Christiansø FeltstationObservationer forår 2003

Rød = sjælden fugl, set 0-10 gange før på Chrø                                 r = rast
Lilla = usædvanlig obs, oftest af fugle set 11-50 gange før                  t = træk
Blå = stor forekomst
Grøn = første obs denne sæson

Siden giver et uddrag af fugleobservationer begået af observatørerne på Christiansø Feltstation og gæstende/lokale fuglekikkere. Opdatering sker såvidt muligt dagligt i træktiden. Obs fra tidligere sæsoner ses her.

Søndag d. 12 juli 2003. Vejr:

Obs:NU kan det være nok...


Olieramt Alk, fundet døende på Græsholmen 7 juli 2003. Fuglen er ringmærket som unge på Græsholmen i 1998, altså en fugl der nu ynglede. Omkommer den ene fugl i et alke-par, opgiver den anden æg eller unge; de skal være to for at opfostre deres afkom....I starten af juli røg slangen op til olieoppumpnings-skibet af vraget af Fu Shan Hai og mellem 13 og 20 tons olie ud løb ud - og tidligt om morgenen den 6 juli lå der atter to miljøskibe og en helikopter omkring øerne. Lang det meste af olien drev dog nord om Ertholmene, men i dagene efter sås 10 stærkt olieindsmurte Alke og 2 Lomvier (langt de fleste Lomvier havde på dette tidspunkt forladt Græsholmen). Der ses i øjeblikket dagligt områder med tynd, lugtløs og for fuglene uskadelig oliefilm som driver forbi øerne, og i blandt kommer der lidt olie ind på kysten i form af tykke, fedtede småklumper... sådan olie er også drevet ind flere steder på den bornholmske kyst.


Lørdag d. 21 juni 2003. Vejr: W 13-18 - NW 10, 1-3/8, 20 km

Obs:

Da der ikke er set nyt olie set ved øerne, og da der kun er set enkelte døende olieindsmurte fugle, vil hjemmesiden sommeren igennem kun blive opdateret uregelmæssigt - med mindre der sker noget nyt. Med andre ord er håbet nu at den mareridts-agtige situation der har hersket på øerne siden starten af juni er ovre... når det er muligt vender vi tilbage med en opgørelse over indsamlede, oliedræbte fugle og en vurdering af hvad forureningen har betydet for fuglebestandene.


Fredag d. 20 juni 2003. Vejr: W 15-20, 3-5/8, 20 km, enkelte byger

Obs:

Der er intet nyt olie set ved øerne, men der ses stadig nogle få indsmurte fugle. De fleste folk fra beredskabs-korpset drog af og tilbage er kun en 7-8 mand til at foretage de sidste finrensninger, pakke grej sammen etc. Skolens børn har lavet en lille bog om olieforureningen som kan downloades eller ses på denne adresse: http://www.christiansoe.dk/Chroe_dk/skolen/oliebog.PDF - den er meget fin og rørende.


En oliedræbt Lomvie driver rundt ved Bielkes, Christiansø 20/6-03, kl 1830.
Torsdag d. 19 juni 2003. Vejr: SW 4 -W 16, 6-8-4/8, 20 km, lidt regn om formiddagen

Obs:

Der slipper stadig lidt olie ud fra vraget, men på grund af blæsevejret har man måttet indstillet arbejdet med at tømme tankene. Intet nyt olie blev set ved øerne, og da det pga blæsten ikke var muligt at komme på Græsholmen var det tid til lidt mental genopbygning.
Onsdag d. 18 juni 2003. Vejr: SE 10-6, 2-5/8, 20 km

Obs:

Kun enkelte små områder med oliefilm set omkring øerne, og udslippet fra vraget rapporteret som minimalt. Hovedparten af indsatsstyrken forlod i dag Christiansø; tilbage bliver et parogtredve mand til at foretage den sidste rensning af klipperne på de beboede øer, pakke flydespærringer sammen, etc. Der aflives og ses stadig olieindsmurte fugle, men håbet om af olieudslippet er slut for denne gang vokser da ...Oliedræbt Alk. Manglen på hvid tværstribe på næbbet viser at det er en et år gammel fugl; alke begynder først at yngle når de er 3-5 år gamle. Tilsyneladende har de yngre fugle været forholdsvist mere udsatte for olien end de gamle ynglefugle, formentlig fordi de tilbringer meget mere af deres tid på vandet. Christiansø, 18/6-03


Tirsdag d. 17 juni 2003. Vejr: SE 2-4, 2-4/8, 20 km

Obs:

Hele dagen sås områder med oliefilm omkring øerne; det meste var blot en ganske tynd film, men især om Græsholmen sås også flere mindre områder med svedende olieklumper, og der dukker stadig nogle nye olieforurenede fugle op. Udstrømningen fra vraget er nu stort set stoppet, og de fleste af kysterne renset, men der er næppe tvivl om at der også i dagene fremover vil være fugle der bliver ramt af de små og spredte olieklumper som driver rundt.
Glimt fra dag 17 efter Fu San Hai sank, Ertholmene, 17/6-03


Mandag d. 16 juni 2003. Vejr: NW 5 N N 3 - 1, 3-6/8, 20 km; let regn i nat (3 mm)

Obs:


I løbet af dagen passerede nogle mindre områder med oliefilm, men oliestriben fra vraget gik hele dagen et godt stykke syd og øst for øen - olieudslippet er dog reduceret betydeligt. Der ses stadig en del olieramte fugle, og tilsyneladende kommer der hele tiden enkelte nye til; i dagens løb blev der feks aflivet 11 lomvier.


Olieramt Stormmåge på flydespærring, Frederiksø, 16/6-03.


Søndag d. 15 juni 2003. Vejr: NW 3 - WSW 8, 3-8/8, 20 km

Obs:


Oliestriben fra vraget gik hele dagen syd for øerne, men til aften kom den igen nærmere; kl 22 lå de små miljøskibe helt inde under øen. Det meldes dog i lokal-aften-tv at 4 af de fem huller i vraget hvor der strømmede olie ud skulle være lukket, hvilket forventes at reducere olieudslippet med mere end 65%. Men herovre betragtes situationen med en vis galgenhumor, og håbet om at det snart måtte være slut med olie er lidet udtalt. Atter arbejdede miljøskibene og op mod 125 folk på land hele dagen på at få samlet så meget olie op som muligt. Der sås i løbet af dagen omkring 50 stærkt olieindsmurte fugle på øerne, og adskillige fugle - alke, lomvier og ederfugle - måtte aflives.Glimt fra dag 15 efter Fu San Hai sank, Ertholmene, 15/6-03.


Lørdag d. 14 juni 2003. Vejr: W 8 - 13 - 5, 2-4/8, 15 km

Obs:


Dagen igennem passerede områder med oliefilm iblandet striber af olieklumper, og en del olie skyllede op på de vestvendte kyster. Tilsyneladende blev ret få fugle i denne omgang ramt af olien, sandsynligvis fordi striberne med olieklumper var ret smalle. Miljøskibene og folk på land arbejdede hele dagen på at få samlet så meget olie op som muligt.Megen olie ramte de vestvendte kyster, Frederiksø, 14/6-03, kl 1643.


Fredag d. 13 juni 2003. Vejr: W 13 - 8, 2-4/8, 15 km

Obs:

Efter en nogenlunde fredelig formiddag hvor det meste af olien drev nord for øerne, vendte strømmen om eftermiddagen og ved aftenstide begyndte der atter at komme olie ind til øerne, mest som oliefilm iblandet striber af større klumper...Torsdag d. 12 juni 2003. Vejr: W 8 - 13 - 5, 2-4/8, 15 km

Obs: bla. Pirol 1, Tyrkerdue 3 - og som i de foregående dage en del tidselsommerfugle...


Dagen igennem sås kun enkelte små områder med tynd oliefilm ved øerne, idet hovedparten af den beskedne mængde olie der stadig strømmer ud fra vraget drev nord om øerne, hovedsagelig i form af olie-film.Ved besøg på Græsholmen kunne det konstateres at mange af de ynglende alkefugle havde overlevet, men op mod 20% af disse havde små olieklatter på sig, og enkelte meget indsmurte fugle ses stadig inde i kolonierne. Antallet af stærkt indsmurte fugle af dog dalet betydeligt efterhånden som fuglene er døde. Antallet af omkomne fugle skønnes med forbehold at ligge på omkring 1000 (hovedsagelig Lomvier, Ederfugle og Alke), men efterhånden som registreringsarbejdet på Græsholmen skrider frem bliver det forhåbentlig muligt at komme med et noget sikrere bud på forureningens indflydelse på fuglebestandene.En Toppet Skallesluger forsøger forgæves at rense olien af sig, Frederiksø, 12/6-03, kl 09; dagen efter var den død.


Onsdag d. 11 juni 2003. Vejr: SE 2 - W 14, 4-7/8, 15 km

Obs:


Den rapporterede olie sank eller drev nord for Ertholmene, og dagen igennem drev der kun plamager af meget tynd og for fuglene ikke-skadelig olie-film forbi øerne. De 1700 meter flydespærring som i nattens løb atter blev lagt ud rundt Græsholmen blev derfor heldigvis ikke nødvendige, men viste at det i roligt vejr kan lade sig gøre at beskytte reservatets umiddelbare nærhed. Flere Lomvier gik i nattens løb på vandet med deres unger, men nogle kunne ikke finde ud af at dykke under flydespærringerne, og endnu ved 10-tiden sås to lomvier svømme rundt med deres unger inden for spærringen. I morgentimerne blev der observeret 50 svært olieindsmurte fugle, hovedsagelig lomvier og ederfugle, men mange af disse (der formentlig havde fået olien på i de foregående dage) var om eftermiddagen forsvundet ud på havet.Flydespærring ved Græsholmen, 11/6-03, kl 0830


Tirsdag d. 10 juni 2003. Vejr: W 10 - stille, 5-8/8, 10-15 km

Obs:

Efter en nogenlunde fredelig dag med oprydning, meldes der her ved 21-tiden om en større oliepøl 5 sømil vest for Ertholmene. Og strømmen fører denne vej...Mandag d. 9 juni 2003. Vejr: W 10 - 22, 5-8/8, 10-15 km

Obs:

Der blev i dag ikke konstateret ny olie omkring Ertholmene, og den stærke blæst forhindrede det meste af oprydningsarbejdet. Omkring 50 svært indsmurte fugle holdt til i læ på Christiansø og Frederiksø, og af disse blev 10 aflivet; de øvrige kunne man ikke få fat på. Der er til aften i alt indsamlet 30 døde fugle, hvilket illustrerer hvor svært det er at registrere de døde fugle på små klippeøer. Det aktuelle antal omkomne fugle er nemlig formentlig 10-20 gange så højt.
Oliedræbt Alk, Christiansø, 9/6-03, kl 08. Ringen viser at dette er en tre år gammel fugl født på vestsiden af Græsholmen. Olieforureningen ramte på et tidspunkt hvor mange af de yngre alkefugle opholder sig omkring Græsholmen for at lære hvordan de skal gribe det an, når de selv begynder at yngle i en alder af omkring 4 år. Med andre ord har forureningen både ramt de voksne ynglefugle og dem der danner grundlaget for de kommende årgange.Søndag d. 8 juni 2003. Vejr: Skiftende - SE 1 - 8, 15-20 km

Obs:

Mængden af olie omkring øerne betydeligt mindre end i går, idet dagens nordgående strøm førte den væk. Samtidig arbejdede de 4 miljøskibe og folk fra beredskabskorpset på at fjerne olie såvel på havet som på land. Antallet af olieramte fugle steg noget, men slet ikke så hurtigt som i går; i alt anslåes 1200-1500 fugle at have fået olie på sig, lige fra ganske små klatter til at være totalt indsmurte. Hovedparten af de ramte fugle er Lomvier, Alke og Ederfugle, men også det lokale svanepar og deres unger er ramt, ligsom nogle skalleslugere og måger. Det er dog vanskeligt pt at opgøre antallet af ramte fugle da mange af de meget indsmurte forsvinder ud på havet.
Olieindsmurte Alke ved flydespærring og øens svanepar og deres nyklækkede, allerede indsmurte unger, Græsholm, 8/6-03, kl 08.Lørdag d. 7 juni 2003. Vejr: W 6- S 1, 2-7/8, 15-20 km

Obs:

Om formiddagen opdagedes atter olie omkring Ertholmene og i det ret stille vejr spredte den sig både nord og syd for Græsholmen og vest og øst for Christiansø. Mette Miljø ankom om eftermiddagen og begyndte straks at samle olie op; først på aftenen ankom også Gunnar Seidenfaden, og flere flydespærringer blev lagt ud langs Græsholmens syd- og vestkyst og langs vestkysten af Frederiksø. Om eftermiddagen skønnedes op mod 1000 fugle - hovedsagelig Lomvier, Alke og Ederfugle - at være ramt af olie, men antallet af olieramte fugle synes at stige.
Olieindsmurt Lomvie, 2 km øst for Christiansø, 7/6-03, kl 1311.Fredag d. 6 juni 2003. Vejr: W 5-10, 2-6/8, 15-10 km

Obs:
Miljøskibe igang med at opsamle større klumper olie lige nordvest for Græsholm, 6/6-03, kl 0530.Fra tidligt om morgenen til omkring middag og igen om aftenen passerede flere bræmmer af olie-film iblandet klumper af fuel-olie fra Fu San Hai's tanke. Om eftermiddagen var op mod 2% af øens alkefugle ramt af olie, hvortil kommer adskillige Stormmåger, 30-50 Sølvmåger, mindst 10 Ederfugle og nogle få skalleslugere.


Olieramt alkepar, Græsholmen, 6/6-03, kl 1930.


Torsdag d. 5 juni 2003. Vejr: W 6-9, 2-6/8, 15-10 km

Obs: bla. Grå Fluesnapper 10 r, Spættet Sæl 1 r på Tat.


Om eftermiddagen blev der rapporteret olie hhv. 3 sømil nordvest og 6 sømil vest for Græsholmen, og med vestenvinden nærmer den sig hurtigt Ertholmene: Her til aften ligger der tre skibe umiddelbart vest og nord for øerne, bl.a. Mette Miljø, og der vil antagelig blive lagt flydespærringer ud i løbet af natten. I følge SOK drejer det sig om en ca 300 meter lang , ikke sammenhængende bræmme af svær fuel. På et besøg på Græsholmen om eftermiddagen sås kun nogle enkelte olieindsmurte sølvmåger ...Mette Miljø nordvest for Tat, aften, 5/6-03...


Mandag d. 2 juni 2003. Vejr: SE 8, 2/8, 20 km

Obs: bla. Lundsanger 3 r.


Efter forliset af det kinesiske skib "Fu San Hai" 4 sømil nord for Hammeren 31 maj er der sluppet en del olie ud. Skibet var lastet med bla. gødning og 1680 tons tung brænstof olie, og det er en del af denne olie der indtil videre er sluppet ud. Noget er samlet op, men en større klat driver pt tilsyneladende mod den svenske kyst med den fremherskende sydøstenvind. Indtil videre er der kun registreret 5 olieindsmurte fugle på Ertholmene, nemlig 3 lomvier og 2 alke, som sad på Græsholmens klipper i morges. Situationen på Græsholmen vil blive fulgt sommeren igennem.


Søndag d. 1 juni 2003. Vejr: N 3, 8/8, tåge, 300 m - E 8, 2/8, 20 km

Obs: Skarv 25 r, Mudderklire 1 r, Hættemåge 5 t, Mursejler 15 t, Gul Vipstjert 3 r, Nattergal 1 r, Kærsanger 15 r, Rørsanger 10 r, Gulbug 10 r, Høgesanger 1 han r, Gærdesanger 30 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 50 r, Munk 5 r, Lundsanger 2 r, Fuglekonge 5 r, Grå Fluesnapper 3 r, Lille Fluesnapper 2 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Karmindompap 5 r, Gulspurv 1 r.


Lørdag d. 31 maj 2003. Vejr: Stille - W 5, 1-3/8, 15-20 km

Obs: Skarv 30 r, Skeand 1 r, Rødben 1 t, Splitterne 3 t, Gøg 1 r, Mursejler 5 t, Gul Vipstjert 3 r, Nattergal 1 r, Rødstjert 1 r, Kærsanger 3 r, Rørsanger 10 r, Gulbug 5 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 20 r, Munk 5 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 5 r, Grå Fluesnapper 2 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Karmindompap 4 r, Kernebider 1 r.


Fredag d. 30 maj 2003. Vejr: Stille - W 3, 1-4/8, 20 km

Obs: Skarv 20 r, Spurvehøg 1 t, Hættemåge 8 t, Fjordterne 1 t, Tyrkerdue 1 r, Mursejler 5 t, Skovpiber 1 r, Gul Vipstjert 2 r, Bynkefugl 1 r, Sivsanger 1 r, Kærsanger 5 r, Rørsanger 10 r, Gulbug 10 r, Gærdesanger 15 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 20 r, Munk 5 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 15 r, Grå Fluesnapper 4 r, Lille Fluesnapper 2 r, Rødrygget Tornskade 2 r, Lille Korsnæb 1 r, Karmindompap 6 r, Gulspurv 1 r.

En tidselsommerfugl...


Torsdag d. 29 maj 2003. Vejr: S 1-3, 1-2/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 25 r, Troldand 1 r, Hvinand 1 r, Spurvehøg 1 t, Mursejler 10 t, Gul Vipstjert 2 r, Nattergal 1 r, Rødstjert 1 r, Kærsanger 10 r, Rørsanger 15 r, Gulbug 10 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 25 r, Munk 10 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 20 r, Grå Fluesnapper 8 r, Lille Fluesnapper 2 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Allike 1 r, Lille Korsnæb 1 r, Karmindompap 10 r, Hætteværling 1 han r .

Hætteværlingen rastede på Platauet 0645-0930 og sås atter nær Ruinen ved 17tiden...og er den fjerde på øerne.

Onsdag d. 28 maj 2003. Vejr: Skiftende under 4, 1-2/8, 15-20 km

Obs: Skarv 20 r, Musvåge 1 t, Tårnfalk 1 t, Stenvender 1 t, Mursejler 25 t, Rødstjert 2 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 1 r, Kærsanger 10 r, Rørsanger 15 r, Gulbug 10 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 35 r, Munk 10 r, Lundsanger 1 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 20 r, Grå Fluesnapper 15 r, Lille Fluesnapper 4 r, Broget Fluesnapper 2 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Stillits 2 r, Grønsisken 2 r, Karmindompap 8 r, Kernebider 2 r, Rørspurv 1 r.


Tirsdag d. 27 maj 2003. Vejr: N 1 - W 3, 1-3/8, 15-20 km

Obs: Sortstrubet Lom 1 t, Skarv 8 r, Knopsvane 11 r, Grågås 10 t, Skeand 2 t, Aftenfalk 1 hun t, Lærkefalk 2 t, Trane 7 t, Strandskade 1 t, Stor Præstekrave 2 r, Hættemåge 2 t, Huldue 1 t, Ringdue 5 r, Tyrkerdue 1 r, Mursejler 30 t, Sanglærke 1 r, Digesvale 3 t, Skovpiber 2 r, Rødhals 4 r, Nattergal 1 r, Rødstjert 2 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 1 r, Vindrossel 1 r, Græshoppesanger 2 r, Sivsanger 3 r, Kærsanger 20 r, Rørsanger 20 r, Gulbug 15 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 50 r, Munk 20 r, Gransanger 15 r, Løvsanger 30 r, Grå Fluesnapper 25 r, Lille Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 1 r, Rødrygget Tornskade 20 r, Stillits 2 r, Grønsisken 2 r, Lille Korsnæb 2 r, Karmindompap 8 r, Kernebider 5 r, Gulspurv 1 r.


Mandag d. 26 maj 2003. Vejr: W 2 - WNW 4 - 2, 2-5/8, 10-20 km

Obs: Skarv 5 r, Knopsvane 17 t, Bramgås 1 t, Fiskeørn 1 t, Lærkefalk 1 t, Rødben 1 r, Hættemåge 5 t, Sildemåge 1 r, Ringdue 5 r, Tyrkerdue 1 t, Gøg 1 r, Mursejler 10 t, Digesvale 1 t, Skovpiber 1 r, Gul Vipstjert 5 r, Rødstjert 2 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 3 r, Sjagger 1 r, Græshoppesanger 1 r, Kærsanger 35 r, Rørsanger 20 r, Gulbug 20 r, Gærdesanger 25 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 70 r, Munk 25 r, Lundsanger 2 r, Løvsanger 25 r, Grå Fluesnapper 20 r, Lille Fluesnapper 4 r, Broget Fluesnapper 4 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Allike 3 r, Stillits 3 r, Grønsisken 3 r, Gråsisken 1 r, Lille Korsnæb 1 r, Karmindompap 10 r.


Søndag d. 25 maj 2003. Vejr: SE 2-6, 1/8, 15 km - stille - W 2,2/8, 15 km

Obs: Skarv 10 r, Tårnfalk 1 t, Dværgfalk 1 t, Lærkefalk 1 t, Sildemåge 1 r, Tejst 1 r, Ringdue 5 r, Tyrkerdue 1 r, Turteldue 1 r, Mursejler 10 t, Digesvale 1 t, Skovpiber 2 r, Engpiber 1 r, Gul Vipstjert 2 r, Rødhals 5 r, Rødstjert 5 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 1 r, Kærsanger 15 r, Rørsanger 35 r, Gulbug 10 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 40 r, Munk 10 r, Løvsanger 25 r, Grå Fluesnapper 20 r, Lille Fluesnapper 8 r, Broget Fluesnapper 4 r, Pirol 1 r, Rødrygget Tornskade 9 r, Grønsisken 2 r, Gråsisken 1 r, Lille Korsnæb 5 r, Karmindompap 20 r, Kernebider 2 r, Rørspurv 1 r.

I øvrigt et moderat influx af Vandrelibeller...


Lørdag d. 24 maj 2003. Vejr: S 1, 2/8, 20 km - SE 7,7/8, 5 km

Obs: Skarv 30 r, Rødben 1 r, Alm. Kjove 1 r, Hættemåge 10 t, Ringdue 4 r, Gøg 1 r, Mursejler 10 t, Digesvale 10 t, Landsvale 10 t, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 5 r, Rødhals 5 r, Nattergal 2 r, Blåhals 2 r, Rødstjert 15 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 1 r, Kærsanger 1 r, Rørsanger 30 r, Gulbug 10 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 150 r, Munk 15 r, Løvsanger 50 r, Grå Fluesnapper 20 r, Lille Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 1 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Stær 10 r, Lille Korsnæb 2 r, Karmindompap 2 r.


Fredag d. 23 maj 2003. Vejr: S 10, regn (5 mm), 8/8, 5 km - SSW 3, 7/8, 5 km

Obs: Skarv 31 r, Havlit 1 r, Ringdue 1 r, Gøg 1 r, Mursejler 5 t, Digesvale 2 r, Skovpiber 1 r, Gul Vipstjert 5 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 2 r, Sangdrossel 1 r, Kærsanger 1 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 5 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 10 r, Munk 5 r, Løvsanger 10 r, Grå Fluesnapper 10 r, Lille Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 2 r, Rødrygget Tornskade 2 r, Stær 10 r, Karmindompap 2 r, Kernebider 1 r.


Torsdag d. 22 maj 2003. Vejr: S 1, byger (2 mm), 8/8, 10 km - SW 6-2, 2-4/8, 20 km

Obs: Sortstrubet Lom 3 t, Smålom 1 t, Skarv 5 r, Skarv 10 t, Bramgås 2 r, Gravand 2 r, Havlit 1 r, Sortand 2 r, Spurvehøg 1 t, Tårnfalk 2 t, Lærkefalk 1 t, Rødben 1 t, Hættemåge 10 t, Ringdue 4 r, Mursejler 2 t, Digesvale 5 t, Landsvale 5 t, Skovpiber 10 r, Skovpiber 10 t, Gul Vipstjert 5 r, Gul Vipstjert 5 t, Rødhals 2 r, Nattergal 15 r, Blåhals 10 r, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 15 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 10 r, Sangdrossel 5 r, Græshoppesanger 15 r, Kærsanger 20 r, Rørsanger 40 r, Gulbug 125 r, Gærdesanger 100 r, Tornsanger 40 r, Havesanger 200 r, Munk 40 r, Løvsanger 150 r, Grå Fluesnapper 50 r, Lille Fluesnapper 10 r, Broget Fluesnapper 15 r, Rødrygget Tornskade 60 r, Stær 30 r, Lille Korsnæb 1 r, Karmindompap 2 r.


Onsdag d. 21 maj 2003. Vejr: SW 3-10-4, 2/8, 15-20 km

Obs: Skarv 5 r, Skarv 4 t, Rørhøg 1 t, Steppehøg 1 2K r, Kærhøg Sp. 1 t, Spurvehøg 2 r, Spurvehøg 1 t, Mudderklire 1 r, Digesvale 2 t, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 5 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 5 r, Nattergal 8 r, Blåhals 5 r, Rødstjert 15 r, Bynkefugl 2 r, Græshoppesanger 1 r, Rørsanger 5 r, Gulbug 15 r, Gærdesanger 100 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 100 r, Munk 40 r, Løvsanger 75 r, Grå Fluesnapper 25 r, Lille Fluesnapper 1 r, Hvidhalset Fluesnapper 1 2K han r, Broget Fluesnapper 10 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Kvækerfinke 1 r, Stillits 1 r, Grønsisken 1 r, Lille Korsnæb 1 r, Karmindompap 1 r, Hortulan 1 r.

Steppehøgen rastede i Kommandantens Have i omkring en halvtimestid middag...

Tirsdag d. 20 maj 2003. Vejr: stille, 8/8, regn, 2 km - SW 10-6, 2/8, 20 km

Obs: Skarv 10 r, Grågås 14 r, Troldand 2 r, Rødben 1 t, Mudderklire 1 r, Hættemåge 5 r, Ringdue 6 r, Tyrkerdue 1 r, Gøg 1 r, Natravn 1 r, Mursejler 50 t, Sanglærke 1 r, Skovpiber 10 r, Gul Vipstjert 10 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 10 r, Nattergal 15 r, Blåhals 20 r, Rødstjert 45 r, Bynkefugl 15 r, Stenpikker 5 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 1 r, Græshoppesanger 10 r, Sivsanger 1 r, Kærsanger 2 r, Rørsanger 15 r, Gulbug 25 r, Høgesanger 1 r, Gærdesanger 150 r, Tornsanger 35 r, Havesanger 125 r, Munk 50 r, Skovsanger 5 r, Løvsanger 200 r, Grå Fluesnapper 40 r, Lille Fluesnapper 6 r, Broget Fluesnapper 10 r, Rødrygget Tornskade 50 r, Grønirisk 1 r, Stillits 2 r, Grønsisken 3 r, Gråsisken 1 r, Lille Korsnæb 3 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 1 r, Hortulan 3 r.


Mandag d. 19 maj 2003. Vejr: stille eller sydlig 1-2, 8-3-8/8, 12-1-5 km

Obs: Skarv 5 r, Skeand 1 r, Hvepsevåge 1 t, Mudderklire 1 r, Ringdue 12 r, Tyrkerdue 1 r, Turteldue 1 r, Natravn 2 r, Mursejler 15 t, Digesvale 1 r, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 10 r, Rødhals 20 r, Nattergal 15 r, Blåhals 10 r, Rødstjert 45 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 3 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 1 r, Græshoppesanger 1 r, Sivsanger 2 r, Rørsanger 60 r, Gulbug 50 r, Gærdesanger 350 r, Tornsanger 60 r, Havesanger 400 r, Munk 40 r, Skovsanger 5 r, Løvsanger 350 r, Grå Fluesnapper 15 r, Lille Fluesnapper 6 r, Broget Fluesnapper 20 r, Rødrygget Tornskade 40 r, Gulspurv 1 r, Hortulan 2 r.

Endnu en 'dværg'flagermus, denne gang ved Mølledammen.


Søndag d. 18 maj 2003. Vejr: SSE 3-1, 2-7-3-8/8, 25-10 km

Obs: Skarv 5 r, Fiskehejre 1 r, Grågås 2 r, Gravand 2 r, Spurvehøg 2 t, Fiskeørn 1 t, Dværgfalk 1 t, Lærkefalk 2 t, Vagtel 1 r, Trane 1 t, Rødben 1 t, Tinksmed 2 t, Hættemåge 25 t, Ringdue 4 r, Mosehornugle 1 r, Mursejler 15 t, Sanglærke 2 r, Digesvale 5 t, Skovpiber 10 r, Skovpiber 10 t, Engpiber 2 r, Gul Vipstjert 40 t, Jernspurv 1 r, Rødhals 10 r, Nattergal 10 r, Blåhals 15 r, Rødstjert 40 r, Bynkefugl 15 r, Stenpikker 10 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 1 r, Græshoppesanger 7 r, Rørsanger 2 r, Gulbug 15 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 25 r, Havesanger 50 r, Munk 15 r, Skovsanger 5 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 75 r, Grå Fluesnapper 15 r, Lille Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 15 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Råge 1 r, Grønirisk 1 r, Stillits 2 r, Grønsisken 4 r, Hortulan 1 r.

Tidselsommerfugl 1, skovblåfugl 5+ ... og ikun den 9ende Vagtel på øerne.


Lørdag d. 17 maj 2003. Vejr: SSE 2 - SE 6, 1-7/8, 25 km

Obs: Skarv 10 r, Fiskehejre 1 r, Grågås 5 r, Grågås 11 t, Hvepsevåge 1 t, Rørhøg 1 r, Spurvehøg 2 r, Spurvehøg 2 t, Fiskeørn 1 t, Tårnfalk 2 t, Dværgfalk 2 t, Lærkefalk 2 r, Stor Præstekrave 1 t, Temmincks Ryle 1 t, Småspove 1 t, Hættemåge 12 t, Ringdue 4 r, Mosehornugle 1 r, Mursejler 12 t, Sanglærke 1 r, Skovpiber 2 r, Gul Vipstjert 2 t, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 3 r, Nattergal 3 r, Rødstjert 10 r, Sangdrossel 1 r, Sivsanger 1 r, Rørsanger 2 r, Gulbug 5 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 15 r, Munk 10 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 45 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 5 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Råge 1 r, Grønirisk 1 r, Stillits 1 r, Gulspurv 1 r, Hortulan 1 r.

Tidselsommerfugl 1, blåfugl 1, og i går aftes atter to små flagermus...


Fredag d. 16 maj 2003. Vejr: W 10, 2-4/8, 25 km

Obs: Skarv 10 r, Spurvehøg 1 r, Musvåge 1 t, Ringdue 6 r, Skovhornugle 1 r, Digesvale 2 t, Skovpiber 10 r, Rødhals 2 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 2 r, Sangdrossel 1 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 3 r, Gærdesanger 25 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 10 r, Munk 5 r, Gransanger 4 r, Løvsanger 50 r, Grå Fluesnapper 5 r, Lille Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 5 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Råge 1 r, Råge 4 t, Grønsisken 1 r, Lille Korsnæb 1 r, Hortulan 1 r.


Torsdag d. 15 maj 2003. Vejr: SW 6-8, 3-5/8, 20 km

Obs: Skarv 15 r, Grågås 15 r, Rørhøg 1 t, Kærhøg Sp. 1 r, Fiskeørn 1 t, Tårnfalk 1 t, Svaleklire 1 t, Ringdue 3 r, Skovhornugle 1 r, Mosehornugle 1 r, Mursejler 1 t, Skovpiber 5 r, Engpiber 2 r, Gul Vipstjert 7 r, Rødhals 5 r, Nattergal 1 r, Sangdrossel 2 r, Gærdesanger 15 r, Tornsanger 8 r, Havesanger 5 r, Munk 2 r, Løvsanger 30 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 1 r, Rødrygget Tornskade 2 r, Råge 1 r, Gråkrage 6 r, Stillits 4 r, Grønsisken 1 r, Gråsisken 1 r, Lille Korsnæb 1 r, Rørspurv 1 r.

Tidselsommerfugl 1 rast


Onsdag d. 14 maj 2003. Vejr: SSE - SW 3-7, 3-5/8, 20 km

Obs: Rødstrubet Lom 3 t, Smålom 1 t, Skarv 25 r, Fiskehejre 1 r, Bramgås 1 r, Havlit 1 r, Rørhøg 1 t, Spurvehøg 3 r, Dværgfalk 2 t, Lærkefalk 1 t, Strandskade 1 t, Alm. Ryle 1 t, Rødben 1 t, Mudderklire 1 r, Hættemåge 6 r, Hættemåge 3 t, Ringdue 8 r, Tyrkerdue 4 r, Tyrkerdue 1 t, Turteldue 1 r, Mursejler 2 t, Digesvale 2 t, Skovpiber 10 r, Engpiber 2 r, Gul Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 10 r, Nattergal 1 r, Blåhals 1 r, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 3 r, Ringdrossel 1 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 1 r, Græshoppesanger 1 r, Sivsanger 1 r, Rørsanger 3 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 15 r, Tornsanger 25 r, Havesanger 20 r, Munk 15 r, Løvsanger 60 r, Grå Fluesnapper 10 r, Lille Fluesnapper 3 r, Broget Fluesnapper 15 r, Rødrygget Tornskade 10 r, Allike 5 r, Råge 1 r, Stær 5 r, Grønirisk 2 r, Stillits 1 r, Grønsisken 4 r, Tornirisk 40 r.

Tidselsommerfugl 1-2 rast - og Husrødstjerten blev grebet på fersk gerning i redebygning i Storetårn...


Tirsdag d. 13 maj 2003. Vejr: SSE 3 - NW - NE 1- SW 5, 7-8-7/8, 15 -1-20 km, regn og byger morgen og middag, 7 mm nedbør.

Obs: Skarv 12 r, Grågås 16 t, Gravand 2 r, Sortand 2 r, Hvinand 5 r, Spurvehøg 1 r, Hvidklire 2 t, Tinksmed 1 t, Hættemåge 3 r, Ringdue 8 r, Mursejler 3 t, Digesvale 1 t, Skovpiber 15 r, Engpiber 3 r, Rødstrubet Piber 1 t, Gul Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 15 r, Nattergal 5 r, Blåhals 3 r, Husrødstjert 3 r, Rødstjert 5 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 1 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 1 r, Rørsanger 5 r, Gulbug 5 r, Gærdesanger 25 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 40 r, Munk 20 r, Skovsanger 5 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 100 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 10 r, Rødrygget Tornskade 3 r, Allike 3 r, Stær 5 r, Stillits 2 r, Grønsisken 10 r, Gråsisken 1 r, Lille Korsnæb 5 r, Kernebider 1 r, Rørspurv 1 r.


Mandag d. 12 maj 2003. Vejr: SSE 3, 3-6/8, 20 - 5 km.

Obs: Skarv 10 r, Fiskehejre 1 r, Havlit 1 r, Hvinand 1 r, Spurvehøg 1 r, Tårnfalk 1 r, Lærkefalk 1 r, Sortklire 1 t, Tinksmed 1 t, Mudderklire 1 r, Hættemåge 10 r, Ringdue 10 r, Mursejler 1 t, Digesvale 2 r, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 10 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 8 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 5 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 1 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 15 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 15 r, Munk 15 r, Skovsanger 5 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 50 r, Grå Fluesnapper 20 r, Hvidhalset Fluesnapper 1 han ad. r, Broget Fluesnapper 15 r, Rødrygget Tornskade 3 r, Råge 3 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Grønsisken 4 r, Gråsisken 1 r, Lille Korsnæb 10 r.

I skumringen sås en 'dværg'flagermus...

Søndag d. 11 maj 2003. Vejr: S-SSE 1-3, 3/8, 15-20 km.

Obs: Smålom 1 t, Skarv 10 r, Grågås 9 t, Skeand 1 r, Havlit 2 r, Spurvehøg 3 r, Tårnfalk 2 r, Dværgfalk 1 t, Lille Præstekrave 1 t, Hjejle 1 t, Temmincks Ryle 1 t, Rødben 1 t, Tinksmed 2 r, Mudderklire 2 r, Hættemåge 20 t + 10 r, Ringdue 2 r, Mosehornugle 1 r, Mursejler 2 t, Sanglærke 4 r, Digesvale 10 r, Skovpiber 15 r, Rødstrubet Piber 1 t, Gul Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 15 r, Nattergal 3 r, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 15 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 10 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 2 r, Græshoppesanger 1 r, Sivsanger 2 r, Gulbug 5 r, Gærdesanger 75 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 15 r, Munk 10 r, Skovsanger 5 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 150 r, Grå Fluesnapper 10 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 10 r, Rødrygget Tornskade 3 r, Stillits 2 r, Lille Korsnæb 2 r, Rørspurv 1 r.


Enkelte (skov)blåfugle og et pindsvin set.


Lørdag d. 10 maj 2003. Vejr: SW 3, 8-3/8, 15-20 km, meget let regn fra kl c. 02-08.

Obs: Skarv 10 r, Canadagås 1 r, Havlit 1 r, Spurvehøg 4 r + 5 t, Tårnfalk 1 r, Strandskade 1 r, Rødben 2 t, Hættemåge 10 t, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 1 r, Mosehornugle 1 r, Sanglærke 1 r, Skovpiber 15 r, Gul Vipstjert 20 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 25 r, Nattergal 5 r, Rødstjert 10 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 5 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 2 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 200 r, Tornsanger 4 r, Havesanger 10 r, Munk 10 r, Skovsanger 5 r, Løvsanger 50 r, Grå Fluesnapper 10 r, Lille Fluesnapper 3 r, Hvidhalset Fluesnapper 1 han 2k r, Broget Fluesnapper 10 r, Rødrygget Tornskade 2 r, Kvækerfinke 1 r, Lille Korsnæb 4 r.


To ubestemte, mindre flagermus set ved Fyret i skumringen.


Fredag d. 9 maj 2003. Vejr: SW 3-5-3, 3-5/8, 20 km.

Obs: Skarv 8 r, Gravand 2 r, Troldand 3 r, Spurvehøg 5 t, Hættemåge 3 r, Havterne 1 t, Ringdue 5 r, Mosehornugle 1 r, Sanglærke 2 r, Digesvale 1 t, Landsvale 50 r, Bysvale 2 r, Skovpiber 2 r, Engpiber 1 r, Gul Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 20 r, Nattergal 10 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 5 r, Bynkefugl 2 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 1 r, Græshoppesanger 1 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 15 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 10 r, Munk 20 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 50 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 10 r, Broget Fluesnapper 5 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Allike 2 r, Råge 1 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Grønsisken 1 r, Hortulan 1 r.Torsdag d. 8 maj 2003. Vejr: SW 2 - S 3, 3/8, 20 km.

Obs: Skarv 12 r, Sortand 1 r, Rød Glente 1 t, Spurvehøg 1 t, Musvåge 1 t, Tårnfalk 1 t, Grønbenet Rørhøne 1 r, Stormmåge 10 r, Rovterne 1 t, Ringdue 12 r, Tyrkerdue 1 r, Turteldue 1 r, Mursejler 2 t, Sanglærke 2 r, Digesvale 1 t, Landsvale 50 r, Bysvale 5 r, Skovpiber 5 r, Engpiber 1 r, Gul Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 20 r, Nattergal 10 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 10 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 3 r, Sangdrossel 15 r, Vindrossel 2 r, Misteldrossel 1 r, Græshoppesanger 2 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 25 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 10 r, Munk 25 r, Skovsanger 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 70 r, Grå Fluesnapper 15 r, Broget Fluesnapper 10 r, Rødrygget Tornskade 2 r, Allike 2 r, Råge 4 r, Sortkrage 1 r, Stær 10 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Stillits 4 r, Grønsisken 1 r, Lille Korsnæb 1 r, Rørspurv 1 r.


Rørhøne og Sortkrage er omtrent lige så fåtallige på Chrø om foråret som Flodsanger, dvs 22-27 fugle/art i alt siden 1976...og altid rart med Rovterne som matrikel-art...


Onsdag d. 7 maj 2003. Vejr: SW 10-4-7-5, 2-4-6/8, 20 km.

Obs: Skarv 11 r, Grågås 2 r, Spurvehøg 1 r, Rødben 1 t, Tinksmed 1 t, Hættemåge 10 t, Ringdue 2 r, Sanglærke 2 r, Landsvale 15 r, Bysvale 3 t, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 25 r, Husrødstjert 3 r, Rødstjert 5 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 2 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 2 r, Havesanger 2 r, Munk 15 r, Løvsanger 20 r, Grå Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 2 r, Allike 5 r, Råge 7 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 1 r, Stillits 1 r, Grønsisken 2 r.


En ret fugletom dag, krydret med lugten af gylle fra Bornholm...


Tirsdag d. 6 maj 2003. Vejr: SE 3-NW 6 - W 2, 4-8-6/8, 20 km.

Obs: Skarv 12 r, Fiskehejre 1 t, Havlit 1 r, Spurvehøg 1 t, Rødben 1 t, Tinksmed 2 t, Hættemåge 10 t, Rovterne 1 t, Ringdue 4 r, Skovhornugle 1 r, Vendehals 2 r, Sanglærke 2 r, Digesvale 1 t, Landsvale 40 r + 15 t, Bysvale 10 r, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 5 t, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 45 r, Nattergal 2 r, Blåhals 1 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 30 r, Bynkefugl 5 r, Sangdrossel 20 r, Vindrossel 5 r, Misteldrossel 1 r, Græshoppesanger 2 r, Flodsanger 1 r, Sivsanger 1 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 30 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 10 r, Munk 20 r, Skovsanger 5 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 125 r, Grå Fluesnapper 40 r, Broget Fluesnapper 15 r, Allike 3 r, Råge 2 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 5 r, Stillits 2 r, Grønsisken 5 r, Lille Korsnæb 1 r.


Forårets anden Flodsanger ... og første Rovterne - som afsluttede dagen på behagelig vis


Mandag d. 5 maj 2003. Vejr: SE 3-6, 4-3/8, 20 km.

Obs: Skarv 15 r, Krikand 1 r, Spurvehøg 2 r, Lærkefalk 1 t, Strandskade 1 r, Rødben 2 t, Tinksmed 1 t, Hættemåge 5 t, Stormmåge 15 r, Ringdue 3 r, Mursejler 2 t, Sanglærke 1 r, Digesvale 1 t, Landsvale 50 r, Bysvale 10 r, Skovpiber 10 r, Engpiber 1 r, Gul Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 45 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 8 r, Bynkefugl 2 r, Sangdrossel 20 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 1 r, Munk 10 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 50 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 5 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 2 r, Stillits 1 r, Grønsisken 5 r, Rørspurv 1 r.Søndag d. 4 maj 2003. Vejr: W 15 - 1, 4-3/8, 20 km.

Obs: Skarv 20 r, Spurvehøg 5 r, Strandskade 1 r, Hvidklire 3 t, Ringdue 5 r, Sanglærke 2 r, Landsvale 30 r, Skovpiber 5 r, Engpiber 1 r, Gul Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 45 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 5 r, Bynkefugl 1 r, Sangdrossel 20 r, Vindrossel 2 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 1 r, Munk 10 r, Løvsanger 20 r, Broget Fluesnapper 2 r, Allike 3 r, Råge 2 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 1 r, Rørspurv 1 r.


Nu en del ederfugleællinger - og en blåfugl


Lørdag d. 3 maj 2003. Vejr: SW 3 - W 15, 3-8-4/8, 10-15 km.

Obs: Skarv 15 r, Fiskehejre 1 t, Rørhøg 1 t, Spurvehøg 5 r, Småspove 1 t, Hættemåge 5 t, Ringdue 8 r, Sanglærke 2 r, Landsvale 20 r, Skovpiber 10 r, Gul Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 50 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 10 r, Bynkefugl 5 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 50 r, Vindrossel 5 r, Misteldrossel 1 r, Græshoppesanger 1 r, Flodsanger 1 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 1 r, Munk 20 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 50 r, Broget Fluesnapper 5 r, Allike 5 r, Råge 3 r, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 4 r, Stillits 1 r, Lille Korsnæb 1 r, Kernebider 4 r, Hortulan 1 r, Rørspurv 1 r.

Den hidtil tidligste (med een dag) og nr 23 forårs-Flodsanger på øerne...


Fredag d. 2 maj 2003. Vejr: SW 5 - SE 1, 3-8-3/8, 10-15 km.

Obs: Skarv 10 r, Spurvehøg 3 r, Vandrefalk 1 r, Fjeldvåge 1 r samme, Storspove 2 t, Hættemåge 5 t, Ringdue 8 r, Tyrkerdue 2 r, Skovhornugle 1 r, Sanglærke 2 r, Landsvale 25 t, Bysvale 1 t, Skovpiber 10 r, Engpiber 1 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 50 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 10 r, Bynkefugl 1 r, Sangdrossel 50 r, Vindrossel 10 r, Misteldrossel 1 r, Tornsanger 1 r, Munk 15 r, Løvsanger 10 r, Broget Fluesnapper 2 r, Allike 10 r, Råge 3 r, Stær 5 r, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 2 r, Stillits 2 r, Rørspurv 1 r.


Torsdag d. 1 maj 2003. Vejr: WSW 15-10, 3-8-4/8, 10-20 km, 7 mm regn i aftes.

Obs: Skarv 10 r, Spurvehøg 1 r, Storspove 1 t, Ringdue 5 r, Skovpiber 5 r, Skærpiber 1 r, Gærdesmutte 30 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 70 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 5 r, Bynkefugl 2 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 35 r, Vindrossel 2 r, Gærdesanger 2 r, Munk 15 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 10 r, Broget Fluesnapper 5 r, Allike 2 r, Råge 5 r, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 3 r, Grønirisk 1 r, Grønsisken 2 r, Lille Korsnæb 2 r.


Onsdag d. 30 april 2003. Vejr: SW 3 - S 4 -SE 3, 2-4-8/8, 20-5 km, regn fra ved 18tiden.

Obs: Skarv 12 r, Spurvehøg 3 r, Fjeldvåge 1 t, Rødben 1 r, Hvidklire 1 t, Hættemåge 2 t, Huldue 1 r, Ringdue 25 r, Mosehornugle 1 r, Vendehals 1 r, Sanglærke 1 r, Landsvale 15 t, Skovpiber 20 r, Engpiber 2 r, Gærdesmutte 35 r, Jernspurv 40 r, Rødhals 200 r, Husrødstjert 2 r, Sjagger 5 r, Sangdrossel 300 r, Vindrossel 25 r, Misteldrossel 1 r, Munk 10 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 75 r, Broget Fluesnapper 10 r, Allike 1 r, Kvækerfinke 2 r, Stillits 1 r, Lille Korsnæb 1 r, Rørspurv 1r .


Tirsdag d. 29 april 2003. Vejr: S 5 - W 10, 8-6-2/8, 15-5-20 km, byger frem til sidst på eftermiddagen.

Obs: Skarv 15 r, Spurvehøg 7 r, Strandskade 1 r, Stor Præstekrave 1 t, Dobbeltbekkasin 1 r, Storspove 3 t, Rødben 5 r, Rødben 10 t, Hvidklire 2 t, Tinksmed 7 t, Mudderklire 2 r, Hættemåge 15 t, Ringdue 10 r, Skovhornugle 1 r, Mosehornugle 4 r, Vendehals 3 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 2 r, Landsvale 1 t, Skovpiber 50 r + 25 t, Engpiber 5 r, Gul Vipstjert 2 t, Hvid Vipstjert 10 r, Silkehale 1 r, Gærdesmutte 125 r, Jernspurv 75 r + 100 t, Rødhals 1000 r, Husrødstjert 3 r, Rødstjert 40 r, Bynkefugl 15 r, Stenpikker 10 r, Ringdrossel 6 r, Solsort 15 r, Sjagger 70 r, Sangdrossel 1200 r, Vindrossel 50 r, Misteldrossel 10 r, Tornsanger 1 r, Munk 35 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 800 r, Broget Fluesnapper 50 r, Allike 1 r, Stær 40 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 2 r, Stillits 5 r, Grønsisken 25 r, Tornirisk 10 r, Gråsisken 1 r, Lille Korsnæb 1 r, Kernebider 1 r, Rørspurv 5 r.

Kastanjen i Kongens Have sprunget ud - og endelig lidt fugletræk...


Mandag d. 28 april 2003. Vejr: W 7-1, 6-2-8/8, 10-5 km.

Obs: Skarv 12 r, Spurvehøg 4 r + 10 t, Vandrefalk 1 r, Strandskade 1 r, Tinksmed 1 t, Hættemåge 10 t, Ringdue 25 r, Vendehals 1 r, Sanglærke 1 r, Landsvale 1 t, Skovpiber 5 r, Engpiber 10 r, Skærpiber 1 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 45 r, Jernspurv 30 r, Rødhals 125 r, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 3 r, Sjagger 5 r, Sangdrossel 200 r, Vindrossel 50 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 20 r, Fuglekonge 1 r, Broget Fluesnapper 2 r, Allike 3 r, Råge 2 r, Stær 10 r, Bogfinke 25 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 2 r, Grønsisken 25 r, Gråsisken 2 r, Lille Korsnæb 1 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 2 r.


Søndag d. 27 april 2003. Vejr: SW 18-6, 8-2-4/8, 10 km, ca 7 mm regn i nat.

Obs: Skarv 15 r, Spurvehøg 1 r, Hættemåge 5 t, Ringdue 3 r, Sanglærke 2 r, Landsvale 1 t, Skovpiber 1 r, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 35 r, Husrødstjert 2 r, Sangdrossel 20 r, Vindrossel 10 r, Munk 1 r, Løvsanger 1 r, Allike 1 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 2 r, Rørspurv 1 r.


Lørdag d. 26 april 2003. Vejr: SE 8-13, 4-8/8, 20-10 km, enkelte småbyger.

Obs: Skarv 15 r, Gravand 2 r, Spurvehøg 2 r, Hættemåge 5 t, Ringdue 4 r, Sanglærke 1 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 25 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 20 r, Vindrossel 10 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 5 r, Tornirisk 10 r, Rørspurv 1 r.


Fredag d. 25 april 2003. Vejr: E 4-10, 3-2-4/8, 15 km.

Obs: Skarv 25 r, Sædgås 2 r, Spurvehøg 4 r, Ringdue 10 r, Vendehals 1 r, Skovpiber 2 r, Engpiber 20 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 150 r, Sangdrossel 75 r, Vindrossel 25 r, Munk 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 1 r, Bogfinke 25 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 1 r, Stillits 1 r, Tornirisk 20 r, Gråsisken 8 r.

De første ederfugle-ællinger gået på vandet....


Torsdag d. 24 april 2003. Vejr: ENE 3-5, 3-2/8, 15 km.

Obs: Skarv 25 r, Spurvehøg 8 r + 5 t, Strandskade 1 r, Ringdue 20 r, Sanglærke 2 r, Skovpiber 3 t, Engpiber 50 r + 100 t, Hvid Vipstjert 30 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 350 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 300 r, Vindrossel 100 r, Løvsanger 2 r, Fuglekonge 1 r, Allike 2 r, Råge 6 r, Stær 25 r, Bogfinke 35 r + 50 t, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 3 r, Stillits 4 r, Tornirisk 40 r, Gråsisken 1 r.


Onsdag d. 23 april 2003. Vejr: E 1-4, 3-1/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 20 r, Fiskehejre 1 r, Knopsvane 1 r, Gravand 2 r, Krikand 2 r, Skeand 2 r, Spurvehøg 8 r + 25 t, Stor Præstekrave 1 t, Dobbeltbekkasin 1 r, Storspove 2 t, Rødben 1 t, Ringdue 20 r, Skovhornugle 1 r, Sanglærke 4 r, Skovpiber 3 r + 5 t, Engpiber 30 r + 100 t, Hvid Vipstjert 30 r + 10 t, Gærdesmutte 30 r, Jernspurv 30 r, Rødhals 250 r, Husrødstjert 1 r, Stenpikker 1 r, Solsort 10 r, Sjagger 10 r, Sangdrossel 350 r, Vindrossel 25 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 2 r, Fuglekonge 5 r, Råge 2 r, Gråkrage 5 r, Stær 10 r, Bogfinke 50 r + 50 t, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 5 r, Stillits 4 r, Grønsisken 2 r, Tornirisk 25 r, Gråsisken 5 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 1 r,


Tirsdag d. 22 april 2003. Vejr: E 3-1, 2-3/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 12 r, Knopsvane 1 r, Havlit 6 r, Sortand 1 r, Spurvehøg 6 r, Spurvehøg 10 t, Ringdue 6 r, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 3 r, Skovpiber 5 t, Engpiber 20 r, Engpiber 75 t, Hvid Vipstjert 25 r, Gærdesmutte 40 r, Jernspurv 25 r, Rødhals 75 r, Husrødstjert 1 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 10 r, Sjagger 5 r, Sangdrossel 100 r, Vindrossel 10 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 10 r, Råge 2 r, Gråkrage 8 r, Stær 10 r, Bogfinke 35 r, Bogfinke 100 t, Kvækerfinke 4 r, Grønirisk 3 r, Stillits 4 r, Grønsisken 8 r, Tornirisk 20 r, Gråsisken 1 r, Gulspurv 1 r.


Mandag d. 21 april 2003. Vejr: E 4-7, 2-3/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 15 r, Skarv 35 t, Fiskehejre 1 r, Spurvehøg 5 r, Fjeldvåge 1 t, Dværgfalk 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Hættemåge 3 t, Ringdue 12 r, Sanglærke 5 r, Skovpiber 5 t, Engpiber 10 r, Engpiber 15 t, Hvid Vipstjert 25 r, Hvid Vipstjert 15 t, Gærdesmutte 35 r, Jernspurv 30 r, Jernspurv 30 t, Rødhals 100 r, Husrødstjert 1 r, Solsort 25 r, Sjagger 5 r, Sangdrossel 250 r, Vindrossel 40 r, Gransanger 5 r, Fuglekonge 10 r, Gråkrage 5 r, Stær 35 r, Bogfinke 30 r, Bogfinke 50 t, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 2 r, Stillits 3 r, Tornirisk 25 r, Gråsisken 3 r, Kernebider 1 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 1 r.


Søndag d. 20 april 2003. Vejr: E 8-10, 3-4/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 10 r, Spurvehøg 1 r, Ringdue 7 r, Sanglærke 1 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 30 r, Husrødstjert 1 r, Sangdrossel 5 r, Allike 2 r, Råge 2 r, Gråkrage 4 r, Bogfinke 25 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 1 r, Tornirisk 15 r, Gulspurv 2 r.


Lørdag d. 19 april 2003. Vejr: NE 15-10, 8-4/8, 10-20 km.

Obs: Skarv 10 r, Spurvehøg 2 r, Sildemåge 35 r, Ringdue 7 r, Sanglærke 2 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 30 r, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 3 r, Gråkrage 5 r, Bogfinke 25 r, Kvækerfinke 2 r, Tornirisk 10 r.


Fredag d. 18 april 2003. Vejr: NE 10-15, 8/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 5 r, Spurvehøg 1 r, Ringdue 7 r, Sanglærke 1 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 8 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 20 r, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 15 r, Råge 2 r, Gråkrage 5 r, Bogfinke 25 r, Kvækerfinke 2 r, Tornirisk 10 r.


Torsdag d. 17 april 2003. Vejr: E-W-NW-N-NE 2-10, 2-7-3/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 8 r, Spurvehøg 3 r, Spurvehøg 2 t, Tårnfalk 1 t, Hættemåge 5 t, Ringdue 10 r, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 1 r, Engpiber 7 r, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 35 r, Jernspurv 40 r, Rødhals 400 r, Solsort 20 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 250 r, Vindrossel 10 r, Fuglekonge 2 r, Gråkrage 8 r, Stær 40 r, Bogfinke 35 r, Bogfinke 50 t, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 2 r, Stillits 1 r, Grønsisken 1 r, Tornirisk 10 r, Lille Korsnæb 8 r, Gulspurv 2 r.


Onsdag d. 16 april 2003. Vejr: E 1-3, 1-3/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 10 r, Fiskehejre 1 r, Spurvehøg 2 r + 2 t, Tårnfalk 1 t, Dværgfalk 1 t, Hættemåge 10 t, Ringdue 15 r, Sanglærke 2 r, Skovpiber 2 r, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 25 r + 25 t, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 50 r + 75 t, Rødhals 150 r, Solsort 50 r, Sjagger 10 r, Sangdrossel 500 r, Vindrossel 15 r, Misteldrossel 1 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 3 r, Gråkrage 8 r, Stær 50 r, Bogfinke 40 r, Kvækerfinke 3 r, Grønirisk 2 r, Grønsisken 5 r, Tornirisk 20 r, Gråsisken 1 r, Lille Korsnæb 3 r, Gulspurv 1 r.

Stadig mange tudser fremme

Tirsdag d. 15 april 2003. Vejr: E 3-5, 1-4/8, 10-20 km.

Obs: Skarv 20 r, Spurvehøg 1 r, Ringdue 10 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 5 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 75 r, Solsort 10 r, Sangdrossel 100 r, Vindrossel 10 r, Fuglekonge 1 r, Råge 2 r, Gråkrage 14 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 1 r, Grønsisken 2 r, Tornirisk 10 r, Kernebider 2 r.


Mandag d. 14 april 2003. Vejr: E 2-3, 4/8, 50 m - 5 km, en del tæt tåge.

Obs: Skarv 10 r, Knopsvane 1 r, Blå Kærhøg 1 r, Spurvehøg 2 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Hættemåge 3 r, Ringdue 20 r, Sanglærke 1 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 100 r, Husrødstjert 1 r, Solsort 30 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 45 r, Vindrossel 15 r, Misteldrossel 1 r, Fuglekonge 2 r, Allike 2 r, Råge 5 r, Gråkrage 4 r, Stær 15 r, Bogfinke 25 r, Grønirisk 2 r, Stillits 4 r, Tornirisk 15 r, Gråsisken 1 r, Lille Korsnæb 1 r.Søndag d. 13 april 2003. Vejr: V 1-2, 3-4/8, 5-15 km, diset.

Obs: Skarv 25 r, Rørhøg 1 t, Blå Kærhøg 1 r, Spurvehøg 2 r, Spurvehøg 2 t, Musvåge 1 t, Fiskeørn 1 t, Dobbeltbekkasin 1 r, Hættemåge 10 t, Ringdue 35 r, Sanglærke 2 r, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 150 r, Solsort 150 r, Sjagger 5 r, Sangdrossel 300 r, Vindrossel 10 r, Misteldrossel 2 r, Fuglekonge 10 r, Allike 5 r, Råge 8 r, Gråkrage 5 r, Stær 50 r, Bogfinke 40 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 5 r, Stillits 8 r, Grønsisken 2 r, Tornirisk 15 r, Gråsisken 1 r, Lille Korsnæb 1 r, Gulspurv 1 r.

En del trækkende citronsommerfugle og dagpåfugleøjer... og rigtig mange tudser fremme


Lørdag d. 12 april 2003. Vejr: SV 2-4, 5-8/8, 5 km.

Obs: Skarv 20 r, Sædgås 1 t, Krikand 2 r, Spurvehøg 1 r, Stor Præstekrave 1 t, Hættemåge 5 r, Stormmåge 10 r, Huldue 3 r, Ringdue 25 r, Sanglærke 2 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 10 r, Husrødstjert 2 r, Sangdrossel 5 r, Fuglekonge 1 r, Allike 2 r, Råge 8 r, Skovspurv 2 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 10 r, Lille Korsnæb 1 r, Gulspurv 1 r.


Fredag d. 11 april 2003. Vejr: S-SE 6-1, 4-8/8, 10 km.

Obs: Skarv 25 r, Fiskehejre 1 t, Spurvehøg 2 r, Musvåge 1 r, Strandskade 1 r, Hættemåge 2 r, Ringdue 20 r, Mosehornugle 1 r, Sanglærke 10 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 25 r, Solsort 10 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 3 r, Fuglekonge 3 r, Blåmejse 5 r, Allike 10 r, Råge 55 r, Gråkrage 8 r, Stær 10 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 15 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 20 r, Lille Korsnæb 2 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 1 r.

Mange tudser fremme ...

Torsdag d. 10 april 2003. Vejr: ENE 12 - SE 5, 8/8, 10-20 km, byger/regn/slud meget af dagen.

Obs: Skarv 20 r, Sortgrå Ryle 1 r, Hættemåge 1 r, Ringdue 20 r, Sanglærke 10 r, Engpiber 2 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 20 r, Solsort 10 r, Sangdrossel 2 r, Stær 5 r, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 1 r, Rørspurv 1 r.


Onsdag d. 9 april 2003. Vejr: NNE 13-15, 8/8, 10 km, sne, senere regn hele dagen.

Obs: Skarv 10 r, Sortand 3 r, Strandskade 2 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Ringdue 35 r, Sanglærke 5 r, Engpiber 2 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 20 r, Solsort 10 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 2 r, Kvækerfinke 1 r... en vinterdag på skærene.


Tirsdag d. 8 april 2003. Vejr: NNE 8, 4/8, 20 km.

Obs: Skarv 35 r, Krikand 2 r, Sortand 5 r, Strandskade 1 r, Sanglærke 5 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 30 r, Solsort 30 r, Sangdrossel 1 r, Allike 2 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 35 r, Kvækerfinke 2 r.


Lørdag d. 4 januar 2003. Vejr: N 8-6, 6/8, 20 km, frost.

Obs: Udover de lokale vintergæster: Skarv 35 r + 100 t, Hvinand 8 t, Hættemåge 1 r, Stormmåge 8 r, Sølvmåge 60 r, Svartbag 10 r, Alk 2 t, Sanglærke 1 r, Silkehale 110 r, Sjagger 10 r, Vindrossel 1 r.


Fredag d. 3 januar 2003. Vejr: NE 8-13, 8/8, 20 km, snebyger.

Obs: Udover de lokale vintergæster: Skarv 15 r, Taffeland 1 r, Hvinand 1 t - og Vandriksen er her stadig...


Torsdag d. 2 januar 2003. Vejr: E 3 - NE 8, 8/8, 5-20 km, 1 grader varme, sne i nat.

Obs: Skarv 8 r, Knopsvane 1 r, Gråand 15 r, Troldand 6 r, Ederfugl 45 r, Havlit 3 r, Toppet Skallesluger 15 r, Hættemåge 2 r, Stormmåge 5 r, Sølvmåge 75 r, Svartbag 10 r, Lomvie 10 r, Engpiber 1 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 15 r, Solsort 15 r, Sjagger 2 r, Blåmejse 8 r, Musvit 15 r, Gråkrage 2 r, Stær 4 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 10 r.


Onsdag d. 1 januar 2003. Vejr: S 10-5, 1-6/8, 20 km, 3 graders kulde.

Obs: Skarv 15 r, Knopsvane 1 r, Hættemåge 2 r, Stormmåge 4 r, Sølvmåge 150 r, Lomvie 1000 r, Silkehale 1 r, Sjagger 1 r samt de lokale vintergæster.


Tirsdag d. 31 december 2002. Vejr: NE 5 - N 3, 0-1/8, 20 km, 5 graders kulde.

Obs: Skarv 25 r, Skarv 8 t, Knopsvane 1 r, Gråand 15 r, Troldand 6 r, Ederfugl 35 r, Havlit 4 r, Hvinand 2 r, Toppet Skallesluger 15 r, Stor Skallesluger 1 r, Hættemåge 3 r, Stormmåge 4 r, Sølvmåge 100 r, Svartbag 12 r, Lomvie 5 r, Sanglærke 3 r, Silkehale 12 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 15 r, Solsort 15 r, Sjagger 2 r, Blåmejse 8 r, Musvit 15 r, Gråkrage 2 r, Stær 4 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 10 r.


Mandag d. 30 december 2002. Vejr: NE 10-12, 6-8/8, 20 km, 3 graders kulde, lidt sne.

Obs: Skarv 8 r, Knopsvane 1 r, Havlit 5 r, Hvinand 1 r, Stor Skallesluger 1 r, Fjeldvåge 1 t, Storspove 1 t, Hættemåge 2 r, Stormmåge 6 r, Sølvmåge 75 r, Svartbag 8 r, Lomvie 40 r, Sanglærke 1 r, Sjagger 35 r, Vindrossel 1 r + de lokale småfugle mv.


Søndag d. 29 december 2002. Vejr: W-NW 8-10, 8/8, 1-5 km, 3 graders varme.

Obs: Skarv 7 r, Knopsvane 1 r, Gråand 12 r, Ederfugl 45 r, Havlit 5 r, Hvinand 1 r, Toppet Skallesluger 15 r, Hættemåge 2 r, Sølvmåge 100 r, Svartbag 10 r, Lomvie 25 r, Sanglærke 3 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 12 r, Solsort 15 r, Sjagger 6 t, Blåmejse 7 r, Musvit 15 r, Gråkrage 2 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 5 r.


Fredag d. 27 og Lørdag d. 28 december 2002.

Søndenvind og sygdom...


Torsdag d. 26 december 2002. Vejr: S 3, 8/8, 2 km, 3 graders varme.

Obs: Blandt andet: Skarv 8 r, Stormmåge 1 r, Sølvmåge 75 r, Svartbag 8 r, Sanglærke 1 r, Kernebider 1 r.


Onsdag d. 25 december 2002. Vejr: SE 13, 3-6/8, 20 km, 3 graders frost.

Obs: Blandt andet: Skarv 12 r, Stormmåge 2 r, Sølvmåge 100 r, Svartbag 10 r, Lomvie 1500 r, Vandrikse 1 r .

Lomvierne svirrede rundt om Græsholmen i morgen- og formiddagstimerne, mens Vandriksen huserede nede omkring skolemesterens have - måske den samme som sås i slutningen af oktober?


Tirsdag d. 24 december 2002. Vejr: SE 8, 5-6/8, 20 km, 3 graders frost.

Obs: Blandt andet: Skarv 10 r, Stormmåge 1 r, Sølvmåge 50 r, Svartbag 7 r, Lomvie 4 t, Sanglærke 1 r.Mandag d. 23 december 2002. Vejr: E 5, 3-5/8, 25 km, 2 graders frost.

Obs: Blandt andet: Skarv 10 r, Knopsvane 1 r, Gråand 10 r, Troldand 2 r, Havlit 10 r, Hvinand 1 r, Stormmåge 1 r, Sølvmåge 100 r, Svartbag 8 r, Lomvie 2 t, Solsort 10 r, Grønirisk 7 r.Søndag d. 22 december 2002. Vejr: NE 1 - E 5, 2-6/8, 25 km, 1 grads frost.

Obs: Skarv 15 r, Fiskehejre 1 r, Knopsvane 2 r, Gråand 10 r, Troldand 2 r, Ederfugl 100 r, Havlit 10 r, Toppet Skallesluger 15 r, Skovsneppe 1 r, Hættemåge 3 r, Stormmåge 1 r, Sølvmåge 200 r, Svartbag 20 r, Pølsevognsgrib 5 r, Sanglærke 2 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 10 r, Solsort 20 r, Blåmejse 5 r, Musvit 10 r, Gråkrage 1 r, Skovspurv 5 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 3 r.Lørdag d. 21 december 2002. Vejr: stille - NE 1-2, 8-4/8, 20 km.

Obs: Skarv 15 r, Gråand 12 r, Troldand 3 r, Ederfugl 100 r, Havlit 12 r, Toppet Skallesluger 14 r, Hættemåge 3 r, Sølvmåge 300 r, Svartbag 35 r, Pølsevognsgrib 1 r, Gærdesmutte 12 r, Jernspurv 6 r, Rødhals 10 r, Solsort 15 r, Sjagger 1 r + 25 t, Blåmejse 7 r, Musvit 15 r, Gråkrage 1 r, Stær 3 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 3 r.