Christiansø FeltstationObservationer efterår 2003

Rød = sjælden fugl, set 0-10 gange før på Chrø                                 r = rast
Lilla = usædvanlig obs, oftest af fugle set 11-50 gange før                  t = træk
Blå = stor forekomst
Lime= tidsmæssig usædvanlig obs
Grøn = første obs denne sæson

Siden giver et uddrag af observationer begået af observatørerne på Christiansø Feltstation og gæstende/lokale fuglekikkere. Opdatering sker såvidt muligt dagligt i træktiden. Obs fra tidligere sæsoner ses her.


Onsdag d. 3 december 2003. Vejr:

Obs: bla: Himalayasanger 1 r - samme

Tirsdag d. 2 december 2003. Vejr:

Obs: bla: Gråsisken 2 r, Gulspurv 2 r, Silkehale 1 r, Sjagger 5 r.

Mandag d. 1 december 2003. Vejr:

Obs: bla: Gråsisken 3 r, Gulspurv 3 r, Silkehale 1 r.

Søndag d. 30 november 2003. Vejr: S 8-10, 8-0/8, 10-15 km

Obs: Skarv 15 r, Spurvehøg 1 r, Svartbag 50 r, Lomvie 30 r, Sanglærke 1 r, Engpiber 3 r, Gærdesmutte 12 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 12 r, Sjagger 10 r, Vindrossel 5 r, Himalayasanger 1 r - samme, Gransanger 1 r, Fuglekonge 15 r, Bogfinke 12 r, Grønirisk 7 r, Dompap 5 r, Gulspurv 5 r.

Lørdag d. 29 november 2003. Vejr: NØ 4-5, 8/8, 15 km

Obs: Skarv 15 r, Gråand 10 r, Spurvehøg 1 r, Sølvmåge 300 r, Svartbag 75 r, Sanglærke 1 r, Engpiber 5 r, Silkehale 12 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 15 r, Sjagger 40 r, Sangdrossel 2 r, Vindrossel 8 r, Himalayasanger 1 ringmærket - samme som 24/11, Gransanger 1 r, Fuglekonge 35 r, Stær 5 r, Skovspurv 2 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 8 r, Gråsisken 8 r, Lille Korsnæb 2 r, Dompap 10 r, Snespurv 5 t, Gulspurv 10 r.

Himalayasanger, Christiansø 29/11-03 (Foto: I. T. Jørgensen.)

Fredag d. 28 november 2003. Vejr: NØ-N 2-3, 8/8, 5 km

Obs: Skarv 15 r, Spurvehøg 2 r, Sanglærke 2 r, Engpiber 1 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 15 r, Sjagger 5 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 5 r, Fuglekonge 5 r, Grønirisk 5 r, Dompap 1 r, Gulspurv 1 r.

Torsdag d. 27 november 2003. Vejr:

Obs: bla: Sjagger 8 r, Misteldrossel 1 r og Gulspurv 1 r.

Onsdag d. 26 november 2003. Vejr:

Obs: bla: Silkehale 4, Sjagger 5 r og Vindrossel 3 r.

Tirsdag d. 25 november 2003. Vejr:

Obs: bla: Silkehale 1, Gransanger 1 og Himalayasanger 1 r (hørt kalde i den blå time - samme som i går).

Mandag d. 24 november 2003. Vejr:

Obs: Himalayasanger 1 r (hørt kalde i den blå time, ny, og dermed efterårets 5te).

Søndag d. 23 november 2003. Vejr:

Obs: Skarv 15 r, Knopsvane 1 r, Gråand 8 r, Toppet Skallesluger 16 r, Stormmåge 1 r, Sølvmåge 400 r, Svartbag 80 r, Lomvie 10 t, Sanglærke 2 r, Sjagger 1 r, Gråkrage 7 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 3 r, Dompap 3 r, Gulspurv 2 r.

Onsdag d. 19 november 2003. Vejr:

Obs: bla: Grønirisk 5 r, Bjergirisk 8 r, Dompap 3 r, Snespurv 1 r .

Tirsdag d. 18 november 2003. Vejr:

Obs: bla: Mosehornugle 1 r, Jernspurv 1 r, Sjagger 2 r, Gransanger 1 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 5 r, Gråsisken 6 r, Dompap 5 r, Snespurv 3 r, Rørspurv 1 r.

Søndag d. 16 november 2003. Vejr: SW 5-6, 4/8, 5 km

Obs: bla: Spurvehøg 1 r, Stormmåge 3 r, Sanglærke 1 r, Vindrossel 1 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 5 r, Dompap 1 r, Snespurv 1 r, Gulspurv 3 r.

Lørdag d. 15 november 2003. Vejr: S 6-8, 8/8, 5 km

Obs: Skarv 20 r, Gråand 8 r, Ederfugl 6 t, Toppet Skallesluger 12 r, Skovsneppe 1 r, Sølvmåge 250 r, Svartbag 20 r, Svartbag 40 r, Lomvie 15 r, Sanglærke 2 r, Engpiber 1 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 15 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 3 r, Blåmejse 20 r, Musvit 35 r, Gråkrage 7 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 3 r, Grønirisk 20 r, Bjergirisk 5 r, Dompap 5 r, Gulspurv 3 r og Himalayasanger 1 r (samme, ringmærket; ivrigt kaldene i den blå time - så ivrigt at den kunne høres helt til København via en mobiltelefon...).


Himalayasanger, Christiansø 15/11-03 (Foto: T. Andersen).


Fredag d. 14 november 2003. Vejr: SSW 6, 8/8, 5 km.

Obs: Skarv 20 r, Gråand 8 r, Toppet Skallesluger 17 r, Spurvehøg 1 r, Hjejle 1 t, Enkeltbekkasin 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Skovsneppe 1 r, Sanglærke 2 r, Engpiber 2 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 15 r, Sjagger 1 r, Vindrossel 5 r, Blåmejse 15 r, Musvit 30 r, Gråkrage 7 r, Stær 3 r, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 3 r, Grønirisk 10 r, Bjergirisk 5 r, Dompap 5 r, Snespurv 1 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 1 r.

Torsdag d. 13 november 2003. Vejr:

Obs: bl.a. Skarv 20 r, Pibeand 1 r, Stormmåge 1 r, Svartbag 45 r, Tyrkerdue 1 r, Jernspurv 1 r, Sjagger 1 r, Misteldrossel 1 r, Fuglekonge 1 r, Grønirisk 5 r, Gråsisken 1 r, Dompap 5 r, Gulspurv 1 r.

Onsdag d. 12 november 2003. Vejr: ØSØ 10, 8/8, 15 km.

Obs: bla: Sjagger 1 r, Himalayasanger 1 r, Halemejse 1 r, Gråkrage 10 r, Gråsisken 5 r, Gulspurv 4 r.


Efterårets 4de Himalayasanger (og dermed den 8ende på Chrø) holdt til ved Rugmarken/Rantzaus - hvor den kaldte ivrigt.

Tirsdag d. 11 november 2003. Vejr:

Obs: bla: Skarv 15 r, Skovhornugle 1 r, Engpiber 1 r, Silkehale 15 r, Sjagger 5 r, Munk 1 r, Stær 1 r, Bjergirisk 3 r, Dompap 10 r, Gulspurv 3 r.

Mandag d. 10 november 2003. Vejr:

Obs: bla: Toppet Lappedykker 1 r, Skarv 20 r, Knarand 1 r, Gråand 6 r, Troldand 1 r, Toppet Skallesluger 12 r, Spurvehøg 1 r, Skovhornugle 1 r, Engpiber 2 r, Silkehale 10 r, Sjagger 15 r, Misteldrossel 2 r, Bjergirisk 10 r, Dompap 20 r, Kernebider 1 r, Gulspurv 5 r.

Søndag d. 9 november 2003. Vejr: ØSØ 10, 8/8 15 km.

Obs: Skarv 25 r, Gråand 10 r, Troldand 2 t, Havlit 1 t, Hvinand 1 t, Toppet Skallesluger 12 r, Stor Skallesluger 1 r, Spurvehøg 2 r, Skovsneppe 1 r, Hættemåge 4 t, Sølvmåge 500 r, Svartbag 60 r, Lomvie 100 r, Alk 2 r, Huldue 1 r, Ringdue 1 r, Skovhornugle 1 r, Sanglærke 5 r, Engpiber 5 r, Silkehale 15 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 25 r, Husrødstjert 1 r, Solsort 10 r, Sjagger 50 r, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 25 r, Misteldrossel 2 r, Munk 1 r, Himalayasanger 1 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 3 r, Blåmejse 10 r, Træløber 1 r, Stor Tornskade 1 r, Råge 1 r, Stær 2 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 3 r, Grønirisk 30 r, Stillits 1 r, Grønsisken 2 r, Bjergirisk 12 r, Gråsisken 15 r, Dompap 30 r, Kernebider 1 r, Snespurv 1 r, Gulspurv 12 r, Rørspurv 3 r.


Efterårets 3de Himalayasanger (og dermed den 7ende på Chrø) holdt til i de små haver på sydvest-siden af Christiansø - hvor den kaldte ivrigt.

Lørdag d. 8 november 2003. Vejr: Ø 7-8, 8/8, 15 km.

Obs: Lille Lappedykker 1 r, Skarv 20 r, Pibeand 1 r, Gråand 10 r, Toppet Skallesluger 12 r, Spurvehøg 2 r, Skovhornugle 4 r, Sanglærke 4 r, Engpiber 4 r, Silkehale 11 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 65 r, Solsort 10 r, Sjagger 125 r, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 50 r, Misteldrossel 4 r, Munk 2 r, Fuglekonge 8 r, Musvit 25 r, Stor Tornskade 1 r, Stær 2 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 25 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 45 r, Stillits 3 r, Grønsisken 5 r, Bjergirisk 25 r, Gråsisken 75 r, Dompap 30 r, Snespurv 1 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 2 r.

Fredag d. 7 november 2003. Vejr: Ø 5-6, 8/8,15 km.

Obs: Skarv 35 r, Gråand 10 r, Ederfugl 10 r, Toppet Skallesluger 12 r, Spurvehøg 1 r, Stormmåge 1 t, Hedelærke 1 r, Sanglærke 10 r, Engpiber 5 r, Silkehale 25 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 20 r, Rødstjert 1 r, Sjagger 25 r, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 15 r, Fuglekonge 10 r, Musvit 20 r, Råge 4 r, Stær 1 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 50 r, Stillits 1 r, Grønsisken 5 r, Bjergirisk 25 r, Gråsisken 10 r, Dompap 20 r, Snespurv 2 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 1 r.


Rødstjerten er den næst-seneste på Chrø, kun overgået af en den 9/11-87.

Torsdag d. 6 november 2003. Vejr:

Obs: bla: Skarv 15 t, Ringdue 1 r, Engpiber 2 r, Sjagger 1 r, Vindrossel 25 t, Gråkrage 9 r, Stær 35 r, Tornirisk 2 r, Dompap 30 r, Snespurv 2 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 2 r.

Onsdag d. 5 november 2003. Vejr:

Obs: bla: Skarv 20 t, Engpiber 3 r, Silkehale 3 r, Sjagger 5 r, Dompap 20 r, Kernebider 1 r, Gulspurv 5 r.

Tirsdag d. 4 november 2003. Vejr:

Obs: bla: Silkehale 75 r, Sjagger 2 r, Vindrossel 20 r, Dompap 20 r.

Mandag d. 3 november 2003. Vejr:

Obs: bla: Hedelærke 1 r, Silkehale 3 r, Dompap 20 r, Gulspurv 5 r.

Søndag d. 2 november 2003. Vejr: SW 3-4, 8/8, 5 km.

Obs: Skarv 20 r, Gråand 4 r, Toppet Skallesluger 13 r, Hjejle 1 t, Stormmåge 5 t, Sølvmåge 100 r, Svartbag 20 r, Sanglærke 8 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 1 r, Silkehale 3 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 20 r, Solsort 30 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 15 r, Munk 1 r, Fuglekonge 2 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 r, Blåmejse 10 r, Musvit 40 r, Træløber 1 r, Råge 2 r, Gråkrage 5 r, Stær 30 r, Skovspurv 5 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 25 r, Stillits 1 r, Grønsisken 5 r, Bjergirisk 1 r, Gråsisken 2 r, Dompap 20 r, Snespurv 5 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 3 r.

Lørdag d. 1 november 2003. Vejr: SSØ 8, 8/8, 5 km.

Obs: Skarv 15 r, Toppet Skallesluger 5 r, Sanglærke 9 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 25 r, Solsort 25 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 20 r, Fuglekonge 1 r, Blåmejse 12 r, Musvit 30 r, Træløber 1 r, Grønirisk 10 r, Bjergirisk 5 r, Dompap 25 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 2 r.

Fredag d. 31 oktober 2003. Vejr: S 1-2, 8/8, 10 km.

Obs: Skarv 20 r, Knortegås 2 r, Ederfugl 10 r, Toppet Skallesluger 15 r, Spurvehøg 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Sanglærke 10 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 40 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 40 r, Solsort 20 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 15 r, Munk 1 r, Fuglekonge 2 r, Blåmejse 15 r, Musvit 25 r, Råge 1 r, Stær 2 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 8 r, Bjergirisk 5 r, Dompap 40 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 3 r.

Torsdag d. 30 oktober 2003. Vejr: SSØ-SØ 4-8, 8/8, 5 km, let regn i ny og næ.

Obs: Skarv 22 r, Pibeand 1 r, Spurvehøg 1 r, Tårnfalk 1 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 6 r, Gærdesmutte 45 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 10 r, Solsort 60 r, Sjagger 15 r, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 15 r, Fuglekonge 3 r, Blåmejse 15 r, Musvit 30 r, Stær 3 r, Bogfinke 25 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 90 r, Grønsisken 1 r, Bjergirisk 4 r, Gråsisken 15 r, Dompap 15 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 2 r.Feltstationen er lukket for vinteren, med forventet genåbning i slutningen af marts. Mikkel Lausten forbliver dog på øerne som arbejdsmand endnu et par måneder, og vil - ihvertfald de næste par weekender - opretholde de daglige fugle-observationer.

Sammenfattende kan det om efteråret 2003 siges at august og september var jævnt kedelige med et ret beskedent tiltræk, mens de første tre uger af oktober var ganske spændende, ikke mindst på grund af et meget stort gåse- og tranetræk. I alt registreredes 8600 trækkende Traner (heraf 5490 12/10) og 160.800 gæs (heraf 149.220 15/10), altovervejende Bramgæs. De mange gæs 15/10 indebar at mere end halvdelen af den sibiriske bestand af Bramgæs, som overvintrer i Vadehavet, passerede Ertholmene denne dag. Ind imellem gæssene sås også nogle sjældenheder: Hvidbrynet Løvsanger (6; 1 30/9, 3 2/10, 2 3/10), Fuglekongesanger (1 16/10), Brun Løvsanger (1 16/10) og Himalayasanger (3; 1 18/10, 1 22/10, 9/11) - samt to trækkende Dværggæs 15/10 som ny art for Ertholmene. Den største småfugle-tiltræksdag blev 2/10 med bla. 2500 rastende Rødhalse, 800 Sangdrosler og 350 Fuglekonger. Her kan ses en liste over antallet af bogførte fugle i efteråret 2003 og der kan sammenlignes med det gennemsnitlige antal efterårs-fugledage fra 1983-97. En tak til alle der støttede og bar, og til alle der bidrog med observationer i 2003.

Onsdag d. 29 oktober 2003. Vejr: SSW 4-8, 3-1-8/8, 10-5 km.

Obs: Skarv 20 r, Spurvehøg 1 r, Skovsneppe 1 r, Stormmåge 2 r, Kaspisk Måge 2 1k r, Sanglærke 3 r, Silkehale 2 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 10 r, Solsort 10 r, Sjagger 5 r, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 10 r, Fuglekonge 1 r, Blåmejse 5 r, Musvit 5 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 3 r, Bjergirisk 4 r, Gråsisken 2 r, Dompap 20 r, Gulspurv 2 r.


Tirsdag d. 28 oktober 2003. Vejr: W-SW 13-8, 8-3/8, 5-20 km.

Obs: Skarv 25 r, Spurvehøg 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Stormmåge 2 r, Sanglærke 5 r, Engpiber 1 r, Silkehale 20 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 10 r, Sjagger 4 r, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 15 r, Træløber 1 r, Stær 2 r, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 5 r, Bjergirisk 4 r, Gråsisken 1 r, Dompap 15 r, Gulspurv 1 r.


Mandag d. 27 oktober 2003. Vejr: NW 4 - W 12, 2-8/8, 25 km.

Obs: Skarv 40 r, Pibeand 3 r, Spurvehøg 2 r, Skovsneppe 1 r, Ringdue 1 r, Skovhornugle 2 r, Sanglærke 6 r, Engpiber 3 t, Silkehale 45 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 15 r, Solsort 15 r, Sjagger 12 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 10 r, Misteldrossel 1 r, Munk 1 r, Fuglekonge 3 r, Blåmejse 5 r, Musvit 10 r, Træløber 1 r, Stær 3 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 3 r, Grønirisk 20 r, Bjergirisk 5 r, Gråsisken 5 r, Stor Korsnæb 1 t, Dompap 45 r, Snespurv 2 r + 4 t, Gulspurv 2 r.


Søndag d. 26 oktober 2003. Vejr: N 8-10-4, 3-1-2/8, 25 km.

Obs: Skarv 30 r, Pibeand 7 r, Gråand 10 r, Troldand 6 r, Toppet Skallesluger 15 r, Spurvehøg 1 r, Trane 4 t, Dobbeltbekkasin 1 r, Lomvie 2 t, Sanglærke 6 r, Engpiber 1 r, Silkehale 8 r, Gærdesmutte 30 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 25 r, Solsort 10 r, Sjagger 7 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 25 r, Munk 2 r, Fuglekonge 1 r, Blåmejse 5 r, Musvit 15 r, Træløber 3 r, Stær 2 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 10 r, Stillits 1 r, Tornirisk 1 r, Bjergirisk 10 r, Gråsisken 10 r, Dompap 65 r, Snespurv 5 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 2 r.Lørdag d. 25 oktober 2003. Vejr: W 12 - NNW 6, 8-5/8, 20 km.

Obs: Skarv 50 r, Knortegås 4 r, Pibeand 2 r, Gråand 10 r, Toppet Skallesluger 12 r, Spurvehøg 1 r, Skovsneppe 1 r, Lomvie 1 t, Ringdue 1 r, Sanglærke 10 r, Engpiber 2 r, Silkehale 1 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 20 r, Solsort 15 r, Sjagger 10 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 25 r, Misteldrossel 1 r, Munk 1 r, Fuglekonge 5 r, Blåmejse 5 r, Musvit 5 r, Træløber 1 r, Råge 2 r, Gråkrage 11 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 5 r, Bjergirisk 5 r, Gråsisken 4 r, Dompap 20 r, Snespurv 1 t, Gulspurv 1 r.Fredag d. 24 oktober 2003. Vejr: N 5 - WSW 10, 3-2-6/8, 20 km.

Obs: Skarv 20 r, Bramgås 5 r, Knortegås 4 r, Pibeand 3 r, Gråand 7 r, Havlit 3 t, Toppet Skallesluger 10 r, Spurvehøg 2 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Skovsneppe 1 r, Stormmåge 2 r, Sildemåge 1 r, Lomvie 3 t, Ringdue 1 r, Sanglærke 10 r, Engpiber 2 r, Silkehale 2 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 25 r, Solsort 20 r, Sjagger 15 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 30 r, Munk 4 r, Blåmejse 10 r, Musvit 15 r, Allike 1 r, Råge 1 r, Gråkrage 11 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 15 r, Bjergirisk 25 r, Gråsisken 15 r, Dompap 30 r, Snespurv 4 t, Gulspurv 2 r.Torsdag d. 23 oktober 2003. Vejr: NØ 9-5, 6-3/8, 20 km.

Obs: Sortstrubet Lom 2 t, Skarv 20 r, Pibeand 7 r, Gråand 10 r, Troldand 5 r, Hvinand 1 r, Toppet Skallesluger 10 r, Spurvehøg 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Kaspisk Måge 1 ad. r, Alk 1 t, Huldue 2 r, Ringdue 1 r, Skovhornugle 1 r, Sanglærke 10 r, Engpiber 5 r, Silkehale 1 r, Gærdesmutte 30 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 25 r, Solsort 50 r, Sjagger 25 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 30 r, Misteldrossel 2 r, Fuglekonge 10 r, Blåmejse 20 r, Musvit 30 r, Træløber 1 r, Stor Tornskade 3 r, Allike 1 r, Gråkrage 3 r, Stær 3 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 20 r, Stillits 9 r, Grønsisken 1 r, Bjergirisk 25 r, Gråsisken 20 r, Dompap 50 r, Snespurv 1 t, Gulspurv 5 r, Rørspurv 1 r.


Dompap...Christiansø, 23 oktober 2003.Onsdag d. 22 oktober 2003. Vejr: NØ 12-9, 8-5/8, 20 km, byger.

Obs: Skarv 20 r, Bramgås 6 r, Knortegås 1 r, Pibeand 2 r, Gråand 10 r, Troldand 4 r, Fløjlsand 1 t, Hvinand 1 r, Toppet Skallesluger 15 r, Spurvehøg 4 r, Dobbeltbekkasin 2 r, Stormmåge 2 r, Kaspisk Måge 1 1k r, Skovhornugle 3 r, Mosehornugle 1 r, Sanglærke 10 r, Engpiber 15 r, Gærdesmutte 60 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 35 r, Solsort 70 r, Sjagger 60 r, Sangdrossel 40 r, Vindrossel 100 r, Misteldrossel 3 r, Munk 3 r, Himalayasanger 1 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 15 r, Blåmejse 35 r, Musvit 75 r, Træløber 1 r, Stor Tornskade 4 r, Allike 1 r, Råge 2 r, Stær 10 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 30 r, Kvækerfinke 20 r, Grønirisk 50 r, Grønsisken 5 r, Tornirisk 2 r, Bjergirisk 15 r, Gråsisken 10 r, Dompap 70 r, Kernebider 1 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 2 r.


Efterårets anden Himalayasanger (se flere billeder af den her)...Christiansø, 22 oktober 2003.


Tirsdag d. 21 oktober 2003. Vejr: ØNØ 15, 8/8, 10-20 km, byger morgen.

Obs: Skarv 25 r, Knortegås 1 r, Pibeand 4 r, Gråand 7 r, Ederfugl 5 t, Havlit 1 t, Toppet Skallesluger 12 r, Spurvehøg 2 r, Enkeltbekkasin 1 r, Dværgmåge 2 t, Sildemåge 2 1k r, Kaspisk Måge 5 1k r, Huldue 1 r, Ringdue 1 r, Skovhornugle 5 r, Mosehornugle 3 r, Sanglærke 10 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 1 r, Silkehale 2 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 35 r, Rødstjert 2 r, Solsort 15 r, Sjagger 25 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 45 r, Misteldrossel 5 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 10 r, Blåmejse 10 r, Musvit 20 r, Træløber 1 r, Stor Tornskade 2 r, Allike 2 r, Råge 2 r, Stær 60 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 15 r, Bjergirisk 10 r, Gråsisken 20 r, Dompap 15 r, Kernebider 1 r, Snespurv 1 t, Gulspurv 1 r, Rørspurv 1 r.Mandag d. 20 oktober 2003. Vejr: Ø - ØNØ 15-10, 8/8, 10-20 km, byger.

Obs: Skarv 30 r, Pibeand 3 r + 5 t, Gråand 10 r, Ederfugl 10 t, Spurvehøg 1 r, Fjeldvåge 1 r, Skovsneppe 1 r, Stormmåge 1 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 15 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 2 r, Silkehale 2 r, Gærdesmutte 45 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 60 r, Rødstjert 1 r, Solsort 50 r, Sjagger 30 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 75 r, Misteldrossel 5 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 20 r, Blåmejse 10 r, Musvit 15 r, Træløber 1 r, Stor Tornskade 1 r, Allike 2 r, Stær 35 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 40 r, Grønsisken 5 r, Bjergirisk 8 r, Gråsisken 15 r, Snespurv 2 t, Gulspurv 1 r, Rørspurv 2 r.


Årstidsforvirring? Blomstrende syren...Christiansø, 20 oktober 2003.Søndag d. 19 oktober 2003. Vejr: NØ - Ø - ØNØ 4-12, 8/8, 10-20 km, byger/regn.

Obs: Skarv 35 r, Blisgås 9 t, Pibeand 2 r + 25 t, Gråand 10 r, Troldand 1 r, Toppet Skallesluger 21 r, Spurvehøg 2 r, Fjeldvåge 2 r, Enkeltbekkasin 1 r, Stormmåge 1 r, Kaspisk Måge 1 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 10 r, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 1 r, Silkehale 3 r, Gærdesmutte 50 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 100 r, Rødstjert 1 r, Solsort 25 r, Sjagger 50 r, Sangdrossel 15 r, Vindrossel 400 r, Misteldrossel 5 r, Gærdesanger 1 r, Munk 2 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 100 r, Blåmejse 10 r, Musvit 20 r, Træløber 5 r, Stor Tornskade 1 r, Allike 1 r, Stær 2 r, Bogfinke 30 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 15 r, Stillits 2 r, Grønsisken 15 r, Bjergirisk 30 r, Gråsisken 40 r, Dompap 15 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 5 r.


Skovspurv...Christiansø, 19 oktober 2003.Lørdag d. 18 oktober 2003. Vejr: WSW 7-3, 8/8, 20 km.

Obs: Skarv 50 r, Pibeand 5 r, Krikand 2 t, Gråand 7 r, Sortand 7 t, Toppet Skallesluger 12 r, Spurvehøg 1 r, Skovsneppe 1 r, Kaspisk Måge 1 1k r, Stor Flagspætte 1 r, Sanglærke 5 r, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 70 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 30 r, Ringdrossel 1 r, Sjagger 35 r, Sangdrossel 20 r, Vindrossel 50 r, Misteldrossel 2 r, Munk 1 r, Brun Løvsanger 1 r (samme), Gransanger 2 r, Fuglekonge 25 r, Blåmejse 25 r, Musvit 25 r, Træløber 2 r, Gråkrage 13 r, Stær 1 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 5 r, Stillits 1 r, Grønsisken 10 r, Bjergirisk 10 r, Gråsisken 5 r, Dompap 12 r, Snespurv 2 t, Gulspurv 4 r, Rørspurv 1 r.


Fredag d. 17 oktober 2003. Vejr: NØ 1 - W 3, 8-4-8/8, 25 km.

Obs: Lille Lappedykker 1 r, Skarv 45 r, Blisgås 15 t, Bramgås 10 r, Knortegås 5 r + 8 t, Pibeand 15 r, Krikand 1 r, Gråand 20 r, Ederfugl 35 r, Toppet Skallesluger 10 r, Spurvehøg 2 r, Hættemåge 2 t, Stormmåge 5 t, Sølvmåge 50 r, Svartbag 15 r, Ringdue 3 r, Skovhornugle 1 r, Mosehornugle 1 r, Sanglærke 10 r + 15 t, Landsvale 2 t, Engpiber 10 r, Skærpiber 3 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 100 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 40 r, Solsort 50 r, Sjagger 10 r, Sangdrossel 15 r, Vindrossel 20 r, Misteldrossel 3 r, Munk 1 r, Himalayasanger 1 r, Brun Løvsanger 1 r (samme), Gransanger 5 r, Fuglekonge 100 r, Sortmejse 3 r, Blåmejse 30 r, Musvit 20 r, Træløber 8 r, Stor Tornskade 1 r, Allike 3 r, Gråkrage 5 r, Stær 4 r, Bogfinke 40 r, Kvækerfinke 10 r, Gulirisk 1 t (ikun 6te fugl om efteråret, mod 79 om foråret), Grønirisk 10 r, Stillits 2 r, Grønsisken 15 r, Tornirisk 5 r, Bjergirisk 40 r, Gråsisken 20 r, Stor Korsnæb 1 r, Dompap 10 r, Kernebider 1 r, Snespurv 1 t, Gulspurv 5 r, Rørspurv 5 r.Dagens Himalayasanger (5te fugl på Christiansø, se flere billeder af den her)...Christiansø, 17 oktober 2003.

Torsdag d. 16 oktober 2003. Vejr: NØ-Ø 8-1, 7-8/8, 25 km.

Obs: Skarv 70 r, Bramgås 1 r + 70 t, Knortegås 1 r, Pibeand 2 r + 20 t, Krikand 1 r, Gråand 12 r, Havlit 3 t, Fløjlsand 1 t, Hvinand 1 t, Toppet Skallesluger 15 r, Spurvehøg 3 r, Stormmåge 15 t, Huldue 3 r, Ringdue 3 r, Skovhornugle 2 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 3 r + 5 t, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 2 r, Silkehale 14 r, Gærdesmutte 100 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 150 r, Rødstjert 2 r, Stenpikker 1 r, Solsort 80 r, Sjagger 5 r, Sangdrossel 25 r, Vindrossel 15 r, Misteldrossel 2 r, Munk 1 r, Fuglekongesanger 1 r, Brun Løvsanger 1 r, Gransanger 15 r, Fuglekonge 400 r, Blåmejse 50 r, Musvit 25 r, Træløber 10 r, Stor Tornskade 1 r, Allike 3 r, Stær 15 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 15 r, Stillits 3 r, Grønsisken 15 r, Tornirisk 1 r, Bjergirisk 20 r, Gråsisken 25 r, Dompap 10 r, Kernebider 1 r, Snespurv 2 t, Gulspurv 3 r, Rørspurv 10 r.Dagens Fuglekongesanger og Brune Løvsanger (se flere billeder af den her)...Christiansø, 16 oktober 2003.

Onsdag d. 15 oktober 2003. Vejr: NØ-NNØ 6-9-3, 7-1-4/8, 25 km.

Obs: Rødstrubet Lom 3 t, Sortstrubet Lom 5 t, Smålom 6 t, Skarv 40 r + 51 t, Sangsvane 1 t, Blisgås 4 t, Dværggås 2 t, Bramgås 56370 t, Knortegås 425 t, Branta Sp. 92425 t, Pibeand 2 r + 1000 t, Krikand 12 t, Gråand 9 r + 14 t, Spidsand 1 t, Ederfugl 160 t, Havlit 3 t, Sortand 30 t, Hvinand 1 t, Toppet Skallesluger 5 r, Spurvehøg 3 r, Spurvehøg 5 t, Dværgfalk 1 t, Enkeltbekkasin 1 r, Dobbeltbekkasin 2 r, Skovsneppe 1 r, Dværgmåge 2 t, Hættemåge 10 t, Stormmåge 30 t, Lomvie 2 t, Alk 1 t, Ringdue 1 r + 175 t, Skovhornugle 1 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 10 r, Sanglærke 50 t, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 40 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 100 r, Stenpikker 1 r, Solsort 15 r, Sjagger 14 r, Sangdrossel 30 r, Vindrossel 50 r, Misteldrossel 3 r, Munk 2 r, Gransanger 3 r, Fuglekonge 75 r, Blåmejse 10 r, Musvit 15 r, Træløber 8 r, Allike 40 r, Råge 50 r, Stær 3 r, Bogfinke 25 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 7 r, Stillits 1 r, Grønsisken 10 r, Tornirisk 1 r, Bjergirisk 20 r, Gråsisken 6 r, Lille Gråsisken 3 r, Dompap 4 r, Kernebider 1 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 8 r.

Det store træk af rajgæs (i alt 149.220; altovervejende Bramgæs - svarende til næsten halvdelen af den sibiriske Bramgåsebestand (som overvintrer i Vadehavet)) kulminerede mellem 0930 og 1030 og ophørte næsten ved 16-tiden. De to Dværggæs er ny art for Christiansø.


Trækkende Bramgæs...Christiansø, 15 oktober 2003.Tirsdag d. 14 oktober 2003. Vejr: NNØ-NNW 8-5, 7-4/8, 25 km.

Obs: Sortstrubet Lom 2 t, Smålom 4 t, Skarv 40 r + 39 t, Blisgås 30 t, Bramgås 230 t, Knortegås 1600 t, Branta Sp. 8100 t, Pibeand 178 t, Krikand 5 t, Gråand 26 t, Ederfugl 131 t, Havlit 1 t, Sortand 48 t, Fløjlsand 3 t, Hvinand 10 t, Toppet Skallesluger 3 t, Spurvehøg 3 r, Dværgfalk 1 t, Dobbeltbekkasin 1 r, Skovsneppe 1 r, Dværgmåge 2 t, Hættemåge 25 t, Stormmåge 40 t, Lomvie 8 t, Alk 6 t, Skovhornugle 1 r, Sanglærke 5 r + 10 t, Engpiber 8 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 40 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 70 r, Rødstjert 1 r, Solsort 10 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 20 r, Vindrossel 30 r, Misteldrossel 3 t, Munk 1 r, Gransanger 8 r, Fuglekonge 50 r, Blåmejse 10 r, Musvit 15 r, Halemejse 9 r, Træløber 8 r, Stær 10 r, Bogfinke 25 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 6 r, Stillits 1 r, Grønsisken 20 r, Bjergirisk 10 r, Gråsisken 5 r, Lille Gråsisken 5 r, Dompap 4 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 3 r.

Frem til tidlig eftermiddag synes de forbitrækkende rajgæs (8700) alt overvejende at være Knortegæs, mens de fugle der passerede sidst på eftermiddagen (1200) hovedsageligt synes at være Bramgæs.


Af dagens 9 Halemejser var 4 ringmærket i Finland ...Christiansø, 14 oktober 2003.Mandag d. 13 oktober 2003. Vejr: NNØ-NNW 10-4, 2-6/8, 25+ km.

Obs: Smålom 3 t, Storlom 1 t, Skarv 25 r + 7 t, Knopsvane 1 t, Sangsvane 7 t, Bramgås 215 t, Knortegås 130 t, Branta Sp. 985 t, Pibeand 240 t, Krikand 7 t, Gråand 27 t, Spidsand 3 t, Ederfugl 180 t, Sortand 9 t, Fløjlsand 2 t, Hvinand 3 t, Toppet Skallesluger 8 r + 2 t, Havørn 1 1k t, Spurvehøg 3 r + 4 t, Trane 80 t, Hættemåge 20 t, Stormmåge 40 t, Lomvie 2 t, Alk 1 t, Sanglærke 16 t, Engpiber 10 t, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 60 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 30 r, Solsort 10 r, Sjagger 4 r, Sangdrossel 40 r, Vindrossel 40 r, Misteldrossel 2 r + 4 t, Gransanger 10 r, Fuglekonge 50 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 5 r, Musvit 5 r, Træløber 20 r, Stor Tornskade 1 r, Stær 6 r, Bogfinke 30 r, Kvækerfinke 20 r, Grønirisk 10 r, Stillits 5 r, Grønsisken 15 r, Tornirisk 3 r, Bjergirisk 50 r, Gråsisken 4 r, Lille Gråsisken 1 r, Dompap 1 r, Laplandsværling 1 t, Gulspurv 2 r, Rørspurv 8 r.

Ikun den 7ende levende Havørn på Chrø siden 1975 (3 forår (marts-april), 1 juli, 3 efterår (september-oktober)).


Søndag d. 12 oktober 2003. Vejr: NNW 5-7, 1/8, 25 km.

Obs: Sortstrubet Lom 1 t, Smålom 11 t, Skarv 35 r + 83 t, Grågås 39 t, Canadagås 2 t, Bramgås 80 t, Pibeand 9 r, Pibeand 105 t, Krikand 3 t, Gråand 10 r + 6 t, Troldand 2 t, Ederfugl 44 t, Hvinand 1 r + 1 t, Toppet Skallesluger 14 r + 2 t, Blå Kærhøg 1 t, Spurvehøg 8 r + 8 t, Dværgfalk 1 r + 1 t, Trane 5490 t, Strandhjejle 2 t, Alm. Ryle 15 t, Dværgmåge 1 t, Hættemåge 35 t, Stormmåge 65 t, Sildemåge 1 t, Kaspisk Måge 2 r, Lomvie 1 t, Ringdue 2 r, Skovhornugle 1 r, Mosehornugle 1 r, Stor Flagspætte 1 r, Sanglærke 10 r + 30 t, Landsvale 2 t, Engpiber 5 r + 15 t, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 90 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 100 r, Solsort 10 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 50 r, Vindrossel 25 r + 50 t, Misteldrossel 1 r + 2 t, Gransanger 10 r, Fuglekonge 100 r, Skægmejse 1 r, Sortmejse 2 r, Blåmejse 25 r, Musvit 30 r, Træløber 12 r, Stor Tornskade 1 r, Stær 6 r, Bogfinke 40 r + 10 t, Kvækerfinke 15 r + 15 t, Grønirisk 20 r, Stillits 1 r + 2 t, Grønsisken 30 r + 70 t, Tornirisk 5 r, Bjergirisk 50 r, Gråsisken 5 r, Lille Gråsisken 3 r, Stor Korsnæb 1 r, Dompap 1 r, Kernebider 1 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 30 r.Store Trane-dag, Christiansø, 12 oktober 2003, kl 1253.


I en typisk vejrsituation med temperaturfald og frisk nordlig vind oprandt den hidtil største trane-dag - 5490 trækkende - på Christiansø; tidligere største dag var 2340 træk d. 7/9 1992.


Lørdag d. 11 oktober 2003. Vejr: W 15-20, 3-7/8, 20 km, enkelte byger.

Obs: Skarv 40 r, Pibeand 2 r + 15 t, Krikand 1 r, Gråand 5 r, Toppet Skallesluger 5 r, Spurvehøg 1 r, Dværgfalk 1 r, Stormmåge 2 t, Kaspisk Måge 2 1k r, Mosehornugle 2 r, Sanglærke 5 r, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 30 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 45 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 25 r, Vindrossel 2 r, Munk 2 r, Gransanger 8 r, Fuglekonge 25 r, Blåmejse 5 r, Musvit 5 r, Træløber 2 r, Bogfinke 40 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 2 r, Grønsisken 20 r, Tornirisk 10 r, Rørspurv 2 r.Christiansø, 11 oktober 2003, kl 1016.


Fredag d. 10 oktober 2003. Vejr: SW-W 6-18, 8-3-5/8, 15-20 km, regn frem til eftermiddag.

Obs: Sortstrubet Lom 1 t, Skarv 45 r, Pibeand 50 t, Gråand 8 r, Hvinand 1 r, Toppet Skallesluger 12 r, Spurvehøg 3 r, Enkeltbekkasin 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Stormmåge 25 t, Sildemåge 1 t, Kaspisk Måge 2 1k r, Ringdue 1 r, Sanglærke 10 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 60 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 50 r, Stenpikker 1 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 10 r, Sangdrossel 60 r, Vindrossel 15 r, Misteldrossel 2 r + 12 t, Munk 2 r, Gransanger 12 r, Fuglekonge 30 r, Skægmejse 8 r, Blåmejse 15 r, Musvit 10 r, Træløber 3 r, Stær 2 r, Bogfinke 15 r + 25 t, Kvækerfinke 10 r + 10 t, Grønsisken 20 r, Tornirisk 8 r, Bjergirisk 10 r, Rørspurv 10 r + 10 t.En af dagens Skægmejser - et eksotisk indslag i en ellers ret grå 10 oktober 2003 på Chrø.Den første Skægmejse sås på Chrø 29. oktober 1985, men siden 1990 har den praktisk talt været årlig på øerne, med i alt nu 148 fugle. Langt de fleste (125) er set om efteråret, hovedparten mellem 13-22. oktober. Største dag er 26 rast 17. oktober 1992.


Torsdag d. 9 oktober 2003. Vejr: N-NW 7-10, 4-7/8, 20 km.

Obs: Rødstrubet Lom 1 t, Sortstrubet Lom 3 t, Smålom 1 t, Skarv 50 r + 75 t, Blisgås 2 t, Grågås 14 t, Pibeand 250 t, Krikand 1 t, Gråand 11 r, Spidsand 5 t, Troldand 4 t, Ederfugl 50 r + 80 t, Havlit 1 t, Sortand 12 t, Fløjlsand 4 t, Toppet Skallesluger 8 r + 7 t, Blå Kærhøg 1 t, Spurvehøg 6 r + 7 t, Trane 1140 t, Hjejle 1 t, Alm. Ryle 2 t, Enkeltbekkasin 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Hættemåge 25 t, Stormmåge 200 t, Lomvie 1 t, Ringdue 1 r, Mosehornugle 1 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 5 r + 150 t, Landsvale 3 t, Engpiber 5 r + 20 t, Skærpiber 1 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 50 r, Jernspurv 20 r + 20 t, Rødhals 125 r, Rødstjert 3 r, Solsort 10 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 100 r, Misteldrossel 2 r + 10 t, Munk 8 r, Gransanger 15 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 200 r, Sortmejse 2 r, Blåmejse 45 r, Musvit 30 r, Træløber 6 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 50 r + 100 t, Kvækerfinke 10 r + 50 t, Grønirisk 35 r, Stillits 2 r, Grønsisken 30 r + 100 t, Tornirisk 20 r, Bjergirisk 4 r, Gråsisken 5 r + 15 t, Rørspurv 20 r + 10 t.Trækkene traner, Christiansø, 9 oktober 2003.


Onsdag d. 8 oktober 2003. Vejr: N-W 4-10-7, 3-8/8, 20 km, enkelte byger.

Obs: Sortstrubet Lom 2 t, Smålom 5 t, Toppet Lappedykker 1 r, Skarv 60 r + 185 t, Fiskehejre 1 t, Grågås 4 t, Bramgås 48 t, Knortegås 56 t, Pibeand 150 t, Gråand 8 r + 7 t, Spidsand 14 t, Troldand 5 t, Ederfugl 30 t, Havlit 1 t, Sortand 32 t, Toppet Skallesluger 33 t, Spurvehøg 4 r + 7 t, Tårnfalk 1 t, Dværgfalk 2 t, Trane 1382 t, Hjejle 6 t, Alm. Ryle 14 r + 18 t, Enkeltbekkasin 1 r, Dobbeltbekkasin 2 r, Dværgmåge 21 t, Hættemåge 28 t, Stormmåge 150 t, Sildemåge 1 r, Kaspisk Måge 1 1k r, Lomvie 1 r, Huldue 1 r, Ringdue 4 r + 11 t, Sanglærke 15 r + 50 t, Landsvale 2 t, Engpiber 10 r + 30 t, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 50 r, Jernspurv 15 r + 25 t, Rødhals 175 r, Rødstjert 10 r, Solsort 25 r, Sangdrossel 150 r, Vindrossel 1 r, Misteldrossel 2 r + 4 t, Munk 12 r, Gransanger 15 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 250 r, Sortmejse 25 r, Blåmejse 50 r, Musvit 30 r, Træløber 10 r, Stær 11 t, Skovspurv 3 r, Bogfinke 60 r + 100 t, Kvækerfinke 10 r + 50 t, Grønirisk 5 r, Grønsisken 25 r + 50 t, Tornirisk 1 r, Gråsisken 5 t, Lille Gråsisken 1 r, Kernebider 1 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 10 r + 10 t.


Tirsdag d. 7 oktober 2003. Vejr: SW-W 11-7, 3-7/8, 20 km, mange byger.

Obs: Toppet Lappedykker 1 r, Skarv 40 r, Gråand 5 r, Spurvehøg 2 r, Alm. Ryle 2 r, Kaspisk Måge 2 1k r, Sanglærke 10 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 30 r, Rødstjert 1 r, Solsort 10 r, Sangdrossel 25 r, Munk 2 r, Gransanger 5 r, Fuglekonge 20 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 10 r, Musvit 10 r, Træløber 3 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 45 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 2 r, Grønsisken 30 r, Gråsisken 2 r, Rørspurv 5 r.


Mandag d. 6 oktober 2003. Vejr: NW-W 4-10, 3-7/8, 20 km.

Obs: Smålom 2 t, Skarv 50 r, Pibeand 90 t, Gråand 7 r, Sortand 10 t, Toppet Skallesluger 7 r, Spurvehøg 2 r, Dværgfalk 1 t, Alm. Ryle 7 r, Stormmåge 13 t, Sildemåge 1 r, Middelhavsmåge 1 1k r, Kaspisk Måge 2 1k r, Huldue 1 r, Stor Flagspætte 1 r, Sanglærke 10 r + 15 t, Landsvale 1 t, Skovpiber 1 t, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 30 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 60 r, Rødstjert 4 r, Solsort 20 r, Sangdrossel 50 r, Vindrossel 3 r, Misteldrossel 1 r + 1 t, Gærdesanger 5 r, Munk 10 r, Gransanger 15 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 25 r, Sortmejse 2 r, Blåmejse 10 r, Musvit 20 r, Træløber 5 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 50 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 2 r, Grønsisken 20 r + 25 t, Tornirisk 8 r + 25 t, Gråsisken 2 r, Laplandsværling 1 t, Rørspurv 5 r + 2 t.


Søndag d. 5 oktober 2003. Vejr: NW-W 4-5, 2-4/8, 20-25 km.

Obs: Sortstrubet Lom 3 t, Smålom 1 t, Skarv 35 r + 14 t, Sædgås 2 t, Pibeand 18 t, Krikand 1 r, Gråand 5 r, Spidsand 1 t, Troldand 1 r, Sortand 3 t, Fløjlsand 2 t, Spurvehøg 2 r + 2 t, Dværgfalk 1 t, Trane 41 t, Strandhjejle 1 t, Alm. Ryle 14 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Mudderklire 3 r, Hættemåge 1 t, Stormmåge 2 r + 2 t, Sildemåge 2 r, Kaspisk Måge 1 2k + 2 1k r, Sanglærke 8 r + 20 t, Landsvale 1 r, Landsvale 43 t, Engpiber 15 r + 10 t, Skærpiber 2 r, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 40 r, Solsort 25 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 60 r, Misteldrossel 2 r, Misteldrossel 3 t, Gærdesanger 3 r, Munk 8 r, Gransanger 8 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 80 r, Sortmejse 6 r, Blåmejse 10 r, Musvit 20 r, Træløber 8 r, Stær 1 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 50 r + 50 t, Kvækerfinke 5 r + 10 t, Grønsisken 20 r + 25 t, Tornirisk 1 r, Gråsisken 1 r, Rørspurv 7 r + 3 t.


Lørdag d. 4 oktober 2003. Vejr: S 6-7 - NW 7, 8-2-4/8, 5-20 km, mange byger til kl 15.

Obs: Skarv 40 r, Pibeand 5 r, Gråand 5 r, Troldand 14 t, Sortand 4 r, Toppet Skallesluger 8 r, Spurvehøg 3 r, Vibe 11 t, Dobbeltbekkasin 4 t, Skovsneppe 1 r, Stormmåge 2 r + 2 t, Sildemåge 5 r, Middelhavsmåge 2 r, Kaspisk Måge 9 (2 ad + 7 1k) r, Ringdue 1 r, Mosehornugle 1 r, Sanglærke 10 r + 5 t, Landsvale 15 t, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 20 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 60 r, Solsort 40 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 500 r, Vindrossel 3 r, Gærdesanger 5 r, Munk 7 r, Gransanger 15 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 50 r, Lille Fluesnapper 1 r, Sortmejse 2 r, Blåmejse 20 r, Musvit 40 r, Træløber 6 r, Stær 7 r, Bogfinke 60 r, Kvækerfinke 15 r, Grønsisken 75 r, Tornirisk 2 r, Gråsisken 2 r, Rørspurv 5 r.


Fredag d. 3 oktober 2003. Vejr: NW 1 - SW 1-3, 1-8/8, 20-15-20 km.

Obs: Sortstrubet Lom 1 t, Skarv 50 r, Grågås 2 t, Pibeand 5 r, Gråand 7 r, Toppet Skallesluger 11 r, Spurvehøg 4 r + 2 t, Sortklire 1 t, Mudderklire 1 r, Hættemåge 1 t, Stormmåge 3 r, Sildemåge 5 r, Middelhavsmåge 4 1k r, Kaspisk Måge 3 ad + 1 2k + 7 1k r, Huldue 1 r, Sanglærke 15 r + 20 t, Landsvale 20 t, Skovpiber 4 t, Engpiber 15 r + 15 t, Skærpiber 1 r + 1 t, Hvid Vipstjert 20 r + 20 t, Gærdesmutte 40 r, Jernspurv 30 r + 15 t, Rødhals 200 r, Rødstjert 2 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 20 r, Sangdrossel 200 r, Vindrossel 2 r, Misteldrossel 1 r, Rørsanger 2 r, Gærdesanger 5 r, Munk 8 r, Hvidbrynet Løvsanger 2 nye + 2 samme r, Gransanger 60 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 175 r, Lille Fluesnapper 2 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 20 r + 4 t, Musvit 40 r, Træløber 8 r, Stær 2 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 100 r + 100 t, Kvækerfinke 25 r + 100 t, Grønirisk 5 r, Stillits 3 r, Grønsisken 20 r + 100 t, Tornirisk 25 r + 15 t, Gråsisken 3 r, Stor Korsnæb 3 t, Kernebider 3 r, Laplandsværling 1 t, Gulspurv 1 r, Rørspurv 15 r + 15 t.En af dagens unge (1k) Kaspiske Måger... Chrø 3 oktober 2003.Torsdag d. 2 oktober 2003. Vejr: SSW-SSE 1-2 - N 2 - NW 9, 8-4/8, 20-5-25 km.

Obs: Smålom 2 t, Skarv 40 r, Pibeand 16 r + 3 t, Gråand 10 r, Spidsand 1 r, Fløjlsand 4 t, Toppet Skallesluger 10 r, Rørhøg 1 t, Spurvehøg 5 r + 2 t, Dværgfalk 1 r, Hjejle 1 t, Strandhjejle 1 t, Dobbeltbekkasin 5 r + 2 t, Mudderklire 1 r, Hættemåge 1 t, Stormmåge 3 r + 1 t, Sildemåge 1 r, Middelhavsmåge 2 1k r, Kaspisk Måge 2 ad + 1 2k + 2 1k, Huldue 1 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 20 r + 20 t, Landsvale 1 t, Skovpiber 1 t, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 25 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 15 r + 4 t, Rødhals 2500 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 4 r, Solsort 20 r, Sangdrossel 800 r, Græshoppesanger 1 r, Rørsanger 5 r, Gærdesanger 3 r, Munk 10 r, Hvidbrynet Løvsanger 3 r, Gransanger 20 r, Løvsanger 5 r, Fuglekonge 350 r, Lille Fluesnapper 2 r, Sortmejse 2 r, Blåmejse 8 r, Musvit 15 r, Træløber 2 r, Stær 4 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 125 r, Bogfinke 25 t, Kvækerfinke 25 r, Kvækerfinke 10 t, Stillits 2 r, Grønsisken 35 r, Grønsisken 5 t, Tornirisk 3 r, Tornirisk 7 t, Gråsisken 4 r, Laplandsværling 1 t, Rørspurv 10 r.En af dagens Hvidbrynede Løvsangere... Chrø 2 oktober 2003, kl 1832.Onsdag d. 1 oktober 2003. Vejr: SSW-SSE 1-2, 1-4/8, 25 km.

Obs: Smålom 2 t, Skarv 45 r + 24 t, Knopsvane 2 r, Knortegås 3 t, Pibeand 18 r + 110 t, Krikand 5 r, Gråand 15 r, Troldand 1 r, Ederfugl 80 r + 14 t, Sortand 85 t, Fløjlsand 8 t, Toppet Skallesluger 2 r, Spurvehøg 3 r + 3 t, Dværgfalk 1 r, Vandrefalk 1 r, Hættemåge 4 t, Stormmåge 3 r + 3 t, Kaspisk Måge 1 1k + 1 ad r, Huldue 1 r, Ringdue 2 r, Sanglærke 10 r + 20 t, Landsvale 35 t, Skovpiber 3 t, Engpiber 10 r + 5 t, Skærpiber 1 r, Hvid Vipstjert 30 r + 10 t, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 600 r, Rødstjert 5 r, Stenpikker 2 r, Solsort 15 r, Sangdrossel 200 r, Vindrossel 2 r, Misteldrossel 1 r, Gærdesanger 5 r, Havesanger 1 r, Munk 5 r, Gransanger 40 r, Hvidbrynet Løvsanger 1 r (samme), Fuglekonge 300 r, Lille Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 1 r, Blåmejse 5 r, Musvit 10 r, Stor Tornskade 1 r, Stær 3 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 100 r + 200 t, Kvækerfinke 25 r + 125 t, Grønirisk 5 r, Stillits 2 r, Grønsisken 40 r + 25 t, Tornirisk 5 r, Bjergirisk 1 r, Gråsisken 2 r, Lille Korsnæb 4 r, Kernebider 1 r, Rørspurv 12 r.


Tirsdag d. 30 september 2003. Vejr: NØ-NNØ 10-1, 8-1/8, 25-10-25 km, morgenfinregn.

Obs: Sortstrubet Lom 1 t, Smålom 5 t, Skarv 50 r + 155 t, Fiskehejre 6 t, Knopsvane 5 r, Pibeand 9 r + 30 t, Krikand 8 r, Gråand 13 r, Ederfugl 63 t, Sortand 4 t, Toppet Skallesluger 7 t, Spurvehøg 5 r, Dværgfalk 1 r + 2 t, Hjejle 1 t, Alm. Ryle 1 t, Enkeltbekkasin 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r + 4 t, Mudderklire 1 r, Hættemåge 1 t, Stormmåge 2 r, Sildemåge 2 r, Kaspisk Måge 1 r + 3 r, Ringdue 2 r, Stor Flagspætte 1 r, Sanglærke 5 r + 15 t, Landsvale 6 t, Bysvale 1 t, Skovpiber 8 t, Engpiber 25 t, Rødstrubet Piber 1 t, Skærpiber 1 t, Hvid Vipstjert 30 r + 15 t, Gærdesmutte 30 r, Jernspurv 25 r, Jernspurv 35 t, Rødhals 600 r, Rødstjert 3 r, Solsort 15 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 1000 r, Vindrossel 25 r, Misteldrossel 2 r + 15 t, Gærdesanger 8 r, Munk 10 r, Hvidbrynet Løvsanger 1 r, Skovsanger 1 r, Gransanger 30 r, Løvsanger 20 r, Fuglekonge 250 r, Blåmejse 5 r, Musvit 5 r, Træløber 1 r, Stor Tornskade 1 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 150 r + 200 t, Kvækerfinke 30 r + 700 t, Grønirisk 5 r + 7 t, Grønsisken 50 r + 150 t, Tornirisk 1 r, Gråsisken 3 r + 2 t, Dompap 1 r, Rørspurv 20 r + 45 t.


Mandag d. 29 september 2003. Vejr: NØ-Ø-NØ 3-12, 8/8, 25-10 km, regn det meste af dagen.

Obs: Sortstrubet Lom 1 t, Skarv 40 r + 35 t, Knopsvane 3 r, Grågås 2 t, Pibeand 6 r + 16 t, Krikand 1 r, Spurvehøg 4 r, Tårnfalk 1 r + 1 t, Dværgfalk 1 r + 3 t, Dobbeltbekkasin 1 r, Hættemåge 2 t, Stormmåge 3 t, Sildemåge 2 r, Kaspisk Måge 2 ad + 1 3k + 1 1k r, Fjordterne 1 1k t, Sanglærke 3 r + 3 t, Landsvale 100 r, Skovpiber 9 t, Engpiber 20 r, Hvid Vipstjert 30 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 10 r + 15 t, Rødhals 250 r, Rødstjert 1 r, Solsort 5 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 60 r, Vindrossel 1 r, Misteldrossel 3 r + 3 t, Sivsanger 1 r, Gærdesanger 3 r, Gransanger 50 r, Fuglekonge 250 r, Lille Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 1 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 1 r, Træløber 1 r, Stor Tornskade 1 r, Bogfinke 75 r, Kvækerfinke 25 r + 125 t, Grønirisk 1 r, Grønsisken 275 r, Tornirisk 5 r, Gråsisken 4 r, Rørspurv 10 r + 10 t.


Søndag d. 28 september 2003. Vejr: WNW-WSW 5-3-5, 2-4/8, 25 km.

Obs: Sortstrubet Lom 1 t, Smålom 3 t, Skarv 50 r, Skarv 62 t, Knopsvane 2 t, Grågås 6 t, Pibeand 8 r, Pibeand 3 t, Krikand 1 r, Gråand 12 r + 7 t, Spidsand 2 t, Troldand 1 r, Hvepsevåge 1 t, Rørhøg 1 t, Spurvehøg 2 r + 45 t, Dværgfalk 1 r + 2 t, Vandrefalk 1 1k r, Trane 364 t, Alm. Ryle 3 r + 27 t, Dobbeltbekkasin 1 r, Stormmåge 3 t, Sildemåge 1 1k r, Kaspisk Måge 1 1k r, Stor Flagspætte 1 r, Sanglærke 2 r + 8 t, Digesvale 1 t, Landsvale 350 t, Bysvale 2 t, Skovpiber 3 t, Engpiber 10 r + 50 t, Skærpiber 1 r, Hvid Vipstjert 25 r + 15 t, Gærdesmutte 40 r, Jernspurv 30 r, Jernspurv 2 t, Rødhals 100 r, Rødstjert 2 r, Solsort 40 r, Sangdrossel 15 r, Gærdesanger 4 r, Munk 5 r, Gransanger 60 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 60 r, Grå Fluesnapper 3 r, Lille Fluesnapper 1 r, Sortmejse 1 r, Træløber 1 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 30 r + 50 t, Kvækerfinke 10 r + 30 t, Grønirisk 30 t, Stillits 2 r, Grønsisken 30 r + 115 t, Tornirisk 1 r + 35 t, Gråsisken 3 t, Dompap 1 r, Rørspurv 5 + 30 t.


En del admiraler samt enkelte tidselsommerfugle og dagpåfugleøjer. Og en pæn vandrefalk.


Lørdag d. 27 september 2003. Vejr: W 7-13, 8-3/8, 15-25 km.

Obs: Skarv 35 r, Knopsvane 2 t, Pibeand 26 t, Krikand 1 t, Gråand 6 r, Sortand 2 t, Fløjlsand 2 t, Toppet Skallesluger 4 t, Spurvehøg 3 r, Dværgfalk 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r + 5 t, Skovsneppe 1 r, Hættemåge 1 t, Stormmåge 8 t, Sildemåge 1 t, Lomvie 1 t, Ringdue 1 r, Sanglærke 4 r + 12 t, Landsvale 1 r + 6 t, Skovpiber 1 r, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 20 r + 30 t, Gærdesmutte 8 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 60 r, Rødstjert 1 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 15 r, Sangdrossel 250 r, Sangdrossel 200 t, Havesanger 1 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 15 r, Bogfinke 100 r, Kvækerfinke 10 r, Stillits 1 r, Grønsisken 25 r + 25 t, Rørspurv 5 r.


Fredag d. 26 september 2003. Vejr: S-SSØ 10-12, 2-4/8, 20-25 km.

Obs: Skarv 35 r, Fiskehejre 1 t, Pibeand 8 r + 21 t, Gråand 6 r, Sortand 3 t, Toppet Skallesluger 5 r, Stor Skallesluger 1 r, Spurvehøg 3 r, Musvåge 1 t, Dværgfalk 3 r, Alm. Ryle 4 r, Dværgmåge 12 t, Stormmåge 1 r + 3 t, Sildemåge 2 t, Sortehavsmåge 3 r, HF Terne 2 t, Lomvie 1 r, Engpiber 20 r, Skærpiber 1 r, Hvid Vipstjert 20 r, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 6 r, Rødhals 50 r, Rødstjert 1 r, Solsort 20 r, Sangdrossel 20 r, Gærdesanger 1 r, Fuglekonge 10 r, Stær 1 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 75 r, Kvækerfinke 5 r, Stillits 1 r, Grønsisken 25 r + 40 t, Tornirisk 3 r, Gråsisken 1 r, Laplandsværling 1 r, Rørspurv 2 r.Torsdag d. 25 september 2003. Vejr: W-WSW 10, 1-7-4/8, 20-25 km.

Obs: Sortstrubet Lom 2 t, Skarv 35 r + 66 t, Pibeand 9 r, Pibeand 32 t, Krikand 6 r + 6 t, Gråand 3 t, Sortand 62 t, Fløjlsand 21 t, Toppet Skallesluger 5 r + 5 t, Stor Skallesluger 1 r, Spurvehøg 3 r, Dværgfalk 2 r, Hjejle 7 t, Strandhjejle 1 t, Alm. Ryle 3 + 1 t, Hættemåge 1 r, Stormmåge 1 r + 4 t, Sildemåge 3 t, Kaspisk Måge 3 1k r, Svartbag 60 r, Mosehornugle 1 r, Sanglærke 2 r + 3 t, Digesvale 2 t, Landsvale 80 t, Skovpiber 3 r, Engpiber 15 r, Skærpiber 3 r, Hvid Vipstjert 30 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 100 r, Rødstjert 2 r, Solsort 5 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 15 r, Gærdesanger 1 r, Munk 10 r, Gransanger 10 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 30 r, Musvit 1 r, Træløber 1 r, Stor Tornskade 1 r, Gråkrage 6 r, Stær 3 r, Bogfinke 150 r, Kvækerfinke 15 r, Stillits 1 r, Grønsisken 50 + 24 t, Tornirisk 35 t, Gråsisken 2 r, Rørspurv 5 r.

En del sommerfugle, hovedsagelig admiral.


Onsdag d. 24 september 2003. Vejr: W varierende 8-12, 4-0-4/8, 20-25 km.

Obs: Sortstrubet Lom 2 t, Smålom 1 t, Skarv 30 r + 112 t, Sædgås 8 t, Blisgås 1 t, Grågås 3 t, Knortegås 4 t, Gråand 1 t, Spidsand 3 t, Ederfugl 4 t, Sortand 4 t, Fløjlsand 5 t, Toppet Skallesluger 5 r, Hvepsevåge 2 t, Rørhøg 1 t, Blå Kærhøg 1 t, Spurvehøg 3 r + 3 t, Musvåge 1 t, Tårnfalk 2 r + 3 t, Dværgfalk 2 r + 2 t, Trane 83 t, Hjejle 1 r, Dværgryle 12 t, Alm. Ryle 4 r + 5 t, Dobbeltbekkasin 1 t, Dværgmåge 1 t, Hættemåge 1 t, Stormmåge 2 t, Sildemåge 2 r, Fjordterne 2 t, Lomvie 1 r, Huldue 2 r, Sanglærke 2 r, Digesvale 1 t, Landsvale 43 t, Skovpiber 3 r + 3 t, Engpiber 25 r + 100 t, Hvid Vipstjert 40 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 300 r, Rødstjert 2 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 15 r, Munk 5 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 2 r, Fuglekonge 25 r, Stær 1 r, Bogfinke 50 r + 100 t, Kvækerfinke 4 r + 10 t, Stillits 1 r, Grønsisken 60 r + 30 t, Tornirisk 5 r + 13 t, Kernebider 1 r, Rørspurv 5 r.


Tirsdag d. 23 september 2003. Vejr: W-WNW-W 10-13, 1-8-5/8, 10-25 km, småbyger formiddag.

Obs: Skarv 20 r, Pibeand 9 t, Sortand 3 t, Fløjlsand 3 t, Toppet Skallesluger 3 r, Blå Kærhøg 1 t, Spurvehøg 5 r, Spurvehøg 3 t, Tårnfalk 1 r, Stor Præstekrave 1 r, Hættemåge 1 t, Kaspers Åge 1 1K r, Sanglærke 2 r, Landsvale 14 t, Skovpiber 1 t, Engpiber 20 r, Hvid Vipstjert 30 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 50 r, Sangdrossel 20 r, Gærdesanger 1 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 10 r, Træløber 1 r, Bogfinke 75 r, Grønsisken 30 r + 45 t.


Mandag d. 22 september 2003. Vejr: WSW-SSW-S-SW 5 - 10, 1-0/8, 25 km

Obs: Skarv 45 r, Pibeand 8 r, Gråand 5 r, Toppet Skallesluger 1 r, Spurvehøg 6 r, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Sildemåge 2 r, Kaspisk Måge 2 1K r, Stor Flagspætte 1 r, Sanglærke 1 r, Landsvale 14 t, Skovpiber 2 r + 2 t, Engpiber 30 r, Hvid Vipstjert 40 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 5 r + 5 t, Rødhals 150 r, Rødstjert 5 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 40 r, Gærdesanger 1 r, Munk 5 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 5 r, Fuglekonge 25 r, Stær 5 r, Bogfinke 150 r, Kvækerfinke 10 r, Grønsisken 20 r + 20 t, Tornirisk 1 r, Gråsisken 1 r, Rørspurv 3 r.


Søndag d. 21 september 2003. Vejr: SSØ - S - W 5 - 14, 0-7/8, 5-20 km

Obs: Skarv 40 r, Fiskehejre 15 t, Knopsvane 2 t, Pibeand 1 r + 12 t, Krikand 6 t, Gråand 7 r, Skeand 2 t, Sortand 35 t, Toppet Skallesluger 5 r, Blå Kærhøg 1 r, Spurvehøg 15 r, Tårnfalk 2 r, Dværgfalk 1 r, Hjejle 1 r, Dobbeltbekkasin 4 r, Lomvie 1 r, Ringdue 7 r, Sanglærke 5 t, Landsvale 2 t, Skovpiber 3 r + 10 t, Engpiber 25 r, Gul Vipstjert 2 t, Hvid Vipstjert 45 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 5 r + 10 t, Rødhals 250 r, Rødstjert 5 r, Solsort 5 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 75 r, Sangdrossel 100 t, Misteldrossel 1 r, Misteldrossel 1 t, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 5 r, Munk 5 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 5 r, Fuglekonge 30 r, Grå Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 1 r, Træløber 1 r, Stær 2 r, Bogfinke 100 r, Kvækerfinke 10 r, Stillits 1 r, Grønsisken 40 r, Tornirisk 5 r, Lille Gråsisken 1 r, Rørspurv 3 r.


Lørdag d. 20 september 2003. Vejr: NW 3 - N - Ø 4, 3-8-3/8, 10-15 km

Obs: Sortstrubet Lom 1 t, Smålom 1 t, Skarv 45 r + 24 t, Fiskehejre 5 t, Blisgås 5 t, Gravand 19 t, Pibeand 810 t, Krikand 2 t, Gråand 9 t, Spidsand 6 t, Sortand 55 t, Fløjlsand 10 t, Toppet Skallesluger 4 r, Hvepsevåge 1 r + 5 t, Rørhøg 2 t, Spurvehøg 10 r + 83 t, Fiskeørn 1 t, Tårnfalk 2 r + 1 t, Dværgfalk 3 r + 4 t, Trane 10 t, Strandskade 1 t, Stor Præstekrave 1 r, Hjejle 1 r + 7 t, Dværgryle 1 t, Alm. Ryle 3 t, Dobbeltbekkasin 2 t, Mudderklire 2 r, Dværgmåge 4 t, Hættemåge 6 t, Stormmåge 10 t, Sildemåge 8 t, Kaspisk Måge 3 1K r, Tejst 1 r, Landsvale 35 t, Skovpiber 10 r + 15 t, Engpiber 15 r + 10 t, Rødstrubet Piber 1 t, Gul Vipstjert 10 r, Hvid Vipstjert 30 r + 20 t, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 15 r + 10 t, Rødhals 60 r, Stenpikker 3 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 8 r, Gærdesanger 15 r, Munk 2 r, Løvsanger 6 r, Fuglekonge 25 r, Sortmejse 6 t, Træløber 1 r, Stær 1 r, Bogfinke 15 r + 15 t, Kvækerfinke 2 r + 10 t, Stillits 2 r, Grønsisken 35 r, Tornirisk 10 t, Gråsisken 7 t, Laplandsværling 1 t, Rørspurv 5 r + 5 t.


Fredag d. 19 september 2003. Vejr: SW 6-10, 1-8/8, 10-15 km.

Obs: Skarv 20 r, Spurvehøg 2 r, Tårnfalk 2 r, Landsvale 30 t, Skovpiber 5 t, Engpiber 2 t, Hvid Vipstjert 20 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 40 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 20 r, Gærdesanger 10 r, Munk 5 r, Løvsanger 5 r, Fuglekonge 25 r, Grå Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 1 r, Træløber 1 r, Bogfinke 15 r + 15 t, Kvækerfinke 5 r + 5 t, Grønsisken 10 r, Tornirisk 5 r, Laplandsværling 1 t, Rørspurv 10 r.


Torsdag d. 18 september 2003. Vejr: SW 3-6, 1-2/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 35 r, Knarand 2 r, Krikand 3 r, Spurvehøg 3 r, Tårnfalk 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Mudderklire 3 r, Kaspisk Måge 2 1K r, Stor Flagspætte 2 r, Landsvale 50 t, Skovpiber 3 r + 10 t, Engpiber 4 t, Gul Vipstjert 1 r + 5 t, Hvid Vipstjert 50 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 15 r + 15 t, Rødhals 50 r, Rødstjert 5 r, Stenpikker 3 r, Sangdrossel 175 r, Gærdesanger 20 r, Munk 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 10 r, Fuglekonge 20 r, Grå Fluesnapper 5 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 2 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 10 r, Grønsisken 10 r, Tornirisk 10 r, Kernebider 1 r, Rørspurv 5 r.


Onsdag d. 17 september 2003. Vejr: NW - W 7-4, 4/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 40 r + 20 t, Pibeand 10 r + 4 t, Krikand 2 r, Gråand 7 r, Spidsand 1 t, Spurvehøg 3 r, Fiskeørn 1 t, Tårnfalk 2 r, Dværgfalk 2 t, Stor Præstekrave 1 r, Hjejle 1 t, Strandhjejle 1 t, Mudderklire 3 r, Stormmåge 15 t, HF Terne 2 t, Stor Flagspætte 3 r, Digesvale 1 t, Landsvale 30 t, Bysvale 1 t, Skovpiber 15 r + 25 t, Engpiber 5 r + 15 t, Bjergvipstjert 1 t, Gul Vipstjert 2 r + 10 t, Hvid Vipstjert 40 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 25 r + 25 t, Rødhals 125 r, Rødstjert 25 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 4 r, Sangdrossel 15 r, Misteldrossel 1 t, Sivsanger 1 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 30 r, Havesanger 1 r, Munk 10 r, Skovsanger 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 50 r, Fuglekonge 70 r, Grå Fluesnapper 8 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 5 r, Træløber 1 r, Bogfinke 10 r + 50 t, Kvækerfinke 5 r + 30 t, Grønsisken 20 r, Tornirisk 7 r, Gråsisken 1 t, Rørspurv 15 r.


Tirsdag d. 16 september 2003. Vejr: W 6-3-8, 8-2/8, 10 km.

Obs: Skarv 25 r, Hvepsevåge 1 t, Spurvehøg 2 r, Tårnfalk 1 r, Mudderklire 1 r, Landsvale 10 t, Skovpiber 5 t, Engpiber 3 t, Gul Vipstjert 1 t, Hvid Vipstjert 40 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 75 r, Rødstjert 2 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 2 r, Græshoppesanger 1 r, Gærdesanger 15 r, Havesanger 1 r, Løvsanger 10 r, Fuglekonge 20 r, Grå Fluesnapper 5 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 10 r, Bogfinke 10 r + 15 t, Kvækerfinke 2 r + 10 t, Grønsisken 20 r, Rørspurv 3 r.


Mandag d. 15 september 2003. Vejr: WSW - W 3-4, 3-7/8, 15-20 km.

Obs: Skarv 20 r, Pibeand 7 r, Gråand 3 r, Spurvehøg 3 r, Tårnfalk 2 t, Strandhjejle 1 r, Vibe 1 r, Mudderklire 3 r, Landsvale 25 t, Bysvale 5 t, Skovpiber 5 r + 5 t, Engpiber 2 t, Hvid Vipstjert 20 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 80 r, Rødstjert 20 r, Bynkefugl 1 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 15 r, Vindrossel 1 r, Gærdesanger 15 r, Havesanger 5 r, Munk 10 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 20 r, Fuglekonge 20 r, Grå Fluesnapper 3 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 5 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 5 r, Grønsisken 15 r, Rørspurv 2 r.


Søndag d. 14 september 2003. Vejr: N 1 - W 4-1, 2-8-2/8, 10-5-20 km.

Obs: Skarv 25 r + 15 t, Pibeand 4 r, Gråand 5 r, Spurvehøg 4 r, Fiskeørn 1 r, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 1 t, Vibe 1 t, Dobbeltbekkasin 2 t, Sortklire 1 t, Mudderklire 2 r, Stormmåge 1 r, Vendehals 1 r, Landsvale 10 r + 25 t, Bysvale 2 r + 10 t, Skovpiber 10 r + 20 t, Engpiber 2 r, Gul Vipstjert 5 t, Hvid Vipstjert 40 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 300 r, Rødstjert 30 r, Bynkefugl 1 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 20 r, Græshoppesanger 1 r, Gærdesanger 45 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 8 r, Munk 40 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 125 r, Fuglekonge 100 r, Grå Fluesnapper 25 r, Lille Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 15 r, Træløber 1 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 5 r, Grønsisken 30 r, Tornirisk 7 r, Laplandsværling 1 t, Rørspurv 5 r.


Lørdag d. 13 september 2003. Vejr: NØ 5-1, 8-5/8, 10-12 km, byger formiddag.

Obs: Skarv 25 r, Gråand 7 r, Toppet Skallesluger 1 r, Hvepsevåge 1 r, Spurvehøg 5 r, Lærkefalk 2 r, Engsnarre 1 r, Hjejle 1 r, Mudderklire 3 r, Kaspisk Måge 1 1K r, Vendehals 1 r, Sanglærke 2 r, Landsvale 25 t, Bysvale 5 t, Skovpiber 10 r + 30 t, Gul Vipstjert 5 t, Hvid Vipstjert 200 r + 25 t, Jernspurv 2 r, Rødhals 650 r, Nattergal 1 r, Blåhals 1 r, Rødstjert 70 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 3 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 70 r, Vindrossel 2 r, Græshoppesanger 2 r, Sivsanger 1 r, Kærsanger 1 r, Rørsanger 2 r, Gærdesanger 75 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 50 r, Munk 100 r, Skovsanger 5 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 400 r, Fuglekonge 60 r, Grå Fluesnapper 110 r, Lille Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 25 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 2 r, Grønsisken 50 r, Laplandsværling 1 r.Dagens frk spurvehøg... Chrø 13 september 2003.Fredag d. 12 september 2003. Vejr: ØNØ - NØ 3-6, 3-8/8, 10 km.

Obs: Skarv 35 r, Pibeand 25 r, Krikand 3 r, Spurvehøg 5 r, Lærkefalk 4 1K r + 1 t, Stor Præstekrave 2 r, Hjejle 3 t, Mudderklire 3 r, Sanglærke 1 r + 1 t, Landsvale 25 r + 25 t, Bysvale 2 r + 5 t, Skovpiber 30 r + 100 t, Gul Vipstjert 1 r + 5 t, Hvid Vipstjert 50 r + 300 t, Jernspurv 2 t, Rødhals 1000 r, Rødstjert 25 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 4 r, Sangdrossel 50 r, Rørsanger 5 r, Gærdesanger 45 r, Tornsanger 8 r, Havesanger 45 r, Munk 25 r, Løvsanger 150 r, Fuglekonge 100 r, Grå Fluesnapper 20 r, Broget Fluesnapper 15 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Bogfinke 30 r, Bogfinke 30 t, Grønsisken 35 r + 20 t, Laplandsværling 1 r + 2 t.En af dagens rastende Lærkefalke fotograferet gennem teleskop, Chrø 12 september 2003. Falkene kom ind ved 09-tiden, fangede og åd en fugl hver, og rastede derefter en times tid i granerne og kommandantens kastajne.


Torsdag d. 11 september 2003. Vejr: Ø - ØNØ 2-10-7, 2-8/8, 25-10 km, enkelte byger.

Obs: Skarv 15 r, Pibeand 20 r, Gråand 7 r, Spurvehøg 2 r, Stor Præstekrave 1 t, Hjejle 1 t, Landsvale 25 t, Bysvale 2 r, Skovpiber 8 r + 20 t, Gul Vipstjert 10 t, Hvid Vipstjert 35 r, Rødhals 500 r, Rødstjert 25 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 20 r, Græshoppesanger 1 r, Rørsanger 10 r, Gærdesanger 45 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 70 r, Munk 30 r, Løvsanger 100 r, Fuglekonge 60 r, Grå Fluesnapper 15 r, Lille Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 20 r, Rødrygget Tornskade 3 r, Bogfinke 15 t, Grønsisken 20 r + 50 t.


Onsdag d. 10 september 2003. Vejr: SØ - ØSØ - S 5-7-3, 3-8/8, 20-5 km, regn fra kl 16.

Obs: Skarv 15 r, Fiskehejre 3 t, Pibeand 25 t, Hvepsevåge 6 1k r, Spurvehøg 5 r, Tårnfalk 2 r, Lærkefalk 3 ad r, Stormmåge 1 r, Sanglærke 1 r, Landsvale 130 t, Bysvale 25 t, Skovpiber 5 r + 40 t, Gul Vipstjert 10 t, Hvid Vipstjert 45 r + 25 t, Rødhals 1500 r, Rødstjert 30 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 2 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 150 r, Rørsanger 2 r, Gærdesanger 45 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 40 r, Munk 15 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 40 r, Fuglekonge 70 r, Grå Fluesnapper 30 r, Broget Fluesnapper 25 r, Grønsisken 25 r + 250 t.


Som vanligt kom hvepsevågerne og lærkefalkene ind med regnen sidst på dagen.


Tirsdag d. 9 september 2003. Vejr: SØ - ØSØ - Ø 8-10, 1-6/8, 20 km.

Obs: Skarv 10 r, Spurvehøg 2 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Sildemåge 1 3K r, Landsvale 10 t, Bysvale 5 t, Skovpiber 5 t, Gul Vipstjert 5 t, Hvid Vipstjert 20 r, Rødhals 800 r, Rødstjert 75 r, Bynkefugl 8 r, Stenpikker 5 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 100 r, Græshoppesanger 2 r, Rørsanger 5 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 25 r, Tornsanger 8 r, Havesanger 10 r, Munk 8 r, Løvsanger 25 r, Fuglekonge 20 r, Grå Fluesnapper 10 r, Lille Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 20 r, Grønsisken 1 r.


Mandag d. 8 september 2003. Vejr: SØ 7- ØSØ 12, 0-4/8, 20 km.

Obs: Skarv 10 r, Mudderklire 1 r, Skovpiber 5 r, Skovpiber 5 t, Gul Vipstjert 5 t, Rødhals 65 r, Rødstjert 35 r, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 1 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 10 r, Græshoppesanger 1 r, Rørsanger 5 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 30 r, Munk 15 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 15 r, Fuglekonge 5 r, Grå Fluesnapper 10 r, Lille Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 45 r.


Gærdesanger efter et længere besøg i morbærrene, Chrø 7 september 2003


Søndag d. 7 september 2003. Vejr: SSØ 7-10-7,6-0-4/8, 20 km.

Obs: Skarv 20 r, Spurvehøg 1 r, Lærkefalk 1 t, Mudderklire 2 r, Stor Flagspætte 1 r, Skovpiber 5 t, Gul Vipstjert 5 t, Rødhals 50 r, Rødstjert 30 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 1 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 5 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 20 r, Munk 10 r, Skovsanger 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 20 r, Fuglekonge 10 r, Grå Fluesnapper 10 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 70 r, Karmindompap 1 r.


Sivmosaikguldsmed han 3k+, Chrø 7 september 2003


Lørdag d. 6 september 2003. Vejr: ØSØ 4 - SØ 2 - 8-10,0-4/8, 25 km.

Obs: Skarv 25 r, Pibeand 60 t, Knarand 1 r, Krikand 3 t, Gråand 2 r, Spurvehøg 2 r, Lærkefalk 1 t, Dobbeltbekkasin 1 r, Hvidklire 1 r, Mudderklire 2 r, Gøg 1 r, Skovpiber 5 r + 5 t, Gul Vipstjert 5 t, Hvid Vipstjert 40 r, Rødhals 30 r, Blåhals 2 r, Rødstjert 50 r, Stenpikker 2 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 40 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 10 r, Munk 15 r, Løvsanger 25 r, Fuglekonge 5 r, Grå Fluesnapper 20 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 25 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Tornirisk 4 r.


Fredag d. 5 september 2003. Vejr: NNW 1 - N 2-3 - S 1, 1-2-1/8, 25 km.

Obs: Skarv 25 r, Gråand 3 r, Sortand 12 t, Spurvehøg 3 r, Temmincks Ryle 1 t, Hvidklire 3 t, Mudderklire 5 r, Mursejler 5 r, Vendehals 1 r, Stor Flagspætte 3 r, Hedelærke 1 t, Digesvale 2 r, Landsvale 150 t, Skovpiber 5 r, Skovpiber 10 t, Gul Vipstjert 10 t, Hvid Vipstjert 45 r, Rødhals 15 r, Blåhals 1 r, Rødstjert 70 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 5 r, Sangdrossel 1 r, Kærsanger 1 r, Gærdesanger 50 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 2 r, Munk 30 r, Løvsanger 200 r, Fuglekonge 40 r, Grå Fluesnapper 35 r, Lille Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 30 r, Rødrygget Tornskade 6 r, Grønsisken 3 r, Karmindompap 1 r.

Store flyvemyre-dag...


Torsdag d. 4 september 2003. Vejr: WNW 6-8 - NW 2, 3-1/8, 20 km.

Obs: Skarv 30 r, Pibeand 1 r, Gråand 4 r, Sortand 5 t, Spurvehøg 3 r, Tårnfalk 1 r, Strandskade 1 t, Alm. Ryle 1 r, Sortklire 1 t, Rødben 1 t, Hvidklire 1 r, Mudderklire 5 r, Stenvender 1 r, Mursejler 1 r, Vendehals 1 r, Digesvale 2 r, Skovpiber 10 r + 20 t, Gul Vipstjert 10 t, Hvid Vipstjert 60 r, Rødhals 6 r, Nattergal 1 r, Rødstjert 45 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 5 r, Rørsanger 5 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 25 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 10 r, Munk 15 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 100 r, Fuglekonge 10 r, Grå Fluesnapper 25 r, Broget Fluesnapper 20 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Grønsisken 3 r, Tornirisk 25 r, Lille Korsnæb 1 r.


Onsdag d. 3 september 2003. Vejr: ØSØ 1-2 - S 2-3 - W 4-5-8, 4-8/8, 25 km.

Obs: Skarv 20 r, Spurvehøg 3 r, Lærkefalk 1 t, Dobbeltbekkasin 1 r, Rødben 1 r, Splitterne 2 r, Mursejler 2 r, Vendehals 2 r, Stor Flagspætte 1 r, Landsvale 25 t, Bysvale 50 r + 200 t, Skovpiber 15 r + 30 t, Gul Vipstjert 10 t, Hvid Vipstjert 15 r, Rødhals 25 r, Nattergal 1 r, Rødstjert 35 r, Bynkefugl 5 r, Græshoppesanger 3 r, Rørsanger 3 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 25 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 30 r, Munk 30 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 60 r, Fuglekonge 40 r, Grå Fluesnapper 30 r, Broget Fluesnapper 30 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Grønsisken 3 r, Karmindompap 1 r.


Tirsdag d. 2 september 2003. Vejr: N 7 - NNØ 8 - N 3, 3-1/8, 25 km.

Obs: Skarv 20 r + 18 t, Spurvehøg 3 r, Mudderklire 2 r, Skovpiber 15 r + 15 t, Gul Vipstjert 5 t, Hvid Vipstjert 15 r, Rødhals 12 r, Blåhals 1 r, Rødstjert 50 r, Bynkefugl 1 r, Græshoppesanger 5 r, Sivsanger 3 r, Rørsanger 5 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 45 r, Tornsanger 2 r, Havesanger 10 r, Munk 25 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 200 r, Fuglekonge 50 r, Grå Fluesnapper 12 r, Lille Fluesnapper 3 r, Broget Fluesnapper 25 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Grønsisken 2 r, Karmindompap 1 r, Hortulan 1 r.


Mandag d. 1 september 2003. Vejr: NØ 5-7-12, 7-8/8, 25 km, kraftige byger, ansats til enkelte skypumper.

Obs: Skarv 15 r, Spurvehøg 5 r, Lærkefalk 1 t, Dobbeltbekkasin 2 t, Mudderklire 2 r, Ringdue 1 r, Skovpiber 5 r + 20 t, Gul Vipstjert 15 t, Rødhals 8 r, Nattergal 1 r, Rødstjert 60 r, Bynkefugl 10 r, Stenpikker 10 r, Sjagger 3 r, Græshoppesanger 1 r, Sivsanger 5 r, Rørsanger 40 r, Gærdesanger 60 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 75 r, Munk 30 r, Skovsanger 10 r, Løvsanger 700 r, Fuglekonge 8 r, Grå Fluesnapper 80 r, Broget Fluesnapper 80 r, Rødrygget Tornskade 6 r, Hortulan 2 r.


Søndag d. 31 august 2003. Vejr: NNW 5-6 - WNW 3, 2-6-4/8, 25 km, en enkelt byge om eftermiddagen.

Obs: Skarv 15 r, Fiskehejre 1 t, Sortand 2 t, Fløjlsand 2 t, Spurvehøg 3 t, Stor Præstekrave 1 t, Dobbeltbekkasin 1 t, Rødben 1 r, Rødben 1 t, Hvidklire 1 t, Tinksmed 1 t, Mudderklire 5 r, Stenvender 2 t, Dværgmåge 5 ad t + 6 1k t, Stormmåge 1 r, Sildemåge 25 r, HF Terne 6 t, Digesvale 1 t, Landsvale 15 t, Skovpiber 15 r + 5 t, Gul Vipstjert 10 t, Hvid Vipstjert 15 r + 10 t, Rødhals 5 r, Nattergal 1 r, Rødstjert 40 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 20 r, Sjagger 2 r, Gærdesanger 35 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 15 r, Munk 8 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 150 r, Fuglekonge 15 r, Grå Fluesnapper 15 r, Broget Fluesnapper 25 r, Rødrygget Tornskade 10 r.


Lørdag d. 30 august 2003. Vejr: NØ 13- N 10 - NW 8 - W 4-6, 8-4/8, 10-25 km, regn til hen på formiddagen; i alt omkring 25 mm siden i går eftermiddags.

Obs: Skarv 10 r, Fiskehejre 1 r, Rødben 1 r, Hvidklire 1 r, Mudderklire 2 r, Hættemåge 2 t, Mursejler 1 t, Digesvale 2 r, Skovpiber 5 r + 15 t, Gul Vipstjert 5 r + 15 t, Rødhals 5 r, Nattergal 1 r, Blåhals 1 r, Rødstjert 10 r, Sjagger 9 r, Græshoppesanger 1 r, Høgesanger 1 1K r, Gærdesanger 15 r, Tornsanger 1 r, Munk 5 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 150 r, Fuglekonge 10 r, Grå Fluesnapper 10 r, Broget Fluesnapper 20 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Karmindompap 1 r.


Fredag d. 29 august 2003. Vejr: WSW 0-2 - SØ - Ø 8-10 - NØ 12, 8/8, 25-10 km, regn fra eftermiddag.

Obs: Skarv 10 r, Fiskehejre 1 r, Gråand 4 r, Sortand 6 t, Spurvehøg 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Hvidklire 1 r, Mudderklire 2 r, Mursejler 5 t, Stor Flagspætte 1 r, Skovpiber 15 r + 50 t, Gul Vipstjert 5 r + 30 t, Rødhals 3 r, Nattergal 1 r, Blåhals 1 r, Rødstjert 30 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 1 r, Sjagger 2 r, Gærdesanger 40 r, Tornsanger 2 r, Havesanger 10 r, Munk 2 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 150 r, Fuglekonge 5 r, Grå Fluesnapper 10 r, Broget Fluesnapper 20 r, Rødrygget Tornskade 5 r.


Torsdag d. 28 august 2003. Vejr: NW - WSW 8-3, 1-4/8, 25 km.

Obs: Skarv 25 r + 25 t, Gråand 7 r, Spurvehøg 2 r, Tårnfalk 1 r, Alm. Ryle 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Sortklire 1 r, Rødben 1 r, Hvidklire 1 r, Hvidklire 1 t, Svaleklire 3 r, Mudderklire 6 r, Stenvender 2 r, Hættemåge 1 r, Sildemåge 1 3K + 2 1K r, Rovterne 1 ad t, Mursejler 3 t, Vendehals 1 r, Skovpiber 5 r + 10 t, Gul Vipstjert 10 t, Hvid Vipstjert 5 r, Rødhals 1 r, Rødstjert 30 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 1 r, Gærdesanger 25 r, Havesanger 8 r, Munk 8 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 25 r, Fuglekonge 5 r, Grå Fluesnapper 8 r, Broget Fluesnapper 15 r, Træløber 1 r, Rødrygget Tornskade 6 r.Onsdag d. 27 august 2003. Vejr: NNW - NW 12-18, 1-4/8, 25 km.

Obs: Skarv 10 r, Spurvehøg 1 r, Svaleklire 1 r, Dværgmåge 1 r, Hættemåge 2 t, Mursejler 5 t, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 2 r, Rødstjert 15 r, Stenpikker 1 r, Gærdesanger 10 r, Havesanger 2 r, Løvsanger 10 r, Fuglekonge 3 r, Grå Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 2 r, Rødrygget Tornskade 1 r.Tirsdag d. 26 august 2003. Vejr: NNW 2 - WNW 10, 1-6/8, 25 km.

Obs: Skarv 20 r + 7 t, Spurvehøg 5 r + 10 t, Tårnfalk 1 r, Hjejle 1 t, Brushane 5 t, Hvidklire 1 t, Svaleklire 1 r, Mudderklire 1 r, Ringdue 1 r, Gøg 2 r, Mursejler 30 t, Digesvale 2 r, Landsvale 15 t, Skovpiber 15 r + 15 t, Gul Vipstjert 15 t, Nattergal 1 r, Rødstjert 75 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 3 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 70 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 10 r, Munk 8 r, Skovsanger 5 r, Løvsanger 350 r, Fuglekonge 25 r, Grå Fluesnapper 15 r, Broget Fluesnapper 30 r, Rødrygget Tornskade 15 r, Stillits 1 r, Hortulan 5 r.Mandag d. 25 august 2003. Vejr: NNW 6 - WNW 3, 1-5/8, 25 km.

Obs: Skarv 15 r + 6 t, Gråand 1 r, Spurvehøg 3 r + 7 t, Storfalk Sp. 1 t, Hjejle 1 t, Strandhjejle 1 t, Alm. Ryle 2 t, Rødben 1 t, Svaleklire 2 t, Mudderklire 5 r, Hættemåge 2 t, Mursejler 30 t, Vendehals 1 r, Digesvale 2 r, Digesvale 3 t, Landsvale 10 t, Skovpiber 8 r + 10 t, Gul Vipstjert 5 r + 5 t, Nattergal 1 r, Rødstjert 50 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 10 r, Rørsanger 2 r, Gærdesanger 80 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 8 r, Munk 5 r, Skovsanger 5 r, Løvsanger 250 r, Fuglekonge 5 r, Grå Fluesnapper 20 r, Broget Fluesnapper 75 r, Rødrygget Tornskade 60 r, Karmindompap 1 r, Hortulan 4 r.


Storfalken passerede i lynets hast lavt over øen 1641 på vej mod Bornholm; den var stor og meget lyshovedet ...


Søndag d. 24 august 2003. Vejr: NNW 10-12 - NW 5, 1-5-8-5/8, 25 km, enkelte byger.

Obs: Skarv 15 r + 10 t, Spurvehøg 1 r + 3 t, Fiskeørn 3 t, Hjejle 1 t, Sortklire 5 t, Hvidklire 1 t, Mudderklire 4 r, Stenvender 5 t, Kjove sp 1 t, Mursejler 20 r + 30 t, Skovpiber 20 r + 15 t, Gul Vipstjert 15 r + 15 t, Hvid Vipstjert 10 t, Rødstjert 5 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 1 r, Gærdesanger 30 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 25 r, Broget Fluesnapper 20 r, Rødrygget Tornskade 3 r, Karmindompap 1 r.


Lørdag d. 23 august 2003. Vejr: W 15-20, 3-7-3/8, 25 km, enkelte byger.

Obs: Skarv 10 r, Spurvehøg 1 r, Rødben 4 t, Mudderklire 2 r, Mursejler 10 t, Skovpiber 3 r, Gærdesanger 5 r, Havesanger 1 r, Løvsanger 5 r, Broget Fluesnapper 3 r.


Fredag d. 22 august 2003. Vejr: W 6-8 - 13, 8-2/8, 10-25 km, enkelte byger morgen.

Obs: Skarv 15 r, Mursejler 15 r, Digesvale 2 r, Skovpiber 3 r, Skovpiber 8 t, Gul Vipstjert 1 t, Rødstjert 1 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 8 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 10 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 10 r.


Torsdag d. 21 august 2003. Vejr: W 10, 2/8, 25 km.

Obs: Skarv 20 r, Hvidklire 1 t, Mursejler 15 r, Digesvale 5 r, Skovpiber 12 t, Gul Vipstjert 15 t, Rødstjert 4 r, Bynkefugl 1 r, Gærdesanger 20 r, Havesanger 10 r, Skovsanger 5 r, Løvsanger 25 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 12 r, Rødrygget Tornskade 3 r.


Onsdag d. 20 august 2003. Vejr: NW 8-10, 0/8, 25 km.

Obs: Skarv 25 r, Mudderklire 5 r, Stormmåge 2 t, HF Terne 1 t, Mursejler 25 r, Digesvale 2 r, Skovpiber 8 r, Skovpiber 10 t, Gul Vipstjert 12 t, Sjagger 2 r, Gærdesanger 20 r, Havesanger 10 r, Skovsanger 5 r, Løvsanger 20 r, Grå Fluesnapper 8 r, Broget Fluesnapper 30 r.


Tirsdag d. 19 august 2003. Vejr: SØ 5-6 - SW- W 6-7, 2-7/8, 10-15 km.

Obs: Skarv 15 r, Dobbeltbekkasin 2 r, Dobbeltbekkasin 3 t, Hvidklire 3 t, Tinksmed 2 t, Mudderklire 2 r, Mursejler 10 t, Digesvale 5 r, Skovpiber 5 r, Skovpiber 10 t, Gul Vipstjert 8 t, Nattergal 1 r, Rødstjert 6 r, Bynkefugl 10 r, Græshoppesanger 1 r, Rørsanger 3 r, Gulbug 10 r, Høgesanger 1 1K r, Gærdesanger 40 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 80 r, Skovsanger 25 r, Løvsanger 70 r, Grå Fluesnapper 15 r, Broget Fluesnapper 350 r, Rødrygget Tornskade 10 r, Kernebider 1 r, Hortulan 1 r.


Mandag d. 18 august 2003. Vejr: SW - S- SSØ - SØ 4-7, 0-8/8, 25-20 km, enkelt dryb eftermiddag.

Obs: Skarv 20 r, Gråand 4 r, Sortand 10 t, Dobbeltbekkasin 1 r, Småspove 1 t, Hvidklire 1 r, Svaleklire 1 r, Tinksmed 5 r, Mudderklire 3 r, Alk 1 r, Gøg 1 r, Mursejler 10 t, Skovpiber 5 r, Skovpiber 20 t, Gul Vipstjert 25 t, Rødstjert 3 r, Bynkefugl 10 r, Sjagger 1 r, Græshoppesanger 1 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 40 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 15 r, Munk 1 r, Skovsanger 10 r, Løvsanger 75 r, Grå Fluesnapper 10 r, Broget Fluesnapper 30 r, Rødrygget Tornskade 5 r, Hortulan 1 r.


Søndag d. 17 august 2003. Vejr: WNW 5-2, 1-2/8, 25 km.

Obs: Skarv 15 r, Temmincks Ryle 1 t, Hvidklire 1 r, Svaleklire 1 t, Mudderklire 5 r, Hættemåge 2 t, Fjordterne 7 t, Havterne 3 t, Mursejler 5 t, Digesvale 3 r, Skovpiber 10 t, Gul Vipstjert 40 t, Rødstjert 1 r, Gærdesanger 35 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 10 r, Skovsanger 8 r, Løvsanger 40 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 10 r, Rødrygget Tornskade 5 r.


Lørdag d. 16 august 2003. Vejr: W 10-12, 1-3/8, 25 km.

Obs: Skarv 15 r, Mudderklire 5 r, Hættemåge 2 t, Mursejler 20 t, Digesvale 4 t, Skovpiber 15 t, Gul Vipstjert 25 t, Bynkefugl 2 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 15 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 1 r, Løvsanger 60 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 8 r, Rødrygget Tornskade 2 r, Stær 1 r.


Fredag d. 15 august 2003. Vejr: W 18-12, 3-7/8, 10-25 km, en del byger til aften.

Obs: Skarv 15 r, Svaleklire 1 r, Mursejler 5 r, Gul Vipstjert 1 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 1 r, Løvsanger 2 r, Broget Fluesnapper 2 r, Stær 1 r.


Torsdag d. 14 august 2003. Vejr: W 10-18, 3-6/8, 25 km, enkelte byger.

Obs: Skarv 40 r, Tårnfalk 1 t, Mudderklire 4 r, Hættemåge 1 r, Mursejler 10 r + 15 t, Gul Vipstjert 7 t, Høgesanger 1 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 1 r, Skovsanger 2 r, Løvsanger 10 r, Broget Fluesnapper 4 r, Rødrygget Tornskade 1 r.


Onsdag d. 13 august 2003. Vejr: NNW 3 - W 1 - S 1 - W 6, 5-1-8/8, 20 km, varmt.

Obs: Skarv 25 r, Fløjlsand 2 t, Tårnfalk 1 t, Alm. Ryle 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Hvidklire 2 t, Svaleklire 1 r, Mudderklire 10 r, Hættemåge 2 t, Mursejler 25 t, Digesvale 4 t, Skovpiber 20 t, Gul Vipstjert 35 t, Bynkefugl 1 r, Høgesanger 1 r, Gærdesanger 15 r, Tornsanger 8 r, Havesanger 10 r, Skovsanger 15 r, Løvsanger 50 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 15 r, Rødrygget Tornskade 10 r, Grønirisk 4 r, Karmindompap 6 r.


Tirsdag d. 12 august 2003. Vejr: W 7-0-4, 8-2-3/8, 20 km, varmt.

Obs: Skarv 30 r, Alm. Ryle 2 r, Hvidklire 1 r, Svaleklire 2 r, Tinksmed 1 t, Mudderklire 5 r, Mursejler 15 t, Gul Vipstjert 2 t, Nattergal 1 r, Høgesanger 1 r, Gærdesanger 15 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 5 r, Skovsanger 8 r, Løvsanger 15 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 10 r, Rødrygget Tornskade 1 r.


Mandag d. 11 august 2003. Vejr: W 2-5, 7-3-5/8, 25 km, varmt.

Obs: Skarv 35 r, Krikand 10 t, Gråand 5 r, Alm. Ryle 6 r, Hvidklire 2 r, Svaleklire 1 r, Tinksmed 4 r, Mudderklire 15 r, Stenvender 2 r, Hættemåge 3 r, Hættemåge 5 t, Mursejler 5 t, Gul Vipstjert 1 r, Gul Vipstjert 3 t, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 1 r, Græshoppesanger 2 r, Rørsanger 10 r, Gulbug 5 r, Gærdesanger 35 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 25 r, Skovsanger 40 r, Løvsanger 250 r, Grå Fluesnapper 15 r, Broget Fluesnapper 35 r, Rødrygget Tornskade 5 r.

En Toppet Skallesluger med 4-5 dage gamle ællinger set!


Søndag d. 10 august 2003. Vejr: NØ- Ø 4-7, 1-3/8, 25 km, varmt.

Obs: Skarv 35 r, Gråand 2 r, Temmincks Ryle 1 t, Alm. Ryle 2 r, Rødben 1 t, Hvidklire 2 t, Tinksmed 1 t, Mudderklire 10 r, Stormmåge 30 r, Sildemåge 1 r, Pølsevognsgrib 2 r, Gøg 1 r, Mursejler 20 t, Skovpiber 2 t, Gul Vipstjert 2 t, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 3 r, Skovsanger 4 r, Løvsanger 30 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 7 r, Rødrygget Tornskade 2 r.

Lørdag d. 9 august 2003. Vejr: ØNØ 2-10, 1-3/8, 25 km, varmt.

Obs: Skarv 35 r, Fiskehejre 1 t, Fløjlsand 3 t, Spurvehøg 2 r, Fiskeørn 1 t, Stor Præstekrave 1 t, Hjejle 1 t, Alm. Ryle 10 r, Sortklire 1 t, Svaleklire 2 r, Mudderklire 10 r, Gøg 1 r, Mursejler 15 t, Skovpiber 5 t, Gul Vipstjert 1 t, Bynkefugl 4 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 5 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 15 r, Skovsanger 3 r, Løvsanger 50 r, Grå Fluesnapper 3 r, Broget Fluesnapper 5 r, Rødrygget Tornskade 2 r, Kernebider 1 r.


Fredag d. 8 august 2003. Vejr: S 3, 3/8, 20 km, varmt.

Obs: Skarv 35 r, Gråand 7 r, Spurvehøg 3 t, Stor Præstekrave 1 t, Alm. Ryle 20 r, Hvidklire 2 r, Tinksmed 2 t, Mudderklire 25 r, Sildemåge 1 1K r (og den var ikke fra de lokale 5 par!), Ringdue 1 r, Mursejler 5 t, Skovpiber 4 t, Gulbug 5 r, Gærdesanger 5 r, Løvsanger 100 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 5 r, Rødrygget Tornskade 5 r.


Torsdag d. 7 august 2003. Vejr: WNW 5-10, 3-8/8, 25 km, varmt.

Obs: Skarv 40 r, Gråand 3 r, Spurvehøg 1 r, Tårnfalk 1 r, Alm. Ryle 3 t, Tinksmed 2 t, Mudderklire 5 r, Hættemåge 2 t, Ringdue 1 r, Mursejler 10 t, Digesvale 2 t, Rørsanger 1 r, Gulbug 5 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 5 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 50 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 1 r.


Onsdag d. 6 august 2003. Vejr: WNW 3, 1/8, 25 km, varmt.

Obs: blandt andet: Skarv 35 r, Fiskehejre 1 t, Gråand 8 r, Islandsk Ryle 1 r, Alm. Ryle 15 r, Hvidklire 2 r, Mudderklire 25 r, Fjordterne 5 t, Mursejler 25 t, Bynkefugl 5 r, Høgesanger 1 1K r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 15 r, Skovsanger 5 r, Løvsanger 100 r, Broget Fluesnapper 2 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Grønirisk 2 r.