Om CHNF

Christiansøs Naturvidenskabelige Feltstation (CHNF - og i daglig tale bare Christiansø Feltstation), er en privat almennyttig forening, hvis formål er at fremme kendskabet til og interessen for Ertholmenes natur, at støtte og foretage naturvidenskabelig forskning i og overvågning af naturen på Ertholmene, samt at arbejde for at beskytte og bevare Ertholmenes enestående natur.


I CHNF's bestyrelse sidder: Anders Mosbech (formand), Anders Tøttrup (næstformand), Mads Bunch (kasserer), Ina Tveden Jørgensen (sekretær), Christian Sonne (bestyrelsesmedlem), Svend Erik Garbus (bestyrelsesmedlem), Lars Abrahamsen (bestyrelsesmedlem), Sune Riis Sørensen (bestyrelsesmedlem) og Louise Pescettini (bestyrelsesmedlem). Læs mere om bestyrelsen her.


Man er velkommen til generelle citeringer fra CHNFs hjemmeside med direkt henvisning til siden.


Data, tekst og fotos er dog med copyright hos enten CHNF eller den pågældende forfatter/fotograf og må ikke bruges uden skriftlig tilladelse. Hvor intet andet er nævnt, er tekst og fotos frembragt af Peter Lyngs.


Tekster og observationer på forsiden er citeret med forfatterens og observatørens initialer i parentes. Disse er (pr. 24. juli 2020) Peter Lyngs (PL), Lars Abrahamsen (LA), Andreas Bruun Kristensen (ABK), Oluf Lou (OL), Anders Tøttrup (AT), Mogens Timand Kofod (MTK), Dofbasen (DOF) og Mikael Funch (MIF).