Dokumentarkiv


Viden & data


Alle tekster, fotos og data er beskyttet af copyright ©CHNF 2020. De kan frit hentes og læses, men må kun benyttes med skriftlig tilladelse fra Christiansø Feltstation eller navngivne bidragydere.  


Siden Viden & Data opdateres fortløbende med både nye og gamle dokumenter.


Alle er velkomne til at bidrage med indhold, samt komme med rettelser, tilføjelser og bemærkninger.


Avisudklip, notater, SU-rapporter, observationer, artikler, rapporter og andet indhold med relevans for Ertholmene og Christiansø Feltstation kan sendes på mail til CHNF på chro.feltstation@gmail.com og så uploader vi det her i arkivet.


Den samlede naturhistoriske litteraturliste opdateres fortløbende, og nedenfor ses de seneste tilføjelser [pr. januar 2021]:


Rabøl, J. 2010: Orientation by passerine birds under conflicting magnetic and stellar conditions: no calibration in relation to the magnetic field. – DOFT 104: 85-102.

 

Rabøl, J. 2014: Do migrant European chats and warblers use the magnetic field to gradient navigation? – DOFT 108: 232-250.

 

Rabøl. J. & M. Lausten 2014: Monitering af kort- og mellemdistancetrækkere på Chr.ø 2003-13. – DOFT 208: 211-

 

Rabøl, J. 2019: Dominance and calibration of magnetic, sunset and stellar compasses in cue conflict experiments during sunset and night in night migrating passerine birds. – DOFT 113:23-35.

Opdateret 11. januar 2021 [39 dokumenter]

Documents for download


FREDNING    |    Bekendtgørelse 576    |    Download file (.docx) >>

Bekendtgørelse om fredning af Ertholmene BEK nr 576 af 20/11/1984 (Gældende)


FREDNING    |    Bekendtgørelse 408    |    Download file (.docx) >>

Bekendtgørelse om Internationalt Fuglebeskytelsesområde 1/5-2007


FREDNING    |    Bekendtgørelse 1063    |    Download file (.docx) >>

Bekendtgørelse om særlige regler for fIskeri omkring Ertholmene


FREDNING    |    Oversigt    |    Download file (.docx) >>

Dokument med en oversigt over fredninger på Ertholmene


PLEJEPLAN    |    DOF og DN og CHNF    |    Download file (.pdf) >>

Bidrag til en plejeplan for Christiansø og Frederiksø


PLEJEPLAN    |    CHNF    |    Download file (.pdf) >>

Bidrag til vand- og naturplaner, Område 189 Ertholmene


OVERVÅGNING    |    DMU Rapport nr. 350    |    Download file (.pdf) >>

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000 (Kalø 2001)


YNGLEFUGLENE PÅ ERTHOLMENE 2003-18  (TXT)    |    Download file (.docx) >>

Peter Lyngs (Rapport fra CHNF)


YNGLEFUGLENE PÅ ERTHOLMENE 2003-18 (TABEL)    |    Download file (.pdf) >>

Peter Lyngs (Rapport fra CHNF)


YNGLEFUGLENE PÅ GRÆSHOLMEN 1925-1990    |    Download file (.pdf) >>

Peter Lyngs, Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift Nr. 86, 1992 (særudgave)


DANSK EDDERFUGLEFORSKNING PÅ CHRISTIANSØ  |  Download file (.pdf)>>
Svend Erik Garbus & Christian Sonne, Jæger 11, 2016


EDERFUGLENE PÅ ERTHOLMENE 2016    |     Download file (.pdf) >>

Peter Lyngs (Rapport fra CHNF)


ARTLISTE (TABEL)    |    Download file (.docx) >>

Peter Lyngs (Rapport fra CHNF)


ARTLISTE (TXT)    |    Download file (.docx) >>

Peter Lyngs (Rapport fra CHNF)


FUGLETRÆKKET    |    Download file (.docx) >>

Peter Lyngs (Artikel fra CHNF)


STORE FUGLEDAGE - EN OVERSIGT    |    Download file (.docx) >>

Peter Lyngs (Artikel fra CHNF)


SJÆLDNE FUGLE    |    Download file (.docx) >>

Peter Lyngs (Artikel fra CHNF)


INVASIONEN AF DOMPAP EFTERÅRET 2004    |    Download file (.docx) >>

Peter Lyngs (Artikel fra CHNF)


SIBIRISKE SANGERE 1976-2007    |    Download file (.docx) >>

Peter Lyngs (Artikel fra CHNF)


COLONY INTERCHANGE IN BALTIC GUILLEMOTS    |    Download file (.pdf) >>

Peter Lyngs, Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift No. 87, 1993


DIET OF GUILLEMOTS IN CENTRAL BALTIC SEA    |    Download file (.pdf) >>

Peter Lyngs, Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift No. 92, 1998


EFFECTS (..) DISTURBANCE (..) RAZORBILL CHICKS    |    Download file (.pdf) >>

Peter Lyngs, Seabird no. 16, 1994


DIET OF RAZORBILLS AT GRÆSHOLMEN (..)    |    Download file (.pdf) >>

Peter Lyngs, Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift No 95, 2001


BREEDING BIOLOGY (...) THE RAZORBILL     |    Download file (.pdf) >>

Peter Lyngs, Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift No 114, No. 3 2020


BREEDING BIOLOGY (...) THE RAZORBILL  APPENDIX    |    Download file (.pdf) >>

Peter Lyngs, Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift No 114, No. 3 2020


EDERFUGLENS YNGLEBIOLOGI 1973-77    |    Download file (.pdf) >>

Niels-Erik Frantzmann, Licentiatafhandling, Københavns Universitet, 1980


EFFECTS (..) EXTENSIVE P. POLYLEPIS (..) EIDERS    |    Download file (.pdf) >>

Larson K. og Peter Lyngs et al. Journal of Sea Research No. 88, 2014


STATUS DANISH EIDERS S. MOLISSIMA 1988-93    |    Download file (.pdf) >>

Peter Lyngs, Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift No. 94, 2000


PÅ KLIPPEGRUND - CHRISTIANSØS NATUR    |    Download file (.docx) >>

Peter Lyngs, Sommerskær - Christiansø og kunstnerne (L. Abrahamsen 2006) 


FLORA PÅ GRÆSHOLMEN FØR OG NU    |    CHNF    |    Download file (.pdf) >>

Abrahamsen og Lyngs et al. Flora og fauna No. 92, 1993


OLIEFORURENINGEN 2003    |    Peter Lyngs    |    Download file (.pdf) >>

Dokumention af olieforureningen 2003 (Bog)


EFTER OLIEFORURENINGEN    |    Peter Lyngs    |    Download file (.pdf) >>

Dokumention af eftervirkningerne af olieforureningen 2003 (Rapport)


GRÅSÆLER PÅ OLIE PÅ ERTHOLMENE 2013    |    Download file (.pdf) >>

Peter Lyngs (Rapport fra CHNF)


NYHEDSBREV NOVEMBER 2006    |    Download file (.pdf) >>

Peter Lyngs (Rapport fra CHNF)


DAGSOMMERFUGLE PÅ ERTHOLMENE    |    Download file (.docx) >>

Peter Lyngs (Rapport fra CHNF)


GULDSMEDENE PÅ ERTHOLMENE    |    Download file (.docx) >>

Peter Lyngs (Rapport fra CHNF)


FISK OMKRING ERTHOLMENE    |    Download file (.docx) >>

Peter Lyngs (Rapport fra CHNF)


PADDER OG KRYBDYR PÅ ERTHOLMENE    |    Download file (.docx) >>

Peter Lyngs (Rapport fra CHNF)


PATTEDYR PÅ ERTHOLMENE    |    Download file (.docx) >> 

Peter Lyngs (Rapport fra CHNF)


LITTERATURLISTE (SAMLET)    |    Download file (.docx) >>

Naturhistorisk litteraturliste for Ertholmene