Christiansø feltstationObservationer forår 2001


Rød = sjælden fugl, set 0-10 gange før på Chrø                                 r = rast
Lilla = usædvanlig obs, oftest af fugle set 11-50 gange før                  t = træk
Blå = stor forekomst
Grøn = første obs denne sæson

Siden giver et uddrag af fugleobservationer begået af observatørerne på Christiansø Feltstation og gæstende/lokale fuglekikkere. Opdatering sker såvidt muligt dagligt i træktiden. Obs fra tidligere sæsoner ses her.Søndag d. 29 juli 2001 Vejr: stille, 2-1-4/8, 20 km, varmt

Obs: Gøg 1 r, Skovsanger 10 r, Rødrygget Tornskade 2 ad. hun.


Fredag d. 27 juli 2001 Vejr: NW 6-1 m/s, 4-1/8, 20 km, varmt

Obs: Spurvehøg 1 hun 1k r, Stor Flagspætte1 r.


Torsdag d. 26 juli 2001 Vejr: NW 4-2 m/s, 4-1/8, 20 km, varmt

Obs: Sortand 35 t, Småpove 4 t, Gøg 1 r.


Onsdag d. 25 juli 2001 Vejr: skiftende 0-1 m/s, 1-3/8, 20 km, varmt

Obs: Brevdue 8 r, Mursejler 15 t, Stor Flagspætte 1 r, Skovsanger 1 r.


Tirsdag d. 24 juli 2001 Vejr: stille, 1-3/8, 15-20 km, varmt

Obs: Grågås 3 r, Hvidklire 2 r, Alm. Ryle 1 r, Brevdue 40 r.

Klar rekord i rastende brevduer...


Mandag d. 23 juli 2001 Vejr: stille, 6-1/8, 15-20 km, varmt

Obs: Knopsvane 9 r, Lille Kobbersneppe 13 t, Alm. Ryle 1 t, Mursejler 300 r, Husrødstjert 2 1k (sa lokale), Sjagger 1 r, Lille Korsnæb 1 r, Gulspurv par med unger (første ynglefund på Ertholmene), Hætteværling 1 han r.

Hætteværlingen sås on and off 0630-0730 i området Møllehuset-Kirkegården-Platauet, ved et enkelt tilfælde på 6 m afstand. Trods nogen eftersøgning formiddag og aften sås kræet ikke igen. Det er tredie fugl på Ertholmene, idet 2 (han + hun) rastede 4-5/6 1988.


Torsdag d. 28 juni 2001 Vejr: SE 2-4, 2-8/8, 15 km, let regn fra kl 19

Obs: Storspove t 34, Mursejler 50 r + 100 t, Sanglærke 1 r, Buskrørsanger 1 r, Rørsanger 1 r, Kærsanger 1 r

Buskrørsangeren, som sang sporadisk i området mellem Møllehuset og Mindet mellem 08-12, og som blev set og hørt af to fuglekiggere, regnes for en ny idet der ikke er set/hørt buskrørsanger siden 21/6 trods nogen lytten efter den af flere folk. [note 2006: fuglen er aldrig blevet sendt ind til DOFs SU, og medregnes derfor ikke i de Chrø'ske totaler.]


Tirsdag d. 26 juni 2001 Vejr: NW 4 - W 10, 1-3/8, 15-20 km

Obs: Lundsanger 1 syngende, Lille Korsnæb 3 r.

Forårets første Lundsanger kom usædvanligt sent...


Mandag d. 25 juni 2001 Vejr: NW 9 - W 10 - 4, 1-2/8, 20 km

Obs: Trane 15 t syd, Rød Glente 1 2k t nord, Lille Korsnæb 3 r.


Fredag d. 22 juni 2001 Vejr: N 2, 3-8/8, 15-20 km, let regn hist og pist.

Obs: Fiskehejre 1 r, Rød Glente 1 2k t, Splitterne 1 t, Stær 100 r, Karmindompap 1 r.

Den Røde Glente er ikun nr 27 set på Chrø; 26 af disse er set efter 1984.


Torsdag d. 21 juni 2001 Vejr: SSV 1, 8/8, 15 km, let regn hist og pist.

Obs: Buskrørsanger 1 r, Bynkefugl 1 r, Lille Korsnæb 30 r.

Buskrørsangeren, som sang ved Mølledammen mellem 07-10, er den 16ende fugl på Chrø, alle fra perioden 26/5 - 28/6.


Fredag d. 15 juni 2001 Vejr: Stille, 3-4/8, 15-20 km

Obs: Rovterne 1 t syd, Rørsanger 3 r, Lille Korsnæb 4 r, Karmindompap 1 r (samme) ...

Rovternen, som ved aftenstide smukt ræbende passerede ind over Frederiksø, er den 188ende Rovterne set på Chrø siden 1976.


Torsdag d. 14 juni 2001 Vejr: V 5-8, 1/8, 20 km

Obs: Knopsvane 10 t, Rørsanger 2 r, Lille Korsnæb 1 r, Karmindompap 1 r ...


Onsdag d. 13 juni 2001 Vejr: V 10-12, 1/8, 25 km

Obs: Spurvehøg 1 t, ellers ingen nye fugle ...


Tirsdag d. 12 juni 2001 Vejr: V 10-12, 8-4-1/8, regn indtil formiddag, ellers 25 km sigt

Obs: Intet tiltræk ... men mange alke i kikkerten.


Mandag d. 11 juni 2001 Vejr: NV 5 - V 14, 6-2-4/8, 20 km

Obs: Svaleklire r 1 ellers intet tiltræk...


Søndag d. 10 juni 2001 Vejr: skiftende o-1, senere E 2, 2-8/8, 25 km - til aften regn og 10 km.

Obs: Strandskade 1 t, Mursejler 5 t, Rørsanger 5 r, Munk 1 r, Grønsisken 2 r. Og så er de lokale ringduer og tyrkerduer her stadig...


Lørdag d. 9 juni 2001 Vejr: V 6-8, 5-2-4/8, 25 km.

Obs: Spurvehøg 1 t, Mursejler 5 t, Gul Vipstjert 2 r, Rørsanger 5 r, Gulbug + Gærdesanger + Tornsanger + Havesanger lokale ynglefugle, Munk 2 r, Grå Fluesnapper 1 r, Grønsisken 2 r, Kernebider 3 r.

Forårstrækket af småfugle synes at være afsluttet ...


Fredag d. 8 juni 2001 Vejr: V 6-8, 5-1-5/8, 20 km.

Obs: Ringdue 3 r, Rødstjert 1 r, Sangdrossel 1 r, Kærsanger 1 r, Rørsanger 5 r, Gulbug 10 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 20 r, Munk 2 r, Løvsanger 5 r, Grå Fluesnapper 1 r, Grønsisken 3 r, Kernebider 1 r.


Torsdag d. 7 juni 2001 Vejr: S 2 - 6 - SV 9, 5-8/8, 5-20 km.

Obs: Hvepsevåge 1 r, Ringdue 3 r, Tyrkerdue 2 r, Sanglærke 3 r, Gul Vipstjert 1 r, Rødstjert 1 r, Sangdrossel 3 r, Kærsanger 2 r, Rørsanger 5 r, Gulbug 15 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 25 r, Munk 3 r, Løvsanger 5 r, Grå Fluesnapper 3 r, Stillits 1 r, Grønsisken 1 r, Lille Korsnæb 6 r, Kernebider 1 r, Gulspurv 1 r.

I morges bla. syngende Ringdue, Tyrkerdue, Sanglærke og Sangdrossel ...


Onsdag d. 6 juni 2001 Vejr: skiftende 0-2, senere S 5, 5-8/8, 5-20 km.

Obs: Ringdue 2 r, Mursejler 1 t, Digesvale 1 t, Gul Vipstjert 2 r, Rødstjert 2 r, Kærsanger 5 r, Rørsanger 10 r, Gulbug 20 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 30 r, Munk 3 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 10 r, Grå Fluesnapper 10 r, Broget Fluesnapper 1 r, Allike 2 r, Lille Korsnæb 3 r, Karmindompap 1 r, Gulspurv 1 r.


Tirsdag d. 5 juni 2001 Vejr: V 8-10, 5-8/8, 15-20 km.

Obs: Skeand 2 r, Ringdue 8 r, Mursejler 5 t, Engpiber 1 r, Rødstjert 2 r, Stenpikker 1 r, Kærsanger 8 r, Rørsanger 10 r, Gulbug 10 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 30 r, Munk 5 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 10 r, Grå Fluesnapper 30 r, Broget Fluesnapper 1 r, Rødrygget Tornskade 3 r, Karmindompap 1 r.


Mandag d. 4 juni 2001 Vejr: NV 2 - V 10, 8-3/8, 15-20 km, noget regn morgen.

Obs: Splitterne 1 t, Mursejler 5 t, Gul Vipstjert 5 r, Rødstjert 2 r, Stenpikker 2 r, Kærsanger 10 r, Rørsanger 20 r, Gulbug 10 r, Gærdesanger 8 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 100 r, Munk 20 r, Skovsanger 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 5 r, Grå Fluesnapper 15 r, Broget Fluesnapper 2 r, Rødrygget Tornskade 3 r.


Søndag d. 3 juni 2001 Vejr: SØ 2 - V 5- N 1, 7-8/8, 15-20 km, en del regn

Obs: Fiskeørn 1 t, Tinksmed 1 t, Ringdue 1 r, Mursejler 10 t, Skovpiber 1 r, Rødstjert 5 r, Bynkefugl 3 r, Kærsanger 3 r, Rørsanger 5 r, Gulbug 10 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 30 r, Munk 5 r, Skovsanger 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 10 r, Grå Fluesnapper 10 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 2 r, Rødrygget Tornskade 1 r.


Lørdag d. 2 juni 2001 Vejr: V 3 - S 1, 8-3-7/8, 15-20 km, let regn om morgenen

Obs: Spurvehøg 1 r, Turteldue 1 r, Gøg 1 r, Mursejler 15 r + 15 t, Skovpiber 2 r, Gul Vipstjert 4 r, Rødhals 1 r, Rødstjert 3 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 1 r, Kærsanger 2 r, Rørsanger 10 r, Gulbug 10 r, Gærdesanger 15 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 30 r, Munk 8 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 20 r, Grå Fluesnapper 20 r, Broget Fluesnapper 1 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Karmindompap 2 r, Hortulan 1 r.


Fredag d. 1 juni 2001 Vejr: S 1 - V 10, 3-7/8, 20 km

Obs: Levantmåge (cachinnans)1 ny 2k r, Natravn 1 han r, Mursejler 30 r, Skovpiber 3 r, Gul Vipstjert 5 r, Rødstjert 5 r, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 3 r, Sivsanger 1 r, Kærsanger 5 r, Rørsanger 10 r, Gulbug 10 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 45 r, Munk 15 r, Skovsanger 1 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 35 r, Grå Fluesnapper 30 r, Lille Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 10 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Karmindompap 5 r, Kernebider 1 r.


Torsdag d. 31 maj 2001 Vejr: SSE 4, 3-6/8, 15-20 km

Obs: Fiskeørn 1 t, Levantmåge (cachinnans)1 2k r, Mursejler 40 r, Skovpiber 5 r, Skærpiber 1 r, Gul Vipstjert 10 r, Nattergal 2, Rødstjert 5 r, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 1 r, Sivsanger 5 r, Kærsanger 10 r, Rørsanger 20 r, Gulbug 20 r, Gærdesanger 30 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 75 r, Munk 15 r, Gransanger 10 r, Løvsanger 50 r, Grå Fluesnapper 45 r, Broget Fluesnapper 15 r, Rødrygget Tornskade 15 r, Karmindompap 10 r.


Onsdag d. 30 maj 2001 Vejr: V 4 - Ø 3, 8/8, 5 km, regn frem til middag.

Obs: Knortegås 6 t, Atlingand 1 r, Skeand 1 t, Stor Skallesluger 1 r, Lærkefalk 1 r, Strandskade 40 t, Gøg 1 r, Mursejler 50 t + 170 r, Sanglærke 2 r, Skovpiber 15 r, Gul Vipstjert 40 r, Rødstjert 5 r, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 1 r, Sjagger 1 r, Sivsanger 2 r, Kærsanger 10 r, Rørsanger 25 r, Gulbug 20 r, Gærdesanger 60 r, Tornsanger 40 r, Havesanger 125 r, Munk 25 r, Skovsanger 2 r, Løvsanger 75 r, Grå Fluesnapper 50 r, Lille Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 30 r, Rødrygget Tornskade 8 r, Skovskade 1 r (samme), Grønsisken 30 r, Karmindompap 5 r, Rørspurv 1 r.


Tirsdag d. 29 maj 2001 Vejr: V 4, 7/8, 5 km - stille, 8-4/8, 5 km. Fra eftermiddag V 13, 15-20 km, 6/8, kraftige byger.

Obs: Hvepsevåge 1 t, Lille Kobbersneppe 140 t, Ringdue 7 r, Mursejler 50 t + 50 r, Skovpiber 3 r, Gul Vipstjert 20 r, Rødstjert 10 r, Bynkefugl 10 r, Stenpikker 3 r, Sangdrossel 2 r, Sivsanger 5 r, Kærsanger 25 r, Rørsanger 75 r, Gulbug 30 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 40 r, Havesanger 250 r, Munk 100 r, Skovsanger 3 r, Løvsanger 40 r, Grå Fluesnapper 100 r, Lille Fluesnapper 3 r, Broget Fluesnapper 35 r, Rødrygget Tornskade 15 r, Skovskade 1 r, Lille Korsnæb 11 r, Karmindompap 3 r.

Skovskaden er ikun anden forårs-fugl på Chrø (1 21/4 1991), mod 61 om efteråret.


Mandag d. 28 maj 2001 Vejr: V 10-12, 8 - 3/8, 5 - 20 km.

Obs: Fiskeørn 1 t, Mursejler 15 t, Gul Vipstjert 3 r, Rødstjert 2 r, Kærsanger 3 r, Rørsanger 5 r, Gulbug 10 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 20 r, Munk 5 r, Løvsanger 10 r, Grå Fluesnapper 10 r, Lille Fluesnapper 3 r, Broget Fluesnapper 1 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Karmindompap 5 r.


Søndag d. 27 maj 2001 Vejr: V 3-12, 7-2-7/8, 10 - 20 km.

Obs: Heppehøg 1 2K t, Lærkefalk 2 t, Mursejler 30 t, Skovpiber 3 r, Gul Vipstjert 10 r, Nattergal 1 r, Rødstjert 5 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 2 r, Kærsanger 5 r, Rørsanger 10 r, Gulbug 15 r, Hvidskægget Sanger 1 han 2K r, Gærdesanger 25 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 50 r, Munk 20 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 35 r, Grå Fluesnapper 50 r, Lille Fluesnapper 8 r, Broget Fluesnapper 1 r, Rødrygget Tornskade 4 r, Lille Gråsisken 1 r, Karmindompap 15 r, Gulspurv 1 r, Hortulan 1 r.

Den Hvidskæggede Sanger er forårs-fugl nr. 16 på Chrø; alle set i perioden 2/5 - 17/6. Heppehøgen (der sandsynligvis var en Steppehøg) trak over øen med ca 180 km i timen og forsvandt mod øst.


Lørdag d. 26 maj 2001 Vejr: VSV 10 - 2, 2-7/8, 20 km.

Obs: Tredækker 1 r, Mursejler 5 t, Gul Vipstjert 10 r, Blåhals 1 r, Rødstjert 5 r, Stenpikker 1 r, Kærsanger 1 r, Rørsanger 2 r, Gulbug 10 r, Gærdesanger 8 r, Tornsanger 3 r, Havesanger 25 r, Munk 2 r, Løvsanger 15 r, Grå Fluesnapper 10 r, Lille Fluesnapper 3 r, Broget Fluesnapper 2 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Karmindompap 5 r, Gulspurv 1 r.

Tredækkeren er anden forårs-fugl siden 1976 (1 21/5 1980) mod 13 om efteråret.


Fredag d. 25 maj 2001 Vejr: Morgen: NØ 3-4, tåge, 50 m - ellers S 4, 2/8, 20 km.

Obs: Grågås 2 t, Natravn 1 r, Mursejler 10 t, Skærpiber 1 r, Gul Vipstjert 10 r, Blåhals 1 r, Rødstjert 5 r, Stenpikker 2 r, Kærsanger 2 r, Rørsanger 2 r, Gulbug 10 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 25 r, Munk 5 r, Løvsanger 15 r, Grå Fluesnapper 10 r, Lille Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 1 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Karmindompap 5 r, Gulspurv 2 r.


Torsdag d. 24 maj 2001 Vejr: VNV 12-6, 1-2/8, 20-10 km .

Obs: Tårnfalk 1 r, Rørhøg 1 r, Trane 2 t, Natravn 1 r, Mursejler 60 t, Digesvale 10 t, Skovpiber 2 r, Rødstrubet Piber 1 t, Gul Vipstjert 25 r, Rødstjert 5 r, Stenpikker 10 r, Kærsanger 1 r, Rørsanger 10 r, Gulbug 15 r, Gærdesanger 25 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 40 r, Munk 5 r, Løvsanger 50 r, Grå Fluesnapper 125 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 5 r, Rødrygget Tornskade 3 r, Gulspurv 1 r.


Onsdag d. 23 maj 2001 Vejr: SV-V 1->10, 1-2/8, 20 km .

Obs: Hvidnæbbet Lom 1 imm. t, Tårnfalk 2 r, Mursejler 5 t, Digesvale 5 t, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 5 r, Nattergal 1 r, Blåhals 2 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 15 r, Stenpikker 8 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 15 r, Gærdesanger 25 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 50 r, Munk 15 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 75 r, Grå Fluesnapper 60 r, Lille Fluesnapper 10 r, Broget Fluesnapper 5 r, Allike 30 t, Rødrygget Tornskade 8 r, Karmindompap 7 r.

Den Hvidnæbbede Lom er kun anden bestemte på Chrø (1 1K træk 5/10 1987); adskillige af de 11 ubestemte storlommer har dog været mistænkt for at tilhøre netop denne art.


Tirsdag d. 22 maj 2001 Vejr: NE 2 - stille - SV 2, 0-1/8, 20 km (periodvis tåge).

Obs: Kongederfugl 1 hun (samme) r, Hvepsevåge 1 t, Spurvehøg 1 r + 1 t, Tinksmed 4 r, Mursejler 100 t, Digesvale 30 r + 20 t, Landsvale 30 t, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 5 r + 7 t, Nattergal 5 r, Blåhals 3 r, Rødstjert 25 r, Bynkefugl 10 r, Stenpikker 1 r, Græshoppesanger 1 r, Kærsanger 2 r, Rørsanger 2 r, Gulbug 20 r, Gærdesanger 50 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 50 r, Munk 10 r, Skovsanger 2 r, Løvsanger 300 r, Grå Fluesnapper 50 r, Lille Fluesnapper 6 r, Broget Fluesnapper 10 r, Rødrygget Tornskade 10 r, Karmindompap 8 r.


Mandag d. 21 maj 2001 Vejr: SV 4 - NV 2, 3-4/8, 20 km.

Obs: Kongederfugl 1 hun (samme) r, Knarand 2 t, Dværgfalk 1 t, Rørhøg 1 t, Temmincks Ryle 1 t, Mursejler 40 t, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 20 r, Rødstjert 10 r, Bynkefugl 3 r, Gulbug 20 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 15 r, Munk 5 r, Skovsanger 2 r, Løvsanger 100 r, Grå Fluesnapper 45 r, Lille Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 10 r, Rødrygget Tornskade 4 r, Karmindompap 1 r.


Søndag d. 20 maj 2001 Vejr: V 13, 1-7/8, 20 km.

Obs: Hvepsevåge 1 t, Dværgfalk 1 t, Spurvehøg 2 r, Skovpiber 2 r, Gul Vipstjert 10 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 8 r, Løvsanger 30 r, Grå Fluesnapper 5 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 3 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Karmindompap 2 r.


Lørdag d. 19 maj 2001 Vejr: V 15, 3-7/8, 20 km.

Obs: Vagtel 1 hun r, Mursejler 3 t, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 15 r, Stenpikker 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 10 r, Munk 1 r, Løvsanger 20 r, Grå Fluesnapper 2 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 5 r, Rødrygget Tornskade 1 r.

Vagtlen er årets anden og den 6 forårs-fugl på øen.


Fredag d. 18 maj 2001 Vejr: SSV 2, drejende SV friskende til 12, 3-6/8, 10-15 km.

Obs: Kongederfugl 1 hun 2K r, Spurvehøg 2 r, Enkeltbekkasin 1 r, Mursejler 3 t, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 20 r, Rødhals 2 r, Nattergal 1 r, Rødstjert 20 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 2 r, Sangdrossel 10 r, Rørsanger 5 r, Gulbug 10 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 35 r, Havesanger 25 r, Munk 10 r, Skovsanger 10 r, Løvsanger 60 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 35 r, Lille Fluesnapper 4 r, Broget Fluesnapper 25 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Kernebider1 r.

Kongeederfuglen, der om morgenen lå & sov på indre Vesterskær, er den 30te iagttagelse på øen siden 1976; hovedparten (22) er set i perioden 28/3 - 20/5. Fuglen, en usædvanlig kedelig hun, blev genkendt på sine 'briller' og sit let fjollede smil.


Torsdag d. 17 maj 2001 Vejr: SSV 3-6, drejende S og aftagende, 3-6/8, 5-15 km.

Obs: Spurvehøg 5 r, Lærkefalk 1 t, Mursejler 3 t, Vendehals 1 r, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 10 r, Rødhals 2 r, Nattergal 5 r, Rødstjert 15 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 10 r, Græshoppesanger 5 r, Flodsanger 1 r (samme), Rørsanger 5 r, Gulbug 5 r, Gærdesanger 25 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 40 r, Munk 5 r, Skovsanger 5 r, Løvsanger 100 r, Grå Fluesnapper 60 r, Lille Fluesnapper 4 r, Broget Fluesnapper 40 r, Rødrygget Tornskade 8 r, Gråkrage 6 r, Gulspurv 1 r.


Onsdag d. 16 maj 2001 Vejr: Morgen: stille, 8/8, efter regn, 1-2 km, senere skiftendte 1-2, 2-4-6/8, diset, 100 m - 5 km. Til aften S 2, 6/8, enkelte byger, 5 km.

Obs: Spurvehøg 2 r, Lærkefalk 1 r, Temmincks Ryle 1 t, Vendehals 3 r, Digesvale 10 t, Skovpiber 20 r, Gul Vipstjert 10 r, Rødhals 5 r, Nattergal 25 r, Blåhals 3 r, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 500 r, Bynkefugl 60 r, Stenpikker 75 r, Ringdrossel 2 r, Sangdrossel 20 r, Græshoppesanger 15 r, Flodsanger 2 r, Sivsanger 2 r, Kærsanger 2 r, Rørsanger 5 r, Gulbug 10 r, Gærdesanger 15 r, Tornsanger 50 r, Havesanger 200 r, Munk 30 r, Fuglekongesanger 1 r, Skovsanger 15 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 3000 r, Fuglekonge 2 r, Grå Fluesnapper 75 r, Lille Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 250 r, Rødrygget Tornskade 25 r, Karmindompap 1 r, Hortulan 8 r.

Fuglekongesangeren er anden forårs-iagttagelse på Chrø (første var 1 8/5 1997, se forsidebilllede) mod 135 om efteråret. De to Flodsangere (der udgør hhv. 20ende og 21ende forårs-iagttagelse mod 6 om efteråret) sad og sang ved hhv Lægens og Kongens Have i den årle morgenstund. Endnu her kl 2219 høres syngende Nattergal og kaldende Brogede Fluesnappere...


Tirsdag d. 15 maj 2001 Vejr: Skiftende, 1-4-8/8, 10-15 km

Obs: Bramgås 1 t, Spurvehøg 3 r, Tyrkerdue 5 r, Vendehals 1 r, Digesvale 5 t, Skovpiber 15 r, Gul Vipstjert 50 r, Rødhals 5 r, Blåhals 3 r, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 75 r, Bynkefugl 10 r, Stenpikker 5 r, Sangdrossel 15 r, Vindrossel 1 r, Græshoppesanger 1 r, Kærsanger 1 r, Gulbug 10 r, Gærdesanger 30 r, Tornsanger 60 r, Havesanger 100 r, Munk 5 r, Skovsanger 2 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 400 r, Fuglekonge 3 r, Grå Fluesnapper 30 r, Lille Fluesnapper 8 r, Broget Fluesnapper 50 r, Rødrygget Tornskade 15 r, Karmindompap 2 r, Hortulan 3 r.

Mange syngende fugle om morgenen, blandt andet Rødrygget Tornskade, Fuglekonge og Lille Fluesnapper.


Mandag d. 14 maj 2001 Vejr: Stille, 1/8, 15 km

Obs: Fiskehejre 2 t, Rørhøg 1 t, Spurvehøg 5 r, Fiskeørn 1 t, Lærkefalk 1 t, Blishøne 1 r, Skovhornugle 1 r, Mursejler 1 t, Digesvale 2 t, Landsvale 10 r + 15 t, Bysvale lokale, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 25 t, Rødhals 5 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 10 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 5 r, Græshoppesanger 1 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 30 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 15 r, Munk 25 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 200 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 15 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 5 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Gulirisk 1 t, Karmindompap 1 r, Gulspurv 1 r.


Søndag d. 13 maj 2001 Vejr: SV-V 1-6,0-4/8, >30 - 15 km

Obs: Grågås 7 r, Rørhøg 2 t, Spurvehøg 5 r + 15 t, Musvåge 1 r, Fiskeørn 1 t, Lærkefalk 2 t, Dværgfalk1 t, Trane 1 t, Gøg 1 r, Mursejler 2 t, Digesvale 10 r + 10 t, Landsvale 20 r + 75 t, Bysvale 10 t + 10 r, Skovpiber 5 r, Rødhals 5 r, Rødstjert 10 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 5 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 30 r, Munk 15 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 125 r, Fuglekonge 2 r, Grå Fluesnapper 10 r, Broget Fluesnapper 1 r, Stillits 2 r, Rørspurv 1 r.

Til aften en fouragerende dværgflagermus ved Brillerne. Øen mere og mere lysegrøn time for time. Ederfuglehannerne er begyndt at samle sig i flokke et stykke fra kysten.


Lørdag d. 12 maj 2001 Vejr: skiftende <2 - SØ 5, 0-4/8, >30 km

Obs: Spurvehøg 3 r, Lærkefalk 1 t, Digesvale 10 r + 15 t, Landsvale 20 r + 25 t, Bysvale 10 t + 15 r, Skovpiber 2 r, Gul Vipstjert 1 t, Silkehale 1 r, Rødhals 5 r, Blåhals 2 r, Rødstjert 5 r, Bynkefugl 2 r, Sangdrossel 5 r, Gærdesanger 25 r, Munk 15 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 20 r, Grå Fluesnapper 1 r, Lille Fluesnapper 1 r, Karmindompap 1 r.


Fredag d. 11 maj 2001 Vejr: skiftende <2, 0-2/8, >30 km

Obs: Spurvehøg 2 r + 3 t, Dværgfalk 1 t, Trane 5 t, Digesvale 10 t, Landsvale 25 t, Bysvale 10 t + 5 r, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 1 t, Silkehale 1 r, Rødhals 10 r, Nattergal 1 r, Blåhals 3 r, Rødstjert 8 r, Sangdrossel 10 r, Gærdesanger 50 r, Tornsanger 1 r, Munk 25 r, Løvsanger 40 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 2 r, Stillits 3 r, Hortulan 1 r.


Torsdag d. 10 maj 2001 Vejr: NØ 0-1 - ØNØ 8, 0-8-6/8, >30 km

Obs: Spurvehøg 3 r + 7 t, Dværgfalk 1 t, Vagtel 1 r, Trane 5 t, Stenvender 1 r, Tyrkerdue 2 r, Digesvale 10 t, Landsvale 75 t, Bysvale 10 t + 5 r, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 1 t, Silkehale 1 r, Rødhals 10 r, Nattergal 2 r, Rødstjert 20 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 10 r, Gærdesanger 55 r, Tornsanger 2 r, Havesanger 1r, Munk 15 r, Løvsanger 45 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 5 r, Stillits 2 r.

Vagtlen er den 5 forårs-fugl på øen, hvortil kommer 2 efterårsfugle. Frøerne for alvor kommet frem, to blåfugle set.


Onsdag d. 9 maj 2001 Vejr: NØ 0-1, 0/8, >30 km

Obs: Smålom sp 4 t, Blå Kærhøg 1 t, Spurvehøg 2 r, Trane 2 t, Digesvale 7 t, Landsvale 15 t + 10 r, Bysvale 5 t + 5 r, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 1 t, Rødhals 10 r, Nattergal 2r, Blåhals 10 r, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 15 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 2 r, Sangdrossel 15 r, Vindrossel 1 r, Gærdesanger 60 r, Tornsanger 2 r, Munk 30 r, Løvsanger 50 r, Grå Fluesnapper 12 r, Broget Fluesnapper 10 r, Bogfinke 10 r, Stillits 1 r, Gråsisken 2 r, Rørspurv 1 r.


Tirsdag d. 8 maj 2001 Vejr: ØNØ 10 - 3, 1/8, 25 km

Obs: Storlom sp 1 t, Spurvehøg 2 r, Digesvale 2 t, Landsvale 2 t, Bysvale 2 t, Skovpiber 10 t + 5 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 15 r, Blåhals 20 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 15 r, Bynkefugl 1 r, Sangdrossel 15 r, Gærdesanger 60 r, Tornsanger 2 r, Munk 30 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 50 r, Grå Fluesnapper 8 r, Broget Fluesnapper 8 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 7 r, Stillits 3 r, Gulspurv 1 r, Hortulan 1 r, Rørspurv 2 r.

En af de sædvanlige storlommer, lige lidt for langt ude... og nr 11 af slagsen.


Mandag d. 7 maj 2001 Vejr: NØ 4 - ØNØ 10, 7-4-6-2/8, 20 km

Obs: Spurvehøg 1 r, Lærkefalk 1 t, Skovpiber 10 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 15 r, Nattergal 1 r, Blåhals 60 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 20 r, Bynkefugl 1 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 2 r, Gærdesanger 70 r, Tornsanger 3 r, Munk 30 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 75 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 3 r, Rødrygget Tornskade 2 r, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 5 r, Rørspurv 1 r.

Igen begyndte Blåhalsene først at dukke op i løbet af formiddagen; som de sidste dage omkring 90% hanner.


Søndag d. 6 maj 2001 Vejr: NØ 2 - 15, 7-8/8-4/8, 20 km

Obs: Knarand 1 r, Spurvehøg 1 r, Mellemkjove 1 t, Skovpiber 35 r, Engpiber 15 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 20 r, Nattergal 2 r, Blåhals 60 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 20 r, Stenpikker 2 r, Sangdrossel 20 r, Vindrossel 2 r, Gærdesanger 60 r, Munk 25 r, Løvsanger 75 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 10 r, Broget Fluesnapper 15 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 5 r, Gråsisken 2 r, Rørspurv 1 r.

Mellemkjoven udgør anden forårsiagttagelse på Chrø; totalt er der set 32, især fra midten af oktober til starten af november. Blåhalsene begyndte først at dukke op i løbet af formiddagen.


Lørdag d. 5 maj 2001 Vejr: NØ 2-3-1, 15 km, 8-5-8/8, lidt regndryp hist og pist

Obs: Atlingand 4 han r, Spurvehøg 2 r, Enkeltbekkasin 1 r, Tinksmed 3 t, Hvidklire 1 t, Ringdue 15 r, Gøg 1 r, Landsvale lokale, Skovpiber 30 t + 25 r, Engpiber 20 r, Skærpiber 1 r, Gul Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 30 r, Nattergal 15 r, Blåhals 50 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 75 r, Bynkefugl 12 r, Stenpikker 5 r, Sangdrossel 60 r, Ringdrossel 1 r, Vindrossel 15 r, Gærdesanger 120 r, Tornsanger 15 r, Munk 60 r, Løvsanger 275 r, Gransanger 2 r, Skovsanger 1 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 20 r, Lille Fluesnapper 6 r, Broget Fluesnapper 80 r, Hvidhalset Fluesnapper 2 hun + 1 han 2K r, Rødrygget Tornskade 5 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 10 r, Stillits 1 r, Gråsisken 4 r, Lille Gråsisken 1 r, Hortulan 3 r, Rørspurv 3 r.

En udemærket dag på skæret... den første bøg sprunget ud.


Fredag d. 4 maj 2001 Vejr: S - VSV 1-7, 2-3/8, 20 km

Obs: Spurvehøg 2 r, Engsnarre 1 r, Sortklire 1 t, Hvidklire 2 t, Digesvale 1 t, Landsvale 10 t, Bysvale 1 t, Skovpiber 15 r, Engpiber 5 r, Gul Vipstjert 1 t, Silkehale 1 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 25 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 5 r, Bynkefugl 3 r, Sangdrossel 15 r, Vindrossel 2 r, Gærdesanger 25 r, Tornsanger 5 r, Munk 25 r, Løvsanger 75 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 2 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 10 r, Lille Fluesnapper 2 r, Bogfinke 25 r, Kvækerfinke 8 r, Stillits 2 r, Kernebider 1 r, Rørspurv 2 r.

Engsnarren er den sjette forårs fugl på Chrø (og den tidligste) siden 1976 - hvortil kommer 11 fugle om efteråret.


Torsdag d. 3 maj 2001 Vejr: SØ 1-7, 2-3/8, 20 km

Obs: Spurvehøg 3 r, Digesvale 4 t, Landsvale 25 t, Bysvale 1 r + 1 t, Skovpiber 2 r, Engpiber 15 r, Skærpiber 1 r, Gul Vipstjert 1 t, Gærdesmutte 15 r, Rødhals 30 r, Nattergal 2 r, Rødstjert 10 r, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 15 r, Gærdesanger 15 r, Munk 20 r, Løvsanger 80 r, Fuglekonge 1 r, Broget Fluesnapper 5 r, Lille Fluesnapper 1 hun r, Gråkrage 13 r, Bogfinke 25 r, Kvækerfinke 10 r, Stillits 1 r, Gulspurv 1 r, Hortulan 1 r, Rørspurv 1 r.


Onsdag d. 2 maj 2001 Vejr: NV 5-1 til S 1, 2-3/8, 20 km

Obs: Spurvehøg 5 r + 3 t, Lærkefalk 1 t, Hvepsevåge 1 t, Hvidklire 1 r, Digesvale 2 t + 2 r, Landsvale 15 t, Bysvale 1 t, Skovpiber 5 r, Engpiber 20 r, Gul Vipstjert 1 t, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 5 r, Nattergal 1 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 15 r, Sangdrossel 20 r, Vindrossel 1 r, Gærdesanger 30 r, Munk 30 r, Skovsanger 1 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 75 r, Fuglekonge 2 r, Broget Fluesnapper 10 r, Lille Fluesnapper 1 ad han r, Bogfinke 30 r, Kvækerfinke 25 r, Stillits 2 r, Hortulan 1 r, Rørspurv 2 r.

Den Lille Fluesnapper er den næst-tidligste på Chrø, med 29/4 2000 som tidligste - Hvepsevågen er den tidligste.


Tirsdag d. 1 maj 2001 Vejr: NV 1-2-3, 2-4/8, 2-10 km

Obs: Knarand 1 r, Spurvehøg 4 r, Hvidklire 1 t, Tinksmed 1 t, Stormmåge 125 r, Digesvale 2 t, Landsvale 5 t, Bysvale 2 t, Skovpiber 10 r, Engpiber 50 r, Skærpiber 1 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 25 r, Rødhals 35 r, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 25 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 1 r, Sjagger 5 r, Ringdrossel 1 r, Sangdrossel 20 r, Vindrossel 2 r, Gærdesanger 40 r, Tornsanger 3 r, Munk 10 r, Skovsanger 1 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 75 r, Fuglekonge 2 r, Broget Fluesnapper 10 r, Bogfinke 40 r, Kvækerfinke 20 r, Gråsisken 2 r, Bjergirisk 1 r, Stillits 1 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 3 r.


Mandag d. 30 april 2001 Vejr: SØ 2-8-2, 2-7-4/8, 10-15 km

Obs: Spurvehøg 3 r, Stormmåge 150 r, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 2 r, Landsvale 1 t, Skovpiber 3 r, Engpiber 10 r, Gul Vipstjert 2 t, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 30 r, Rødhals 30 r, Nattergal 1 r, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 2 r, Sjagger 10 r, Ringdrossel 2 r, Sangdrossel 40 r, Vindrossel 10 r, Gærdesanger 25 r, Munk 10 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 75 r, Fuglekonge 5 r, Broget Fluesnapper 5 r, Bogfinke 45 r, Kvækerfinke 25 r, Gråsisken 2 r, Stillits 1 r, Rørspurv 3 r.


Søndag d. 29 april 2001 Vejr: Morgen: SSØ 1, 2/8, 10-15 km; aften: SØ 4, 6/8, efter regnbyge.

Obs: Spurvehøg 5 r + 5 t, Fiskeørn 1 t, Vandrefalk 1 ad han r, Klyde 1 t, Stormmåge 175 r, Havterne 1 t, Vendehals 1 r, Sanglærke 5 r, Landsvale 10 t, Bysvale 4 r, Skovpiber 5 r, Engpiber 30 r, Gærdesmutte 35 r, Jernspurv 70 r, Rødhals 60 r, Husrødstjert 1 r, Sjagger 5 r, Sangdrossel 40 r, Vindrossel 10 r, Gærdesanger 10 r, Munk 15 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 100 r, Fuglekonge 5 r, Broget Fluesnapper 2 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 60 r, Kvækerfinke 35 r, Stillits 1 r, Kernebider 1 r, Hortulan 1 r, Rørspurv 5 r.


Lørdag d. 28 april 2001 Vejr: Morgen: S 1, 7/8, diset, 1-2 km; middag: SSE 1, 3/8m 10 km; aften: SE 2, 8/8, 5 km.

Obs: Blå Kærhøg 1 r, Spurvehøg 10 r + 25 t, Enkeltbekkasin 1 r, Mudderklire 1 r, Stormmåge 120 r, Sølvmåge 3000 r (hovedsagelig immature), Svartbag 100 r, Sanglærke 10 r, Skovpiber 10 r, Engpiber 60 r, Silkehale 1 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 30 r, Rødhals 100 r, Rødstjert 1 r, Husrødstjert 1 r, Sjagger 15 r , Misteldrossel 3 r, Ringdrossel 1 r, Sangdrossel 100 r, Vindrossel 20 r, Gærdesanger 40 r, Munk 15 r, Gransanger 15 r, Løvsanger 500 r, Fuglekonge 10 r, Broget Fluesnapper 10 r, Bogfinke 60 r, Kvækerfinke 40 r, Stillits 2 r, Gråsisken 4 r, Dompap 1 r, Rørspurv 15 r.

En del Nældens Takvinge (10+), et (søvnigt) Pindsvin og fuld gang i de Grønbrogede Tudser; Syren og Tjørn sprunget ud


Fredag d. 27 april 2001 Vejr: Morgen: SV 1-2, 2/8, diset, 1-2 km; aften: stille, 4-6/8, 2 km.

Obs: Spurvehøg 5 r + 5 t, Dværgfalk 1 t, Hærfugl 1 r (samme), Hedelærke 1 r, Sanglærke 10 r, Landsvale 2 t, Skovpiber 5 r, Engpiber 35 r, Gærdesmutte 40 r, Jernspurv 25 r, Rødhals 150 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 1 r, Sjagger 8 r , Misteldrossel 2 r, Sangdrossel 60 r, Vindrossel 15 r, Gærdesanger 10 r, Munk 3 r, Gransanger 10 r, Løvsanger 400 r, Fuglekonge 10 r, Broget Fluesnapper 1 r, Bogfinke 75 r, Kvækerfinke 40 r, Stillits 2 r, Kernebider 1 r, Rørspurv 5 r.

Ved aftenstide hensatte en Gråsæl Ederfuglene østerude i moderat panik.


Torsdag d. 26 april 2001 Vejr: Morgen: SV 1-2, 8/8 regn, 1-2 km, senere tåge, 100 m sigt, til aften stille, 2/8, 1-2 km

Obs: Atlingand 1 r, Rørhøg 1 t, Spurvehøg 2 r + 2 t, Trane 2 t, Småspove 1 r, Ringdue 15 r, Hedelærke 3 r, Sanglærke 10 r, Landsvale 5 t, Bysvale 1 t, Skovpiber 15 r + 10 t, Engpiber 25 t + 75 r, Hvid Vipstjert 15 r, Silkehale 3 r, Gærdesmutte 45 r, Jernspurv 50 r, Rødhals 250 r, Husrødstjert 1 r, Ringdrossel 2 r, Sjagger 15 r , Misteldrossel 2 r, Sangdrossel 75 r, Vindrossel 30 r, Gærdesanger 10 r, Munk 1 r, Gransanger 10 r, Løvsanger 15 r, Fuglekonge 5 r, Bogfinke 200 r + 100 t, Kvækerfinke 75 r, Stillits 1 r, Rørspurv 5 r.


Onsdag d. 25 april 2001 Vejr: Morgen: SSØ 1-2, 5 km, 4-8/8, diset, fra eftermiddag SØ 8-10, 6/18, 10 km

Obs: Spurvehøg 3 r, Tinksmed 1 r, Ringdue 25 r + 40 t, Hærfugl 1 r, Hedelærke 4 r, Sanglærke 15 r, Landsvale 1 t, Skovpiber 1 r, Engpiber 40 t + 20 r, Hvid Vipstjert 20 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 35 r, Rødhals 200 r, Ringdrossel 1 r, Sjagger 10 r , Misteldrossel 2 r, Sangdrossel 100 r, Vindrossel 25 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 2 r, Fuglekonge 10 r, Bogfinke 100 r, Kvækerfinke 60 r, Stillits 1 r.

Hærfuglen er den første på Chrø siden 1993 - og den 21ende forårsiagttagelse siden 1975.


Tirsdag d. 24 april 2001 Vejr: Morgen: VSV 5 - 2, 5 km, 8/8, let regn; aften stille, 3/8, 10 km

Obs: Strandskade 6 r, Svaleklire 4 r, Stormmåge 70 r, Hedelærke 7 r, Sanglærke 20 t + 10 r, Skovpiber 2 r, Engpiber 75 t + 5 r, Skærpiber 1 r, Hvid Vipstjert 70 t + 15 r, Silkehale 1 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 30 r, Rødhals 40 r, Sjagger 150 r + 25 t, Misteldrossel 5 r, Sangdrossel 75 r, Vindrossel 25 r, Gransanger 15 r, Løvsanger 5 r, Fuglekonge 5 r, Kvækerfinke 200 r + 150 t, Gråsisken 1 r.

I den stille, disede aftensol sang en løvsanger; kastanjen sprang ud.


Mandag d. 23 april 2001 Vejr: NNØ 10, 8/8, 1 km, hård regn til ca kl 14, derefter stille til SV 2, tåge, < 100 m sigt

Obs: Hvidklire 1 r, Stormmåge 60 r, Fjordterne 1 r i havnen, Sanglærke 20 r, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 50 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 30 r, Husrødstjert 1 r, Sjagger 8 r, Misteldrossel 4 r, Sangdrossel 15 r, Vindrossel 20 r.


Søndag d. 22 april 2001 Vejr: NNØ 8-10, 8/8, 15-20 km, regn det meste af dagen

Obs: Spurvehøg 1 r, Klyde 1 r, Stormmåge 265 r, Ringdue 2 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 50 r, Husrødstjert 1 r, Sjagger 10 r, Misteldrossel 3 r, Sangdrossel 15 r, Vindrossel 25 r, Fuglekonge 2 r.

Klyden er den 28ende Klyde set på øerne, en dejlig fugl...


Lørdag d. 21 april 2001 Vejr: NØ 2 - 10, 0-7/8, 20 km

Obs: Spurvehøg 2 r, Stormmåge 90 r, Ringdue 10 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 45 r, Sangdrossel 15 r, Vindrossel 5 r, Fuglekonge 5 r.


Fredag d. 20 april 2001 Vejr: Stille, 0/8, 15 km - ENE 4, 4/8, 15 km

Obs: Pibeand 1, Spurvehøg 3 r, Musvåge 1 r, Storspove 1 t, Stormmåge 25 r, Ringdue 50 r, Gærdesmutte 30 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 50 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 20 r, Vindrossel 15 r, Fuglekonge 10 r, Kvækerfinke 2 r.


Torsdag d. 19 april 2001 Vejr: S 5, 8/8, småregn, 5 km , fra formiddag V 10-12-2, 3-6- 2/8, 20 km

Obs: Gravand 1 r, Skeand 1 r, Sortand 10 r + 12 t, Spurvehøg 2 r, Musvåge 1 r, Storspove 5 t, Stormmåge 75 r, Ringdue 5 r, Hedelærke 2 r, Gærdesmutte 40 r, Jernspurv 35 r, Rødhals 125 r, Husrødstjert 1 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 25 r, Vindrossel 100 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 15 r, Kvækerfinke 10 r, Gulspurv 5 r.

De første Ederfugle-ællinger gået på vandet.


Onsdag d. 18 april 2001 Vejr: SV - S 5-10; 8/8, 10-15 km, let regn det meste af dagen.

Obs: Spurvehøg 1 r, Ringdue 7 r, Gærdesmutte 35 r, Jernspurv 25 r, Rødhals 45 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 20 r, Fuglekonge 5 r.


Tirsdag d. 17 april 2001 Vejr: SV 1- 10; 6-8/8, 10-15 km

Obs: Knarand 1 r, Skeand 2 r, Spurvehøg 1 r, Ringdue 3 r, Hvid Vipstjert 15 t, Gærdesmutte 35 r, Jernspurv 25 r, Rødhals 70 r, Husrødstjert 1 r, Sjagger 10 r, Misteldrossel 1 r, Sangdrossel 25 r, Vindrossel 5 r, Fuglekonge 20 r, Allike 12 r.

Den første hyld sprunget ud; sølvmågerne er begyndt at lægge æg.


Mandag d. 16 april 2001 Vejr: Ø 2-1, 8 - 2/8, 10 - 1 km

Obs: Storspove 1 t, Svaleklire 2 r, Ringdue 4 r, Skovpiber 1 t, Skærpiber 1 r, Hvid Vipstjert 50 t, Gærdesmutte 30 r, Jernspurv 25 r, Rødhals 40 r, Sjagger 5 r, Sangdrossel 25 r, Vindrossel 10 r, Fuglekonge 15 r, Gulspurv 5 r.

Mange Små Vandsalamandre i dammene.


Søndag d. 15 april 2001 Vejr: NW 3 - SSE 6, 2 - 8/8, 25 km, koldt.

Obs: Spurvehøg 1 r, Musvåge 1 t, Ringdue 12 r, Hedelærke 1 r, Rødhals 35 r, Fuglekonge 5 r, Sortkrage 1 r (samme), Stillits 2 r, Gulspurv 4 r.

Atter is på pytter og smådamme til morgen; den første Humlebi set.


Lørdag d. 14 april 2001 Vejr: N 10 - NW 3, 0 - 2/8, 30 km, koldt.

Obs: Spurvehøg 2 r + 3 t, Hedelærke 1 r, Silkehale 1 r, Husrødstjert 1, Sortkrage 1 r - ellers intet tiltræk...

Is på pytter og smådamme til morgen.


Fredag d. 13 april 2001 Vejr: N 15, 6-8/8, 25 km, enkelte snebyger, koldt.

Obs: Stormmåge 100 r, Husrødstjert 1 - ellers intet tiltræk...


Torsdag d. 12 april 2001 Vejr: WNW - NNW 10-12, 1-4/8, 20 km; til aften 6/8, haglbyger; koldt hele dagen.

Obs: Ringdue 5 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 3 r, Engpiber 2 r, Gærdesmutte 40 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 45 r, Husrødstjert 1 r, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 1 r, Fuglekonge 10 r, Bogfinke 35 r, Kvækerfinke 2 r.


Onsdag d. 11 april 2001 Vejr: NØ 2-1, 3-8/8, 15 km - 100 m

Obs: Ringdue 10 r, Sanglærke 5 r, Hvid Vipstjert 15 t, Engpiber 5 r, Gærdesmutte 75 r, Jernspurv 45 r, Rødhals 75 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 5 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 20 r, Bogfinke 40 r, Kvækerfinke 5 r.


Tirsdag d. 10 april 2001 Vejr: S - SØ-Ø 2-4, 2-5/8, 10-20 km

Obs: Grågås 2 t, Spurvehøg 1 r, Småspove 1 t, Ringdue 10 r, Hedelærke 4 r, Sanglærke 5 r, Hvid Vipstjert 35 t, Engpiber 10 t + 5 r, Gærdesmutte 175 r, Jernspurv 75 r, Rødhals 100 r, Husrødstjert 3 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 15 r, Vindrossel 20 r, Gransanger 3 r, Fuglekonge 100 r, Bogfinke 100 t + 45 r, Kvækerfinke 10 r, Stillits 2 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 1 r.

Småspoven er den tidligste på Chrø nogensinde. Den første Nældens Takvinge set.


Mandag d. 9 april 2001 Vejr: W 4, 4-1/8, 20 km

Obs: Spurvehøg 1 r, Ringdue 25 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 15 r, Hvid Vipstjert 15 t, Engpiber 10 t + 10 r, Silkehale 1 r, Jernspurv 35 r, Rødhals 50 r, Husrødstjert 1 r, Solsort 10 r, Sangdrossel 15 r, Vindrossel 5 r, Fuglekonge 20 r, Skægmejse 3 r, Stær 25 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 60 r, Kvækerfinke 10, Gulspurv 2 r, Rørspurv 1 r.

Den første Grønne Frø dukkede op. I alt 10 Skægmejser set i år, hvilket er forårsrekord; der er frem til i år kun set 13 Skægmejser på øen om foråret.


Søndag d. 8 april 2001 Vejr: W 4, 8- 3/8, 5 - 20 km, periodevis tåge frem til middag

Obs: Spurvehøg 2 r, Ringdue 20 r, Hedelærke 2 r, Sanglærke 10 r, Hvid Vipstjert 40 t + 20 r, Engpiber 50 t + 10 r, Jernspurv 40 r + 100 t, Rødhals 50 r, Husrødstjert 1 r, Solsort 10 r, Sjagger 9 r, Sangdrossel 40 r, Vindrossel 50 r, Misteldrossel 1 r, Fuglekonge 20 r, Stær 20 r, Bogfinke 200 t + 100 r, Kvækerfinke 10 t + 5 r, Kernebider 1 r, Rørspurv 10 r.


Lørdag d. 7 april 2001 Vejr: S 2-3, 4-8/8, 10 - 5 km, periodevis let regn; til aften regn.

Obs: Spurvehøg 1 r, Ringdue 30 r, Hedelærke 2 r, Sanglærke 15 r, Engpiber 50 t + 20 r, Skærpiber 1 r, Silkehale 1 r, Jernspurv 30 r + 20 t, Rødhals 40 r, Solsort 10 r, Sangdrossel 20 r, Vindrossel 15 r, Fuglekonge 5 r, Stær 30 r, Bogfinke 25 r.

Trods det fine tiltræksvejr meget få fugle.


Fredag d. 6 april 2001 Vejr: SSØ 4-5, 2-8/8, 15 - 10 - 5 km, let regn til aften.

Obs: Musvåge 1 r, Spurvehøg 2 r, Vibe 1 r, Ringdue 40 r, Sanglærke 10 r, Engpiber 5 t + 10 r, Rødhals 50 r, Husrødstjert 2 r, Solsort 10 r, Sangdrossel 15 r, Vindrossel 5 r, Fuglekonge 10 r, Musvit 20 r, Stær 70 r, Skovspurv 1 r, Gulirisk 1 r, Bogfinke 60 r.

De første skalleslugere er gået i dammene; sølvmågerne bygger reder.


Torsdag d. 5 april 2001 Vejr: VSV 15 - 10, 2-4/8, 15-20 km.

Obs: Musvåge 2 r, Vibe 3 t, Ringdue 10 r, Sanglærke 40 r, Engpiber 5 t, Rødhals 30 r, Husrødstjert 1 r, Solsort 15 r, Sangdrossel 15 r, Sjagger 3 r, Vindrossel 5 r, Misteldrossel 1 r, Fuglekonge 10 r, Musvit 15 r, Stær 70 r, Bogfinke 35 r.

Omkring midnat 4-5/4 rullede året første tordenvejr ind over øen.


Onsdag d. 4 april 2001 Vejr: SØ 1-4, 3-8/8, 15 - 1 - 15 km.

Obs: Ringdue 60 r, Hedelærke 1 r, Engpiber 20 t, Skærpiber 1 r, Hvid Vipstjert 10 r + 20 t, Gærdesmutte 35, Rødhals 60 r, Solsort 15 r, Sangdrossel 25 r, Vindrossel 5 r, Misteldrossel 1 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 15 r, Skægmejse 7 r , Musvit 25 r, Stær 100 r, Bogfinke 50 r, Grønirisk 10 r, Grønsisken 5 r, Gulspurv 2 r.

Skalleslugerne er begyndt at drøne rundt ind over øen. De første lokale Sildemåger (L. f. fuscus) står på Græsholm.


Tirsdag d. 3 april 2001 Vejr: SØ 2 - W 12 - 7, 3-8/8, 10 - 15 km.

Obs: Sangsvane 40 t, Spurvehøg 1 r, Ringdue 45 r, Hedelærke 1 r, Engpiber 20 t, Hvid Vipstjert 20 t, Rødhals 100 r, Solsort 25 r, Sangdrossel 20 r, Vindrossel 5 r, Misteldrossel 1 r, Fuglekonge 15 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 r, Musvit 40 r, Stær 25 r, Bogfinke 65 r, Grønirisk 5 r, Grønsisken 10 r, Rørspurv 1 r.

Stadig mange tudser på vej mod dammene.


Mandag d. 2 april 2001 Vejr: SV 2 - stille, 3-4/8, 10 - 15 km, isprængt tågebanker .

Obs: Krikand 12 r, Fiskeørn 1 t, Svaleklire 1 t, Ringdue 100 t + 60 r, Hedelærke 3 r, Engpiber 75 t, Hvid Vipstjert 50 t, Rødhals 2000 r, Husrødstjert 2 r, Solsort 45 r, Sangdrossel 55 r, Vindrossel 20 r, Sjagger 7 r, Misteldrossel 3 r, Fuglekonge 30 r, Musvit 100 r, Træløber 1 r, Stær 200 r, Bogfinke 75 r, Gulirisk 1 r, Grønirisk 15 r, Grønsisken 20 r, Stillits 5 t, Rørspurv 4 r.

Mange tudser på VandhulsVandring hele dagen (pug pug); til aften stille og tusind uhu'ene ederfugle.


Søndag d. 1 april 2001 Vejr: VSV 4-5, 5-8/8-2/8, 10 km - 500 m.

Obs: Sædgås 2 t, Stor Skallesluger 3 r, Spurvehøg 1 r, Vibe 2 t, Skovsneppe 5 r, Svaleklire 2 t , Ringdue 150 r + 400 t , Hedelærke 1 r, Sanglærke 25 r, Hvid Vipstjert 20 t, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 40 r + 20 t, Rødhals 100 r, Solsort 100 r, Sangdrossel 70 r, Vindrossel 15 r, Sjagger 5 r, Misteldrossel 1 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 40 r, Musvit 250 r, Stær 75 r, Bogfinke 100 t + 125 r, Grønirisk 15 r, Grønsisken 20 r, Rørspurv 3 r.

Til aften mildt og mange tudser fremme; talte 86 på stien fra skolemesteren til stationen (63 m) + de første grønbrogede (7).


Lørdag d. 31 marts 2001 Vejr: Stille, 6/8, 100 m - S 4, 8/8, 400 m.

Obs: Spurvehøg 2 r, Musvåge 1 r, Fjeldvåge 1 r, Blishøne 15 r , Stor Præstekrave 2 t, Vibe 2 t, Storspove 1 t, Skovsneppe 8 r, Sildemåge 2 r (L. f. fuscus), Ringdue 75 r, Hedelærke 2 r, Sanglærke 10 r, Hvid Vipstjert 5 t, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 25 r + 20 t, Rødhals 70 r, Solsort 75 r, Sangdrossel 25 r, Vindrossel 10 r, Sjagger 1 r, Misteldrossel 1 r, Fuglekonge 30 r, Musvit 100 r, Stær 100 r, Bogfinke 200 t + 125 r, Grønirisk 15 r, Grønsisken 30 r, Tornirisk 2 r, Rørspurv 2 r.

Tudserne kom frem i nat; klar blishøne rekord.


Fredag d. 30 marts 2001 Vejr: SØ 8 drejende S 4 - 1 m/s, 7/8, 10 - 5 km, let regn ved aftenstide

Obs: Spurvehøg 1 r, Tårnfalk 1 r, Strandskade 1 t, Rødben 1 t, Sildemåge 1 r (L. f. fuscus), Ringdue 30 r, Hedelærke 2 r, Sanglærke 30 r + 10 t, Engpiber 10 t, Hvid Vipstjert 5 t, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 2 r, Misteldrossel 1 r, Fuglekonge 2 r, Musvit 200 r , Blåmejse 10 r, Bogfinke 25 r, Grønirisk 10 r, Grønsisken 15 r, Rørspurv 2 r.

Endelig lidt tiltræk. De fleste af fuglene ankom omkring middagstid.


Torsdag d. 29 marts 2001 Vejr: SØ 12-15 - 10 m/s, 2-8/8, 20 km, lidt regn til aften

Obs: Sanglærke 5 r, Sangdrossel 1 r, Allike 6 r.


Onsdag d. 28 marts 2001 Vejr: SØ 5 - 10 m/s, 1/8, 20 km

Obs: Stormmåge 10 r, Huldue 1 r, Ringdue 7 r, Sanglærke 5 r + 5 t, Engpiber 3 t, Rødhals 15 r, Halemejse 3 r, Blåmejse 3 r, Musvit 10 r, Grønirisk 2 r, Grønsisken 1 r, Gulspurv 1 r. Halemejserne udgør andet forårsfund på Christiansø - tidligere er der kun set 2 14/3-90.


Tirsdag d. 27 marts 2001 Vejr: Ø 3 - SE 6 m/s, 2-5/8, 25 km

Obs: Havlit 9 r, Spurvehøg 1 r, Sanglærke 5 r + 10 t, Engpiber 5 t, Allike 6 t, Grønirisk 2 r. I morges var der atter is på dammene, og sneen smelter ikun langsomt.


Mandag d. 26 marts 2001 Vejr: Ø 12-6 m/s, 6-3/8, 25 km

Obs: Intet tiltræk. Blishønen og de tre Hedelærker er her stadig. Koldt, isen er dog gået af dammene.


Søndag d. 25 marts 2001 Vejr: Ø 15 m/s, 2-6/8, 25 km

Obs: Sanglærke 10 r, ellers intet tiltræk.


Lørdag d. 24 marts 2001 Vejr: Ø 10-15 m/s, 2-5/8, 25 km

Obs: Blishøne 1 r. Intet tiltræk. Den første ederfugl på rede.


Fredag d. 23 marts 2001 Vejr: ØSØ 3-8 m/s, 3/8, 25 km

Obs: Spurvehøg 1 r ellers intet tiltræk. Det sku være så dejligt med påskeosten.


Torsdag d. 22 marts 2001 Vejr: sydlig 1-2 m/s, 3/8, 25 km, senere SØ 8, 7/8, 20 km

Obs: Spurvehøg 2 r, Musvåge 1 t, Stormmåge 20 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 1 r, Enpiber 10 t, Hvid Vipstjert 1 t, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 5, Rødhals 10 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 1 r, Stær 3 r, Gulspurv 2 r.


Onsdag d. 21 marts 2001 Vejr: skiftende 1-2 m/s, 1/8, 25 km.

Obs: Stormmåge 5 r, Ringdue 3, Sanglærke 1 r, Hedelærke 3 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 5, Rødhals 10 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 2 r, Stær 10 t, Gulspurv 1 r - Lomvier, alke og sølvmåger på plads på Græsholmen, omend ikke i fuldt tal, og det samme gælder ederfugl.

I sne står urt og busk i skjul. Der er så koldt derude ... en smuk dag