 r, Kærsanger 2 r, Sivsanger 2 r, Høgesanger 2 r, Gærdesanger 100 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 40 r, Skovsanger 350 r, Løvsanger 300 r, Grå Fluesnapper 20 r, Broget Fluesnapper 50 r, Rødrygget Tornskade 75 r.


Efterårets Høgesangere nr. 14 og 15 - og dermed er dette efterår et af de bedste for denne art, kun overgået af 22 i 1977 og 20 i 1992.
Mandag d. 21 august 2006. Vejr: W 2, 8/8, god sigt.

Obs: Bla: Rødben 3 t, Svaleklire 3 t, Storspove 1 t, Gulbug 1 r, Gærdesanger 100 r, Høgesanger 1 r, Løvsanger 100 r, Karmindompap 1 r, Hortulan 1 r.


Søndag d. 20 august 2006. Vejr: E 1-2, 4-6/8, let diset, periodevis heftige byger

Obs: Bla: Spurvehøg 1 r, Dværgfalk 1 r, Hvidklire 1 r, Sortklire 1 t, Hjejle 1 t, Gøg 1 r, Rødstjert 20 r, Stenpikker 1 r, Sjagger 2 r, Græshoppesanger 1 r, Rørsanger 2 r, Høgesanger 1 r, Gærdesanger 500 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 350 r, Munk 1 r, Skovsanger 100 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 500 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 100 r, Rødrygget Tornskade 10 r.


Lørdag d. 19 august 2006. Vejr: E 1-3, 8/8, diset

Obs: Bla: Grågås 3 t, Spurvehøg 2 r, Musvåge 1 r, Fiskehejre 4 t, Stor Præstekrave 5 t, Hjejle 1 t, Småspove 1 t, Storspove 7 t, Alm. Ryle 4 t, Dobbeltbekkasin 1 t, Hvidklire 7 t, Svaleklire 1 t, Tinksmed 1 t, Rovterne 5 t, Gøg 1 r, Huldue 1 t, Vendehals 1 r, Skovpiber 15 r, Nattergal 10 r, Rødstjert 10 r, Bynkefugl 20 r, Stenpikker 5 r, Sjagger 1 r, Græshoppesanger 5 r, Rørsanger 15 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 1700 r, Tornsanger 100 r, Havesanger 50 r, Skovsanger 20 r, Løvsanger 1000 r, Grå Fluesnapper 20 r, Broget Fluesnapper 500 r, Rødrygget Tornskade 150 r.


Fredag d. 18 august 2006. Vejr: Ø 4-5, 6-7/78, 20 km.

Obs: Bla: Fiskehejre 1 t, Hvepsevåge 1 t, Fiskeørn 3 t , Alm Ryle 1 t, Hvidklire 1 t, og næsten ingen småfugle...


Torsdag d. 17 august 2006. Vejr: SSØ 3-4, 8/8, 10-20 km, periodevis let regn.

Obs: Bla: Hvespevåge 1 t, Dobbeltbekkasin 1 t, Hvidklire 1 t, Vendehals 1 r, Sjagger 8 r, Nattergal 5 r, Rødstjert 10 r, Græshoppesanger 3 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 300 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 15 r, Munk 1 r, Skovsanger 100 r, Løvsanger 2000 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 200 r, Rødrygget Tornskade 50 r, Karmindompap 2 r.


Onsdag d. 16 august 2006. Vejr: W 15, byger, god sigt.

Obs: Bla: Gærdesanger 10 r, Broget Fluesnapper 20 r.


Tirsdag d. 15 august 2006. Vejr: SSE 10 - SW 15, byger, god sigt.

Obs: Bla: Mursejler 20 r, Skovsanger 10 r, Grå Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 20 r, Rødrygget Tornskade 5 r.


Mandag d. 14 august 2006. Vejr:

Obs: Bla: Storspove 1 t, Svaleklire 1 t, Vendehals 1 r, Græshoppesanger 1 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 5 r, Skovsanger 200 r, Løvsanger 100 r, Broget Fluesnapper 100 r.


Søndag d. 13 august 2006. Vejr:

Obs: Bla: Vendehals 2 r, Skovpiber 1 r, Græshoppesanger 2 r, Sivsanger 2 r, Høgesanger 10 r, Gærdesanger 100 r, Tornsanger 50 r, Havesanger 300 r, Skovsanger 50 r, Løvsanger 50 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 100 r, Rødrygget Tornskade 30 r.


Hidtil største efterårsdag for Høgesanger på Chrø. Der blev bla. ringmærket 4 høgesangere i 3 net på 3 timer.
Lørdag d. 12 august 2006. Vejr:

Obs: Bla: Tårnfalk 1 r, Ringdue 2 r, Skovpiber 2 r, Gul Vipstjert 5 r, Rødstjert 1 r, Gærdesanger 50 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 20 r, Skovsanger 100 r, Løvsanger 50 r, Grå Fluesnapper 4 r, Broget Fluesnapper 100 r, Rødrygget Tornskade 5 r.


Fredag d. 11 august 2006. Vejr:

Obs: Bla: Svaleklire 3 r, Græshoppesanger 1 r, Høgesanger 1 r, Gærdesanger 10 r, Skovsanger 100 r, Løvsanger 20 r, Broget Fluesnapper 50 r.


Torsdag d. 10 august 2006. Vejr:

Obs: Bla: Svaleklire 4 r, Mudderklire 4 r, Rovterne 2 t (1 ad + 1 1K), Rødstjert 1 r, Bynkefugl 4 r, Kærsanger 1 r, Tornsanger 3 r, Skovsanger 300 r, Løvsanger 200 r, Grå Fluesnapper 20 r, Broget Fluesnapper 20 r, Rødrygget Tornskade 1 r.


Onsdag d. 9 august 2006. Vejr:

Obs: Bla: Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Storspove 2, Svaleklire 1, Tinksmed 1, Gærdesanger 5 r, Løvsanger 5 r, Broget Fluesnapper 1 r.


Mandag d. 7 august 2006. Vejr: NE 10, 1/8, 18-25 grader.

Obs: Mudderklire 1 r.


Søndag d. 6 august 2006. Vejr: NE 12-13, 3/8, 18-20 grader.

Obs: Mudderklire 5 r, Tyrkerdue 1 r, Stenpikker 3 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 1 r, Bynkefugl 1 r, Sjagger 1 r, Rødrygget Tornskade 1 r.


Lørdag d. 5 august 2006. Vejr: NE 15-22, 8/8, 16 mm regn, 22-24 grader.

Obs: Storspove 11 t, Småspove 1 t, Hvidklire 1 r, Svaleklire 6 r, Tinksmed 3 r, Mudderklire 21 r, Stenpikker 1 r, Grå Fluesnapper 1 r.


Fredag d. 4 august 2006. Vejr: N 1-2, 2/8, 18-25 grader.

Obs: Temmincks Ryle 1 r, Hvidklire 1 r, Svaleklire 1 r, Tinksmed 1 r, Mudderklire 4 r, Rovterne 1 t, Rødrygget Tornskade 1 r, Skovsanger 30 r.


Torsdag d. 3 august 2006. Vejr: WSW 4-2, 16-18 grader.

Obs: Mudderklire 4 r.


Onsdag d. 2 august 2006. Vejr: SSW 4-5 - NE 3-0, 8/8, 14 mm regn, torden, 24 grader.

Obs: Alm Ryle 2 r, Brushøne 1 r, Rødben 1 r, Hvidklre 1 r, Svaleklire 1 r, Tinksmed 1 r, Mudderklire 5 r.


Der ses her i slutningen af juli - starten af august (stadig) usædvanligt mange sommerfugle: Lille Ildfugl 1, Græsrandøje 1000+, Lille Kålsommerfugl 1000+, Stor Kålsommerfugl 10+, Dagpåfugleøje 10+, Nældens Takvinge 500+, Citronsommerfugl 10+, Tidselfugl 25+ (!) og Admiral 50+.
Tirsdag d. 1 august 2006. Vejr: W 1-3, 3/8, 20-25 grader.

Obs: Grågås 8 t, Alm Ryle 1 t, Stor Kobbersneppe 1 1k r på Vesterskær, Mudderklire 4 r, Rødrygget Tornskade 2 r.


Mandag d. 31 juli 2006. Vejr: Stille - W 7, 8-2/8, 12 mm regn, sol, lyn og torden, 20-25 grader.

Obs: Alm Ryle 11 r, Småspove 1 t, Hvidklire 1 r, Svaleklire 1 r, Tinksmed 3 r, Mudderklire 14 r, Kærsanger 3 r.


Søndag d. 30 juli 2006. Vejr: Stille, 1/8, over 30 grader.

Obs: Islandsk Ryle 1 r, Temmincks Ryle 1 r, Alm Ryle 24 r, Lille Kobbersneppe 8 t, Småspove 4 t, Storspove 1 t, Svaleklire 1 r, Mudderklire 2 r, Splitterne 2 t, Skovsanger 50 r.


Lørdag d. 29 juli 2006. Vejr: E 3-8, 8/8, regn, 25-28 gr, laveste nattetemperatur 22 grader!.

Obs: Alm Ryle 3 r, Tinksmed 2 r, Mudderklire 3 r og første tiltræk af Løvsanger (30+).


Fredag d. 28 juli 2006. Vejr: SSE 10, 6-8/8, 25-28 gr.

Obs: Aftenfalk 1 1k rast på Møllehuset, Sortklire 1 r, Tinksmed 2 r, Mudderklire 3 r.


Torsdag d. 27 juli 2006. Vejr: E 3-1, 4/8, 23-28 gr.

Obs: Tinksmed 4 r, Mudderklire 3 r.


Onsdag d. 26 juli 2006. Vejr: NW 4-5, 2/8, 25-28 gr.

Obs: Strandskade 1 t, Kærløber 1 r Bielkes (samme), Krumnæbbet Ryle 1 r, Stenvender 2 r, Småspove 1 t, Tinksmed 3 r, Mudderklire 4 r.


Tirsdag d. 25 juli 2006. Vejr: NW 4-5, 2/8, 25-28 gr.

Obs: Vibe 1 r, Kærløber 1 r Græsholmen, Småspove 1 t, Mudderklire 3 r, Havterne 8 t.

Ikun tredje Kærløber på Chrø...

Mandag d. 24 juli 2006. Vejr: NNW 4-5, 4/8, 25-28 gr.

Obs: Alm Ryle 1 r, Tinksmed 1 r, Rovterne 1 ad t, Fjordterne 2 t.


Søndag d. 23 juni 2006. Vejr: W 3-0, 5/8, diset sol, 25-30 grader.

Obs: Stor præstekrave 1 r, Alm. Ryle 1 r, Svaleklire 2 r, Mudderklire 2 r.